Verschuiving in de politiek

Ook in politiek opzicht zien we de eerste wereldwijde veranderingen plaatsvinden. Tot voor kort regeerde in veel landen de links georiënteerde partijen. Neem nu ons eigen land, de mensen waren steeds minder geïnteresseerd in de politiek. De politiek stond ook ver van de mensen af. In de zg. achterkamertjespolitiek voelden de bevolking zich nauwelijks betrokken bij de besluitvorming van de regering. Het aantal mensen dat nog wilde stemmen nam sterk af. De politiek was afgescheiden van de samenleving. De politici waren kleurloze grijze muizen geworden, die niemand meer konden boeien. Dan staat er een man op met nieuwe ideeën. Pim Fortuyn doet zijn intrede in de politiek. Met felle uithalen naar de huidige politiek en nieuwe beloftes voor een andere koers. Een nieuwe verfrissende wind ging door ons land. De gevestigde politiek was verbijsterd en wist er geen antwoord op. Het volk was blij en werd weer geïnteresseerd. Een vernieuwingsvonk was ingeslagen. Wild en ongenuanceerd sloegen de politici om zich heen om het opgekomen “kwaad” te elimineren. Het succes groeide echter alleen maar. Pim verwoordde wat veel landgenoten dachten en vonden. Zijn elan trok de politiek uit het slop. Vriend en vijand gingen in discussie. Er kwam weer leven in de brouwerij, als “hoogtepunt” zijn dood. Een held was in zijn strijd om het leven gebracht, de schok groot.

Oud heeft nu wel plaats moeten maken voor jong en anders. Een verschuiving naar rechts en nieuwe ideeën van aanpak zullen de komende jaren regeren.

Angel

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.