Oorlog tegen Irak

De dreiging van een oorlog tegen Irak neemt toe, maar gelukkig ook het verzet. In tegenstelling tot eerdere besluitvorming van de Veiligheidsraad van de V.N., die unaniem Irak met resoluties tot wapeninspecties dwongen, gaan er steeds meer landen twijfelen aan de zin van een oorlog. Grote mogendheden als Rusland en China en Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Turkije proberen de Amerikaanse en Britse regering op andere gedachten te brengen. Een vredesoffensief vanuit de bevolking komt op gang. Vredesdemonstraties geven uiting aan het ongenoegen over de oorlogsplannen. Er is dus nog hoop. Er is nog een kans het onheil af te wenden.

Ook onze regering, al is het demissionair, zou haar standpunt kunnen wijzigen in een duidelijk NEE tegen oorlog en juist mee kunnen werken aan oplossingen voor vrede. Dat besluit zou ondersteund worden als wij als Nederlandse bevolking meer onze stem zouden laten horen. Er zijn daartoe mogelijkheden genoeg.

Een ander probaat middel is het sturen van licht en liefde om de negatieve energieën in de wereld te neutraliseren en te transformeren naar positieve energie. Die positieve energie zal dan haar uitwerking hebben en het vredesproces bevorderen. Bij massale deelname kan het een ongekend effect teweeg gaan brengen. Dit is eigenlijk de enige ware oplossing van het probleem.
Ik plaats hierbij dan ook een oproep aan een ieder die zich aangesproken en betrokken voelt:
Doe mee en stuur elke avond rond de klok van 8 uur geconcentreerd in gedachten een stroom licht en liefde de kosmos in met de intentie de oorlogsenergieën te transformeren naar vredesenergieën en de wereldleiders tot het juiste inzicht te laten komen. Zo bundelen we deze energie tot één grote kracht.

De helende werking van licht en liefde zal in deze Nieuwe Tijd het nieuwe wapen worden in de strijd tegen oorlog en geweld. Hoe eerder we dit inzien en er gebruik van gaan maken, des te sneller het proces voor een betere leefbaardere wereld in gang wordt gezet. Laten we er massaal voor kiezen en ook hierin onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Angel


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.