Veranderingen in de wereld

Het is ons een waar genoegen door jou te spreken en de mensen te informeren over de veranderingen op de aarde.
De veranderingen in de wereld zijn reeds gaande en zullen steeds grotere vormen aan gaan nemen. Dat heeft te maken met de energieën die steeds meer effect op de mensen zullen hebben. Vanuit de kosmos vindt er de nodige ondersteuning en sturing plaats en wordt hulp geboden daar waar nodig is zonder daarbij de vrije wil van de mensen te ondermijnen. Uiteindelijk moet de mensheid op aarde er zelf voor kiezen tot dat hogere bewustzijn te gaan komen, doch de hulp bestaat uit het activeren en stimuleren van de bewustzijnsniveaus van de mensen. Ze worden geprikkeld om verder te komen en te gaan kiezen voor de nieuwe staat van zijn. Het is de bedoeling dat het gaat gebeuren en steeds meer mensen zullen weten dat er iets staat te gebeuren wat enorme gevolgen zal hebben voor het leven op aarde. Het collectief bewustzijn zal daarom van invloed zijn op het tot stand brengen van een ander leefklimaat.

Het Christusbewustzijn is 2000 jaar geleden naar de aarde gebracht om de mensen voor te bereiden op deze omslag op aarde. De frequentie is in de afgelopen 2000 jaar tot het huidige niveau gekomen, waardoor de overstag ook mogelijk gaat worden. Niets gebeurt zomaar, alles wordt voorbereid en in sc�ne gezet om de processen te ondersteunen. Vanuit het oogpunt van evolutie is dit een noodzakelijk gegeven. De mensen op aarde zijn nog in slaap zou je kunnen zeggen. De mensen hebben nog een verkeerd beeld van hoe het leven werkelijk in elkaar steekt en zullen een hele ommekeer in hun denken en overtuigingen moeten gaan maken. Geen geringe opdracht, omdat deze materie gevoeld en niet bedacht moet worden. Het accent ligt nog teveel op het denken en het gevoel moet meer ontwikkeld gaan worden om deze nieuwe visie te kunnen volgen.

De samenwerking met de bovenwereld is nog een fenomeen wat bij velen weerstand oproept. Zweverigheid en niet door het verstand gedekte theorieën zijn een gemakkelijke prooi voor de media. Toch zullen steeds meer mensen zich bewust gaan worden dat er meer is tussen hemel en aarde, omdat er veranderingen op komst zijn. De ontwikkelingen gaan in een rap tempo door en zullen op een gegeven moment in een soort stroomversnelling gaan komen. Een stroomversnelling waarbij ook een schifting zal gaan plaatsvinden.

De aan het oude vasthoudende mens zal niet meer mee kunnen. Een grootscheepse tweedeling zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. En het is nabij, zeer nabij. Vandaar dat we op de wereld veel mensen bezig zijn de boodschap te verspreiden. De kennis over de wereld en het leven zelf zal de mensheid tot inzicht moeten brengen. Het feit dat alles in wezen op natuurkundige wetmatigheden gebaseerd is, zal voor vele mensen een openbaring betekenen. Ook het feit dat ieder mens beschikt over in zijn wezen opgeslagen Goddelijke kwaliteiten zal vooral in religieuze kringen nog veel weerstand oproepen. De wereld staat aan de vooravond van een groot spektakel dat zijn weerga niet kent.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.