Is er leven na de dood?

Met de dreigende oorlog, waarbij vele slachtoffers zullen vallen, komt de vraag wat er na de dood gebeurt weer naar voren. Vooral voor de eventuele nabestaanden is het een belangrijk thema. Is dood gewoon dood of is er nog iets te verwachten na het sterven? Dat laatste is zeker!Eigenlijk bestaat dood niet, omdat we niet echt dood gaan. Alleen het lichaam sterft af nadat de ziel het lichaam heeft verlaten. De geest van de overledene leeft gewoon voort, weliswaar op een andere namelijk fijnstoffelijke manier. De achtergebleven familie is wel op aards niveau iemand kwijt, maar in werkelijkheid niet. Vaak blijven overledenen nog lang in de buurt hangen, omdat het moeilijk is afscheid te nemen. Sommige mensen ervaren dit ook zo. Toch is het van groot belang een overledene los te laten, zodat diegene zijn leven aan gene zijde kan gaan hervatten en vervolgen. Verwerking van het verdriet over het verlies is dus voor beide partijen noodzakelijk om los te kunnen laten.

Heel lang hebben we een verkeerd beeld van de dood gehad. Nu in deze Nieuwe Tijd komt er veel informatie over het leven na de dood naar de aarde. Dat is nodig om de angst die veel mensen hiervoor hebben ongedaan te maken. Hoe meer je weet wat je te wachten staat, des te minder bang je hoeft te zijn. De dood krijgt een nieuwe betekenis en kan beter begrepen worden. De wetenschap over het leven na de dood brengt ook troost en verlichting van het verdriet. Vanuit een nieuw perspectief kunnen we beter omgaan met leven en dood. Voor de onzekere tijd die we tegemoet gaan kun je maar beter goed voorbereid zijn op wat er kan gebeuren, zodat je er beter mee om kunt gaan.

De oproep uit de vorige column over de oorlog met Irak herhaal ik nog een keer. Immers hoe meer mensen voor vrede kiezen, des te meer kans een oorlog en vele slachtoffers toch nog is te voorkomen.
Doe dus mee en stuur elke avond rond de klok van 8 uur geconcentreerd in gedachten een stroom licht en liefde de kosmos in met de intentie de oorlogsenergieën te transformeren naar vredesenergieën en de wereldleiders tot het juiste inzicht te laten komen. Zo bundelen we deze energie tot één grote kracht.

De helende werking van licht en liefde zal in deze Nieuwe Tijd het nieuwe wapen worden in de strijd tegen oorlog en geweld. Hoe eerder we dit inzien en er gebruik van gaan maken, des te sneller het proces voor een betere leefbaardere wereld in gang wordt gezet. Laten we er massaal voor kiezen en ook hierin onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Angel


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.