Chaos in de wereld

De aangekondigde veranderingen in de wereld beginnen zich nu steeds duidelijker af te tekenen. Veranderingen die plaatsvinden op politiek en maatschappelijk vlak. De energieën die naar de aarde komen om de omwenteling naar de Nieuwe Tijd te ondersteunen maken dat alle donkere krachten naar het licht gebracht worden. Vertaald naar de praktijk zien we ook wereldwijd het ene schandaal na het andere boven tafel komen. Alles wat het daglicht niet kan verdragen lijkt niet langer bestand tegen het bedekken ervan. Praktijken als corruptie en het zg. creatief boekhouden, waardoor vele mensen gedupeerd worden komen aan de orde. Zelfs bedrijven waar we nog vertrouwen in hadden, blijken toch in hun expansiedrift niet correct gehandeld te hebben. Dit alles lijkt steeds erger te worden. Het vertrouwen van de mensheid in de gevestigde orde neemt zienderogen af, evenals in de politiek. De economie wankelt, beurzen zakken in en oorlog dreigt. Rampen als branden, uitbraken van veeziekten, waterproblemen, hongersnood en aids en ga zo maar door teisteren onze aarde. Angst onder de mensheid neemt toe, hoe moet dit alles verder gaan? Hoewel deze angst en zorg begrijpelijk is, moeten we beseffen wat er eigenlijk aan de hand is.
De evolutie van de aarde schrijft een rigoureuze ommekeer op alle gebied van de aarde voor. De Nieuwe Tijd markeert om deze omwenteling te bewerkstelligen eerst een tijd van chaos. Eerst is dit nodig om uit de puinhopen van de oude structuren straks de nieuwe wereldorde tot stand te laten komen. Het is dus nuttig en noodzakelijk dat alles eerst ten gronde gaat. Wie wil er anders veranderen? Pas als het echt niet langer op de oude manier mogelijk is, zijn we bereid het anders te gaan doen. Hoe meer we de vernieuwingen wille tegenhouden, des te erger de ellende zal worden. De gevestigde orde van macht en geld kan zijn dagen tellen, goed of kwaadschiks. Ook de manier van landbouw en veeteelt bedrijven zal in de Nieuwe Tijd op een nieuwe milieu- en diervriendelijke manier gevoerd moeten gaan worden. Geen massaproductie meer om zoveel mogelijk te verdienen, maar biologisch met zorg voor mens, dier en gewas geteeld voedsel zal daarvoor in de plaats moeten gaan komen.
Een complete mentaliteitsverandering zal bij de mensen plaats moeten gaan vinden om dit alles te kunnen gaan bereiken. Wij allen hebben daarin onze keuzes te maken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het maken van die leefbare wereld. Met onszelf angstig en zorgen maken helpen we de wereld niet verder. Integendeel we verlammen de zaak daarmee eerder en zien niet meer wat er werkelijk gebeurt. Angst en zorgen vertroebelen onze geest.

Als we ons bewust van dit alles worden en kunnen inzien dat rampspoed ook een positieve keerzijde van verandering in zich draagt, beschermen we onszelf tegen angst en zorgen en kunnen we ons juist op onze eigen wijze in gaan zetten voor de vernieuwingen. Wees dus alert, laat je niet gek maken door de media. Weet dat het gewoon niet anders kan en dat het doel de middelen heiligt. Dat alles de bedoeling is, zoals het gaat.

Kies voor vrede, voor respect, voor tolerantie en voor vrijheid. Neem de liefde als leidraad in je leven. Handel vanuit die liefde in je eigen situaties en praat daar op die manier ook met anderen over. Maak iedereen bewust van wat er gaande is en verenig je in positiviteit met elkaar. Dan zal als een olievlek de bewustwording zich uitbreiden en de Nieuwe Tijd een feit zijn.
Moed en vertrouwen in een betere toekomst moet de nieuwe overtuiging gaan worden. Sluit je aan bij deze Nieuwe Tijdsbeweging en draag je steentje bij zonder angst, zonder zorgen, maar met plezier en vastberadenheid..

Angel.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.