Anders ziek in de Nieuwe Tijd

Interview Angel in Paravisie in het meinummer 2003

Het is tijd om wakker te worden. Mede daarom zijn er allerlei mensen op aarde als boodschapper ingezet om hun steentje bij te dragen aan het bewustwordingsproces van de mensheid. Angel is er daar één van. Op een gegeven moment begon ze met schrijven en voor ze het wist stonden er vier boeken, geïnspireerd geschreven, over de Nieuwe Tijd op haar naam. Tussendoor werden er artikelen en columns geschreven, een website opgezet en een centrum en een stichting opgericht. In deze Nieuwe Tijd staat er van alles te gebeuren, zowel op maatschappelijk als op persoonlijk vlak. Zaken, zoals ziekzijn , eigen verantwoordelijkheid, macht, liefde en haat, worden tegen een nieuw licht gehouden. Een interview.

Wat houdt “anders” ziekzijn in?

Angel: “Ik wil mensen graag een andere visie op hun ziekzijn geven. Ieder mens is weleens ziek, maar meestal gaan we hiermee naar de dokter, die aan symptoombestrijding doet. We hebben er geen weet van wat ziekzijn ons eigenlijk wil zeggen. Om dat nu op een begrijpelijke wijze uit te leggen, schrijf ik mijn boeken in een heldere stijl. Ik vertel dat ziekzijn een signaal is. Maar om dat te begrijpen, begin ik te vertellen over wie of wat je bent en de betekenis van het leven. Van daaruit kun je gaan begrijpen dat je lichaam een voertuig van je ziel is en je signalen geeft. Ook beschrijf ik, stap voor stap, wat je hier in dit leven komt doen en dat ziekzijn daar deel van uitmaakt. Ziekzijn geeft bv. het signaal: “Je neemt te veel hooi op je vork, je houdt niet van jezelf, je leeft niet volgens jouw waarheid.”

Heeft elke ziekte voor iedereen dezelfde betekenis?

Angel: “Nee. In zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat symptomen in een bepaalde richting wijzen. Als je last van je schouders hebt, kun je zeggen: “Je zult waarschijnlijk teveel op je schouders genomen hebben.” Wat de oorzaak daarvan is, kan bij iedereen weer verschillend zijn. Alleen de grondslag is dezelfde. Onze taal kan je helpen om erachter te komen wat je klachten betekenen. Hoe kom je erachter wat het betekent? En praten met je lichaam, hoezo? Dat is toch een beetje vreemd op zijn zachtst gezegd. Toch is het mogelijk als we contact met ons lichaam en onszelf, die innerlijke stem, maken. Dat kun je leren. In mijn werkboek geef ik daar ook oefenstof voor.”

Als elke ziekte niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft, hoe kunnen mensen dan aan de slag gaan?

Angel: “Ieder mens leeft in een andere situatie en op een ander ontwikkelingsniveau. Ieder mens zit dan ook anders in elkaar en handelt van daaruit ook anders. Als je bv. last hebt van je maag, dan is het beste wat je kunt doen: eerst te kijken naar wat je maag je wil zeggen. Je maag kan het bv. niet meer verteren, dus dat betekent dat je ergens teveel van hebt gehad. Je moet dit dan in figuurlijke zin zien. Als je die vertaalslag hebt gemaakt, kun je je afvragen: Wat betekent dit in mijn situatie? En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Vervolgens kun je het voor jezelf gaan invullen. Je gaat dan zelfonderzoek verrichten: Hoe gedraag ik me? Ben ik wel blij in mijn leven? Enz. Op die manier kom je van de ene vraag op de andere. Zo gauw je het symptoom begrepen hebt, kun je beginnen met helen en loslaten. Dan verdwijnt het symptoom als vanzelf. Je kunt je dan gaan helen met Liefde. Of je nu angst hebt, verdriet of wat dan ook, je kunt Liefde gebruiken om te genezen. Vergeet vervolgens niet naar het nieuwe inzicht te gaan handelen. Dit alles kun je leren.”

Hoe kan Liefde ingezet worden bij het genezingsproces?

Angel: “Door jezelf ermee te vullen bijvoorbeeld of als je last hebt van een negatieve energie, zet dan een bol van Licht en Liefde om je heen. Je zegt vervolgens tegen je onbewuste: Ik laat die energie los en zet deze in die bol, zodat de negativiteit kan transformeren naar het Licht. Laat die energie er helemaal invloeien. Je stuurt dan de bol weg de kosmos in en je vult je weer met Licht en Liefde, met de intentie je te helen en jezelf te voeden. Het werkt echt als een tierelier. Liefde heeft een perfect helende werking. Ook als je er nog niet achter bent gekomen wat je precies moet loslaten, kun je deze oefening toch doen. Je kunt hiermee al veel oplossen. Je gids kan je hierbij natuurlijk ook helpen, dat werkt nog effectiever. Dit wordt uitvoerig in het boek behandeld.”

Kun je elke ziekte met bewustwording genezen?

Angel: “In principe wel, maar ik moet er wel een restrictie bij maken. Er zijn namelijk karmische redenen, die ervoor zorgen dat je een ziekte moet doormaken als ervaring. In dat geval kun je wel Liefde sturen, maar je zult niet (compleet) genezen. Er is dus niet per definitie genezing voor alles; dat kan niet. Door Liefde te geven kun je het lijden wel verzachten, dragelijker maken en kun je door bewustwording jezelf helen, zodat je in een volgend leven er helemaal vanaf bent. Terwijl als je er niets aan doet of je de ziekte niet begrepen hebt, je in een volgend leven op hetzelfde punt begint om de les alsnog te leren. Alles moet geleefd worden, nu of later.”

Alles moet geleefd worden. Geldt dat ook voor alle emoties?

Angel: “Emoties zijn uitingen van het gevoel. Ze laten zien dat het gevoel op allerlei niveaus geleefd kan en moet worden. Emoties zijn allemaal goed, want ze horen bij het leven. In de polariteit van het bestaan hoort zowel haat als liefde als tegenpolen – en alles daar tussenin. In principe is het allemaal goed, want er bestaat eigenlijk niet zoiets als slecht. Alleen hier op aarde wel. Maar eigenlijk, als je het vanuit een hoger perspectief bekijkt, zijn het allemaal ervaringen die we opdoen, om uiteindelijk te kiezen voor het midden, voor compassie en eenheid. Daarom maak je in elk leven dergelijke ervaringen mee. De ene kant wordt geleefd, zodat je ook kunt kiezen voor die andere kant. De vrije wil van de mens maakt dat je die vrijheid om te kiezen hebt. De één doet daar heel lang over, de ander pakt het sneller op. Je speelt eigenlijk in elk leven alleen maar een rol om van alles te leren en te ervaren.”

Betekent dit dat haat en woede, zoals die nu geleefd worden, onderdelen zijn van bewustwording?

Angel: “Ja, ze horen er allemaal bij. Hoe gek dat ook klinkt. Ze moeten geleefd worden, ze zijn door onszelf gecreëerd geworden. Zodra we ons hiervan bewust zijn, kun je zeggen: Dit willen we niet meer. Mensen hebben vaak een crisis nodig om te veranderen. Zo is het ook op wereldniveau. Allerlei lang sluimerende conflicten komen nu naar de oppervlakte. Eigenlijk komt al het donkere nu naar boven, op persoonlijk en maatschappelijk gebied. Van alles komt aan het licht, want het is de bedoeling dat het allemaal geleefd en opgelost wordt, zodat we op die puinhopen een nieuwe keuze kunnen maken. Wij moeten als wereldbevolking immers met elkaar die keuzes gaan maken niemand doet dat voor ons. Willen we het nog langer zo of niet meer? Kiezen we voor de Liefde, een andere leefwereld en voor respect? We moeten verantwoordelijkheid voor ons eigen leven gaan nemen. We zijn verantwoordelijk voor onszelf (met al onze daden, gedachten en gevoelens), maar daarmee ook voor het geheel. Alles wat we doen en denken, heeft een gevolg. Door je verantwoordelijkheid te nemen, ga je andere keuzes maken. Je ziet door ervaring dat iets niet werkt. Je ervaart bv. dat wraak of haat tot niets leidt en je er zelf niet gelukkiger van wordt. Je kunt dan kiezen voor liefde.”

Wat betekent met de bril van humor naar je ellende kijken, om ruimte te creëren voor een constructieve kracht in jezelf?

Angel: “Wanneer je in ellende zit, dan is het lachen je meestal vergaan. De kunst is nu er op een andere manier naar te gaan kijken, van een soort afstandje, en dan om je situatie of jezelf te gaan lachen, het wordt dan als vanzelf allemaal wat luchtiger en meer ontspannen. Dus eigenlijk ben ik voor lachtherapie. Als we meer zouden lachen, dan zou het leven er zoveel leuker uitzien, ondanks dat het er in eerste instantie allemaal niet zo rooskleurig uitziet. Je kijk bepaalt je ervaring. Als je anders tegen zaken aankijkt, worden ze ook anders in je beleving. Eigenlijk moeten we het leven meer als een spel gaan zien. We spelen gewoon het spel van de polariteit en we mogen er allemaal onze rol in spelen. Waarom zouden we het dan niet op een vrolijke manier doen? Niemand heeft ooit gezegd: Denk eraan dat je het hartstikke serieus doet en alles zwaar opneemt.  Juist niet, doe alles met plezier en met zo min mogelijk zorgen. Dan ga je je ook prettiger voelen en het werkt constructief op je gezondheid.”

Wat is de betekenis van nieuwe ziektes?

Angel: “Die ontstaan omdat er steeds nieuwe lessen aan de mens worden gegeven. Bijvoorbeeld AIDS, dat heeft met het ontbreken van ware liefde te maken, met het teveel afgescheiden te zijn geraakt van die liefde. We kijken slechts naar de symptomen ervan. We zouden veel meer moeten kijken naar de essentie ervan. Wat wil het ons zeggen? Aanvankelijk kwam deze ziekte veel voor onder homo’s. Nu ook in alle lagen van de bevolking. Deze ziekte zegt dus ook dat het bedrijven van de Liefde niet alleen oppervlakkig zou moeten zijn. Liefde (bedrijven) moet ook dieper gaan. Het is dus terug te voeren op Liefde in het algemeen en met betrekking tot seksualiteit. Dat deze ziekte wereldwijd verspreid is en dat veel mensen hieraan overlijden, zet miljoenen mensen aan tot nadenken.”

Zijn er eigenlijk ook gewone lichamelijke ziektes?

Angel: “Nee, het is altijd een signaal. Bij sommige ziektes zeggen mensen weliswaar: Ja, maar het heerste. Okay, maar kennelijk heeft jouw onbewuste dat ook aangetrokken, want waarom wordt de één ziek en de ander niet, terwijl die op dezelfde plek is geweest? Het kan gewoon een waarschuwing inhouden. Bijvoorbeeld in het geval van buikpijn: Doe een beetje rustig aan. Het is te veel geworden, zodat je buik er vol van zit en zich roert. De gradatie kan variëren. Het zijn soms heel lichte wenken. Het hoeft allemaal niet zo zwaar opgevat te worden, hoor. Het is juist de bedoeling dat we er zo luchtig en vrolijk mogelijk mee leren omgaan.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.