Een lotusbloem als wegwijzer naar verwondering

Gepubliceerd in LOTUS oktober 2003

lotus2In deze drukke tijd, waarin haast een normaal verschijnsel is geworden, lijken we vaak meer van onszelf af te dwalen dan we ons realiseren. Tijd is onze tiran geworden. Tijd bepaalt ons leven. De wereld buiten ons is onze leefwereld. We worden aangestuurd door ons hoofd en weten niet of nauwelijks nog de weg terug te vinden naar onszelf en ons gevoel.. Een normaal plaatje van de huidige werkelijkheid, een werkelijkheid die wijzelf zo gecreëerd hebben en die eigenlijk berust op illusie. We leven in een illusiewereld en zijn ons daar veelal nog niet van bewust.

Door de verwarring die deze illusie bij ons oproept, vergeten we wat werkelijk belangrijk is in ons leven en waar het in essentie om draait. Begrijpelijk als je bedenkt dat de beeldvorming in een illusie nooit de echte werkelijkheid weergeeft. Om nu weer terug te keren naar die waarheid buiten de geschapen illusie moeten we ons afvragen waar de sleutel hiertoe gevonden kan worden. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt, alhoewel het voor de meeste mensen toch nog een hele opgave zal betekenen. Immers, we zijn zo gewend geraakt aan ons huidige wereldbeeld, we weten gewoon niet beter. De truc achter de illusie is vooralsnog een goed verborgen geheim geweest. Vele mogelijke oplossingen zijn aangedragen zonder het gewenste resultaat, maar wat is het werkelijke leven, hoe zit het leven dan echt in elkaar? Wie kent de weg om die illusie te ontsluieren? Kerken hebben, meestal op dogmatische wijze, richting proberen te geven aan de zoekende mens. Juist deze dogmatische benadering zorgde ervoor dat dit meestal zijn doel voorbij schoot. Toch voelt ieder mens van binnenuit dat er meer moet zijn in het leven, dan dat er ons nu voor ogen staat.

Gelukkig is het in deze Nieuwe Tijd mogelijk meer helderheid te krijgen over het hoe en waarom van deze levensvragen. Een grote stroom informatie, gestuurd vanuit de bovenwereld, helpt ons het mysterie van het leven te gaan ontwarren. Het blijkt in de praktijk veel eenvoudiger te zijn dan we dachten. We hoeven niet ver weg te zoeken. De waarheid ligt gewoon binnenin ieder mens besloten. In ieder mens zit een mooie Goddelijke kern van licht en liefde waarin alle antwoorden liggen opgeslagen. Daar aangekomen zul je de illusie voorbij zijn en wacht je het stralende licht van volmaakt geluk.

Die weg terug naar binnen heeft ieder mens door bewustwording te gaan en wordt gemarkeerd door de liefde. Met de liefde als leidraad vind je je eigen waarheid terug. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de verwondering.
Dit doet me denken aan een voorval dat ik een tijd geleden meemaakte in onze hoofdstad.

Temidden van alle drukte zag ik op een dag, ergens midden in Amsterdam, in de etalage van een winkel een prachtige bloem staan. Mijn ogen werden er als een magneet naar toegetrokken. Met mijn neus tegen de ruit gedrukt probeerde ik er een beter beeld van te krijgen. Uiteindelijk besloot ik gewoon naar binnen te stappen en deze schoonheid van dichtbij te gaan bekijken. Binnen met de deur achter me gesloten viel de drukke buitenwereld weg en vulde de ruimte zich met stilte.

Langzaam naderde ik vol bewondering de bloem en bleef er pal voor staan. Haar schoonheid was ontroerend mooi en raakte mij diep. Stil bekeek ik van alle kanten dit fraaie bouwwerkje van de natuur. Hoe ingenieus was ze gevormd, het leek of ik verzonk in haar pracht en één werd met de liefde die ik voelde stromen tussen de bloem en mij. De verwondering bracht een groot geluksgevoel in mij teweeg en ik besefte dat dit de weg naar het ware geluk was. De tijd stond stil en het had zo eeuwig mogen voortduren. De eigenaresse van de winkel had op gepaste afstand staan wachten en mij de ruimte gegeven van dit wonder te genieten. Het bleek een originele lotusbloem te zijn, waar ook zij heel erg van genoot. We waren onder de indruk van het effect die deze lotusbloem op ons had.
Geluk ligt dus eigenlijk voor het grijpen, ligt als het ware op straat. We moeten het alleen leren zien en er in verwondering stil bij gaan staan. Dit opent dan als vanzelf de weg terug naar ons hart, naar onszelf en zal de liefdesstroom op gang brengen. Al die momenten zullen ons uit die haast en tirannieke tijdsdruk wegtrekken, weg van de illusie en ons bewust maken van de liefde en ons ware Zelf.

Zo zal de liefde in onszelf weer zichtbaar en voelbaar gaan worden, want zij is nooit weggeweest, alleen versluierd geworden. Steeds meer zal de schoonheid in alles en iedereen zich aan ons gaan openbaren en de stroom van universele liefde versterken. In de stilte van de verwondering zul je dan het ware geluk vinden in de extase van dat speciale moment.

In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we ons van dit alles bewust gaan worden en ernaar gaan leren leven.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.