Heeft zinloos geweld toch nog zin?

lieve heersbeestjeOpnieuw zijn we opgeschrikt door een schietpartij op een school in Den Haag en worden we voor de zoveelste keer geconfronteerd met zinloos geweld.
De discussie laait op over de beveiliging. Moeten er nog strengere maatregelen genomen worden? Moeten scholen vestingen gaan worden? Laten we ons meevoeren door de angst dat een dergelijk incident anders vaker voor zal gaan komen?

Het is een moeilijke vraag, zeker als je om je heen de agressie ziet toenemen en het gevoel van onveiligheid bezit van je gaat nemen. Natuurlijk is het een ingrijpende gebeurtenis geweest, vooral ook voor al die kinderen en docenten die getuigen waren van de schietpartij. Toch zullen we ons moeten realiseren dat deze uitingen van agressie niet bestreden kunnen worden met extreme beveiligingsmaatregelen als tegenoffensief. Op die manier creëren we een angst samenleving, waarin niemand zich meer vrij kan bewegen. Angst is een slechte raadgever. Angst zorgt voor paniekbeslissingen die vaak de redelijkheid overrulen.

Trekken we de lijn door naar wat er in deze Nieuwe Tijd gaande is, dan kunnen we al dergelijke gebeurtenissen van geweld in de wereld in een ander perspectief gaan plaatsen. De wereld is aan het veranderen en deze veranderingen worden ondersteund door de speciale kristalenergie, die vanuit de Kosmos naar de aarde gebracht wordt. Deze energie vertegenwoordigt de liefdeskracht, die momenteel op grote schaal de aarde aan het transformeren is.
De aarde wordt door deze liefdesenergie a.h.w. overspoeld met als gevolg dat alle zogenoemde donkere zaken komen bovendrijven. Je ziet dat ook wereldwijd plaatsvinden. Allerlei schandalen komen aan het licht, alle mogelijke incidenten van agressie en geweld komen tot uitdrukking om geleefd te worden. Het duister wordt langzaam maar zeker zichtbaar gemaakt om opgelost te gaan worden. Helder en duidelijk kunnen we gaan zien wat voor samenleving we er met elkaar van gemaakt hebben. Als mensheid hebben we de wereld geschapen, zoals die zich nu in extreme vorm aan ons presenteert. Niet best dus. Het kwaad hoort daarbij en kan niet langer onderdrukt of genegeerd worden. De mensheid wordt gedwongen wakker te gaan worden en onszelf bewust te gaan worden van wat er werkelijk aan de hand is. Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid. Dit doen we met al onze gedachtes die tezamen komen in ons collectief Bewustzijn. Vele negatieve gedachtes hebben dit collectief bewustzijn vergiftigd en een spiraal van geweld gecreëerd, die niet onderdrukt kan en mag worden. de energieën zullen moeten uitwoeden. Alles wat we onderdrukken zal met vergrootte kracht elders weer boven komen. Dit is een natuurkundige wet waar we rekening mee moeten houden. Bovendien geldt dat waar je bang voor bent je dit juist aan zult trekken. Reden te meer om niet bang te worden.

Wat moet en kan er dan wel gebeuren om de geweldspiraal te gaan doorbreken? Het antwoord is simpel, verander onze gedachtepatronen in positieve, liefdevolle gedachtestromen. Daardoor zal het collectief bewustzijn automatisch zijn positieve uitwerking hebben op de schepping van onze werkelijkheid op aarde. Zorg dat liefde in plaats van angst je hart bezield en zich opent om die liefde te laten stromen naar de buitenwereld. Bewustwording is de sleutel.
De liefde in je hart brengt vrede in jezelf teweeg. Je beïnvloedt daarmee je omgeving en bant op die manier agressie uit. Waar liefde is, kan geen geweld meer bestaan. Die twee energieën gaan niet samen. Geweld zal in liefde oplossen, omdat liefde de grootste kracht is die er bestaat.
De tijd van oog om oog, tand om tand is voorbij. Hoe meer mensen dit gaan beseffen en de liefde weer als leidraad in hun leven nemen, des te eerder zal al het donker, al het zinloze geweld een halt toegeroepen kunnen worden. Liefde is het nieuwe wapen in de strijd.
Zie alle gebeurtenissen vooralsnog als een spiegel voor onszelf. Dit is wat we er tot nu toe van gemaakt hebben en kies dan om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en voor de liefde te gaan kiezen. Als alle mensen dit zouden doen, dan is er geen enkele beveiliging meer nodig en zullen we in een natuurlijke, veilige, plezierige leefwereld terecht gaan komen. Dat is toch wat we willen gaan bereiken?
Laten we er dan massaal voor gaan kiezen om onze toekomst veilig te stellen. Het is genoeg geweest, laten we het tij keren. Nu. Houd het voor mogelijk dat het kan en doe mee. Laten we beginnen met in gedachten liefde te sturen naar alle slachtoffers en hun dierbaren om hun verlies, pijn en verdriet te helen en hen de kracht te geven toch in de liefde als oplossing te blijven geloven. Laten we ook liefde sturen naar alle daders om ook hen te helpen tot bewustwording te gaan komen, zodat ze ook voor de liefde kunnen gaan kiezen. Als dit het gevolg mag zijn van deze gebeurtenissen van zinloos geweld, dan heeft het als nieuwe impuls naar vrede in onze samenleving toch nog enige zin gehad.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.