Vrijheid van levensbelang

Wie voelt zich nog echt vrij? Wie heeft zich ooit echt vrij gevoeld? Slechts weinig mensen zullen dit met een volmondig “ik” kunnen beamen. Het is eigenlijk behoorlijk mis met de samenleving zoals wij die met elkaar gecreëerd hebben. We moeten van alles, staan veelvuldig onder stress en moeten vaak alles uit de kast halen om onszelf staande te houden. De verregaande rationalisering van de maatschappij speelt hierbij een grote rol. Als mens fungeer je in de prestatiegerichte wereld meer als een soort robot dan als een mens van vlees en bloed. Leven betekent in veel gevallen overleven, hetgeen de kwaliteit van dat leven zwaar tekort doet. Het ondermijnt tevens onze gezondheid en we zien veel mensen dan ook vastlopen.

Waar zijn we toch allemaal mee bezig? Waarom laten we ons nog langer gek maken en opjagen? Waarvoor? Geld zul je zeggen. Natuurlijk is geld een belangrijke drijfveer want zonder geld valt er weinig te doen. Het is ook niet met een knop om te draaien. Wel kunnen we ons een gaan bezinnen op de huidige situatie en trachten onze eigen situatie, door het maken van andere keuzes, te veranderen. Kijk eens naar wat werkelijk bij je past en wat niet. Doe afstand van wat niet langer bij je past en stel je open voor nieuwe mogelijkheden. Leer naar je hart te leven en te luisteren naar je gevoel, zodat je je beter op je eigen levenspad kunt bewegen.

Het belangrijkste is dat je je bewust wordt van je situatie en evalueert of de keuzes die je gemaakt hebt nog juist zijn. Neem de volle verantwoordelijkheid voor je leven door voor jezelf te kiezen in alle vrijheid. Vrijheid van keuze en bewegen in je leven zou prioriteit nummer 1 moeten worden. Vrijheid is het grondrecht van ieder mens. Nu is er steeds meer aan die vrijheid getornd en zijn we beperkt geworden in onze keuzes en onze bewegingsvrijheid. Dit werd mede veroorzaakt door culturele en religieuze motieven. Denk aan de onderdrukking van de vrouw op grond van zogenoemde religieuze of cultuurgebonden normen en waarden. Denk aan de vele controle maatregelen, die momenteel genomen worden door overheden zogenoemd om ons te beschermen tegen terrorisme. Denk aan werkomstandigheden, die steeds sterieler worden en robots van mensen willen maken.

Zelfs beïnvloeding door buitenaardse rassen zoals de Grijzen, waar ik al eerder over schreef, vindt plaats, waardoor wij als mens zonder dit bewust te weten van ons grondrecht van de vrije wil en keuzevrijheid worden beroofd!! Deze Grijzen zijn technologisch dermate ver ontwikkeld dat ze d.m.v. gedachtekracht en andere geavanceerde technieken ons mentaal en zelfs fysiek volledig kunnen inpakken. Een griezelig idee vind je niet?? Helaas gebeurt dit in werkelijkheid en wordt het de hoogste tijd dat we als mensheid ons hiervan bewust worden.

Het is geenszins de bedoeling dat je er bang voor wordt, integendeel! Juist kan deze wetenschap je aansporen om te kiezen als mens voor onafhankelijkheid van wie dan ook. Kies voor een eigen ontwikkeling in bewustwording van binnenuit geleid. Binnen in ieder mens bevindt zich je goddelijke kern boordevol wijsheid, die je al je vragen kunt voorleggen. Je hogere Zelf is prima in staat je alle antwoorden te geven op je vragen en je te leiden op jouw eigen pad terug naar je oorspronkelijke staat van zijn.
Je hebt daarbij in principe niemands hulp nodig en al zeker niet van buitenaardsen, die zich bedienen van het paard van Troje om vaste voet op aarde te krijgen, maar die in werkelijkheid uit zijn op macht en overheersing!!!

Er valt dus in deze Nieuwe Tijd veel te kiezen. Kiezen voor vrijheid in het dagelijks leven en zelfs kiezen voor vrijheid van ontwikkeling in bewustwording als aardemens. Door volmondig in gedachte voor je vrijheid als aardemens te kiezen in liefde en licht beïnvloed je het collectief onbewuste en zal dit via het collectief bewustzijn tot uitdrukking worden gebracht in een ware bevrijding van onze geest van de terreur van buitenaf. Bovendien zal door deze diepgaande keuze voor vrijheid het gehele maatschappelijke bestel op zijn grondvesten schudden en van vorm moeten veranderen als wij dit massaal zouden doen.

Willen we dan ook ons steentje bijdragen aan een leefbaardere wereld en onze vrijheid als mens voor de toekomst veilig stellen dan zullen we van binnenuit een luid en duidelijk signaal af moeten geven en onze vrijheid moeten opeisen en moeten kiezen voor licht en liefde. En dan?

Dan zal de wereld vanuit het hart veranderd kunnen worden.
Dan zullen we vanuit ons hart kunnen leven en de keuzes kunnen maken voor al hetgeen bij ons past.
Dan zullen we weer het ware geluk en vrede gevoel kunnen ervaren.
Dan zullen we gezonder en plezieriger kunnen leven.
Dan zal het leven een feest zijn i.p.v. een drama.
Dan kunnen we de omslag op aarde naar de 5e dimensie werkelijkheid een feit laten worden en onze eigen hemel op aarde leren scheppen.

Dit is allemaal mogelijk in deze Nieuwe Tijd. Dit ligt binnen ons bereik als we ervoor willen kiezen. Als we kritisch worden op alles wat onze vrijheid beperkt en ons gevoel onze leidraad laat zijn. De liefde is ons sterkste wapen en zal alles kunnen overwinnen dat we als obstakels op ons pad zullen tegenkomen.

Laten we ons sterk maken en kiezen voor liefde en licht, voor vrijheid op alle gebieden van ons leven en voor zelfbeschikking over onze levensweg. Maak je keuze.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.