Hoe wordt de totale bewustwording op aarde een feit?

Hoe wordt de totale bewustwording op aarde een feit?

bewustwordingStap voor stap zullen steeds meer mensen bewust worden en zichzelf willen gaan ontwikkelen. Zie het als een olievlek, die over de aarde heen zich steeds meer uitbreidt. We kunnen elkaar hierbij helpen als voorbeeld en een inspiratiebron voor anderen te zijn. De energieën die naar de aarde komen ondersteunen deze bewustwordingsprocessen. De gebeurtenissen op aarde sporen mensen aan zich te bezinnen op hun leven en de omstandigheden waarin zij leven. Dit vormt dan weer een mooie gelegenheid tot veranderen. Alle veranderingen zullen van binnenuit moeten plaatsvinden en ieder mens zal daar zijn verantwoordelijkheid in moeten nemen.

De omslag komt er hoe dan ook. Evolutionair staat dit vast. Het is helemaal aan ons hoe het proces zal verlopen. Hoe meer mensen hierin mee willen gaan des te gemakkelijker zal het gaan. Verzet zal niet helpen, alleen maar meer crisis veroorzaken. Uiteindelijk zal er een zg. kritische massa bereikt worden en zal het voor de rest van de mensheid gemakkelijker gaan en de omslag zal een feit zijn. We zullen dan steeds meer groeien van een aardemens naar een kosmisch wezen dat vanuit de 5e dimensie werkelijkheid een nieuwe wereldorde gaat scheppen. Wij zullen dus zelf vorm aan die nieuwe wereld moeten gaan geven. Vanuit eenheid en liefde zal die wereld er gegarandeerd anders uit gaan zien. Hoe precies dat weet nog niemand omdat wij de scheppers daarvan zijn.

Is hiervoor chaos nodig?

Ja, bij grootscheepse veranderingen, zoals deze evolutiesprong in bewustzijn van de aarde, is chaos nodig om oude structuren op velerlei gebied af te kunnen breken en de weg vrij te maken voor al het nieuwe. Dit geldt in zowel de persoonlijke sfeer als voor maatschappelijke stromingen.
De huidige maatschappelijke belangen zullen plaats moeten maken voor een leefwereld waarin samenwerking, tolerantie en respectvol met elkaar omgaan de uitgangspunten vormen. Daarvoor zal eerst een toenemende polarisatie nodig zijn om duidelijk het huidige beeld af te tekenen, zodat wij andere keuzes kunnen maken. Zie de gebeurtenissen, zoals het terrorisme, ook in dit kader. Ga niet mee in angst of agressie, maar zie met mededogen en stuur iedereen liefde om alles te helen.
Onze grondhouding moet van binnenuit veranderen dan zal ook de buitenwereld als vanzelf mee veranderen. Voedt agressie en haat niet met dezelfde energie, maar zet daar een energie van liefde en vrede vanuit je hart tegenover. Zo zal de vrede toenemen en het andere bij gebrek aan voeding verdwijnen. Uiteindelijk zullen zo ook de extremistische uitspattingen ophouden te bestaan. Wij kunnen zelf op een vreedzame manier hun bestaansrecht ontkrachten.

Zullen in de Nieuwe Tijd alle religies verdwijnen?

Uiteindelijk wel in de huidige vorm wel te verstaan. De oude kerkelijke instellingen en hun dogma�s passen niet langer in het wereldbeeld van de bewust geworden mens, die een totaal ander godsbeeld krijgt. Niet langer wordt God buiten de mens geplaatst, maar zal de mens zijn eigen goddelijke status weer erkennen en zijn goddelijke vermogens in bezit nemen. In de 5e dimensie werkelijkheid zullen deze kosmische mensen hun godskracht gebruiken om hun eigen hemel op aarde te kunnen scheppen en daarmede ook medescheppers zijn van de nieuwe leefwereld die zal ontstaan.

(In mijn boeken vind je deze onderwerpen uitgebreid behandeld)

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.