Interview Angel 13 december 2004

angel1Gepubliceerd in Digitaal Spiritueel Tijdschrift de Witte Lelie

Onlangs verscheen er wederom een nieuw boek van Angel met de titel “Kinderen van deze Nieuwe Tijd”. Het is alweer het 5e boek van deze succesvolle schrijfster over alles wat met deze Nieuwe Tijd te maken heeft. Naar aanleiding daarvan maakte we het volgende interview met Angel.

Laatst verscheen alweer je 5e boek “Kinderen van deze Nieuwe Tijd”. Hoe schrijf je je boeken?

Al mijn boeken en publicaties schrijf ik geinspireerd vanuit mijn afstemming op mijn Hogere Zelf. Ik laat mij hierbij leiden door deze goddelijke bron die alle wijsheid al in zich draagt. Deze bron bezit ieder mens, alleen zijn vele mensen het contact ermee verloren. Door de weg van bewustwording in te slaan kan ieder mens deze verbinding herstellen.

Hoe weet je waarover je moet gaan schrijven?

Dat is een leuke vraag. Ik weet van tevoren nooit waar het over zal gaan. Ik begin gewoon te schrijven met de intentie dat het volgende hoofdstuk van het boek door mag komen. Ik zie mijzelf als boodschapper van deze Nieuwe Tijd die telkens informatie mag doorgeven waar de mensen hun voordeel mee kunnen doen in hun proces van ontwikkeling. De hiervoor noodzakelijke informatie wordt op de juiste tijd in de juiste volgorde doorgegeven. De goddelijke intelligentie die hiervoor verantwoordelijk is weet precies waar behoefte aan is, dat bepaal ik niet zelf.

Wat is de kracht van jouw boeken?

De kracht is gelegen in de heldere en begrijpelijke schrijfstijl, waardoor mijn boeken voor een breed publiek toegankelijk zijn. Ze komen tegemoet aan een grote behoefte aan informatie van een steeds groter wordende groep mensen die op zoek is naar antwoorden en nieuwe zingeving in hun leven. Mijn boeken sluiten daar goed op aan.

Wat is eigenlijk de essentie van die Nieuwe Tijd?

Kort samengevat betekent het dat wij in deze tijd qua bewustzijn gaan ontwaken. We gaan ons bewust worden van wie we in werkelijkheid zijn en wat het leven inhoudt. Ook maken we evolutionair gezien een sprong naar een hogere vorm van bewustzijn. We gaan van de 3e dimensiewerkelijkheid over naar de 5e dimensiewerkelijkheid. Dit noemen we de omslag die op aarde gaande is. Deze omslag heeft grote gevolgen voor het leven van alledag. Oude structuren op maatschappelijk gebied zullen plaats gaan maken voor een nieuwe manier van leven, waarbij we zelf de verantwoordelijkheid hebben als scheppers van deze werkelijkheid. Lange tijd hebben we ons leven in een soort slaaptoestand geleefd, nu mogen we wakker worden en het heft in eigen hand gaan nemen. Een goede voorlichting is hiervoor noodzakelijk om de mensen te begeleiden in dit proces van bewustwording. Ik mag daar met mijn boeken en andere publicaties mijn steentje toe bijdragen.

Hoe zou je je verschillende boeken kunnen omschrijven?

De eerste 2 boeken de Nieuwe Tijd en Kiezen voor de Nieuwe Tijd beschrijven de invloed van de Nieuwe Tijd op een breed terrein van ons leven. Alle mogelijke onderwerpen worden in het licht van de Nieuwe Tijdsgedachten gehouden om allerlei zaken vanuit een nieuw perspectief te kunnen gaan bekijken. Op die manier krijgt de Nieuwe Tijd meer vorm en ontstaat er een nieuw wereldbeeld in onze perceptie.
Het derde boek, het Werkboek van de Nieuwe Tijd, geeft concreet handen en voeten aan de stroom informatie van de eerste 2 boeken. Het is een eenvoudige handleiding om zelf aan de slag te gaan en je bepaalde vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om je proces van bewustwording gemakkelijker te kunnen doormaken.
Een apart onderdeel vormt een nieuwe visie op ziekzijn die behandeld wordt in het vierde boek Anders ziek in de Nieuwe Tijd. Op vele levensvragen wordt in dit boek nader ingegaan en worden antwoorden gegeven die je kunnen helpen je leven in een nieuwe perspectief te plaatsen. Ziekten worden in dit nieuwe kader geplaatst en begrijpelijk gemaakt, zodat je meer inzicht in jezelf en je leven kunt krijgen. Praktische handvatten worden aangereikt om zelf aan de slag te gaan en te leren jezelf te genezen.

Tot slot het laatst boek Kinderen van deze Nieuwe Tijd, waarin de bewustwordingsprocessen centraal staan, zoals die plaatsvinden om te groeien naar een nieuwe geboorte van aardemens naar kosmisch mens. Wederom wordt op heldere wijze inzicht gegeven over onze evolutionaire ontwikkeling door de tijd heen en onze persoonlijke processen. Handvatten worden aangereikt om je eigen proces zo effectief mogelijk te begeleiden. Natuurlijk wordt er ook ruime aandacht besteed aan de rol van de Nieuwe Tijdskinderen en hun problematiek. Het is een buitengewoon actueel boek dat ruimschoots voorziet in de behoefte van veel mensen die op zoek zijn naar zichzelf en de verklaring van wat er allemaal gaande is op aarde.

Wat is de rol van de Nieuwe Tijdskinderen?

Algemeen gesteld is de rol van deze kinderen die van het verder vormgeven van en ondersteuning bieden aan de nieuwe werkelijkheid in de 5e dimensie . Dat doen ze ieder op hun eigen manier en met hun specifieke vermogens. Zij zijn de toekomstige bouwers aan de nieuwe aarde. Het zijn kinderen met een al aangepast bewustzijn en daaraan verbonden vermogens. Ouders ondervinden vaak veel onbegrip bij de specifieke problematiek van deze kinderen. Goede voorlichting is van groot belang om deze kinderen beter te kunnen begrijpen en te kunnen begeleiden. Ook wat betreft hun gezondheidsproblemen dient er naar een adequate aanpak gestreefd te worden. In mijn boek ga ik daar uitgebreid op in. Het leuke is dat ook veel grootouders het boek lezen om hun kinderen en kleinkinderen beter te kunnen begrijpen. Ook van deze groep krijgen we veel enthousiaste reacties.

Wat vind jij zelf heel belangrijk om te vertellen over de Nieuwe Tijd?

Ik zou vooral de rol van de liefde willen benadrukken. De immense kracht van deze goddelijke energie is zo fantastisch en kan zoveel teweeg brengen!!! Ieder mens zou weer deze liefdeskracht in gebruik moeten nemen om ermee aan het werk te gaan in het dagelijks leven. Het is allemaal eenvoudiger dan men vaak denkt. Elk mens bezit in zijn wezenskern die liefdeskracht en kan deze gaan leren aanspreken en gebruiken. Je kunt er jezelf mee helpen schonen en transformeren, je kunt haar gebruiken om jezelf te helen en alle negativiteit om je heen en in de wereld om te zetten naar het licht. Liefde vormt de weg naar ware vrede, want liefde komt uit het hart en verenigt i.p.v. verdeelt. Als steeds meer mensen de liefde in hun hart laten groeien en die delen met hun naasten dan zal dit zijn effect op de wereld niet kunnen missen!! Het is nu de tijd om hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maak dus je keus. Dat zou ik graag aan iedereen willen vertellen. In mijn boeken lees je er uitgebreid over.

Heb je ook nog andere kanalen om de informatie te verspreiden?

Natuurlijk is er een eigen website www.denieuwetijd.nl opgezet om de mensen op een zo groot mogelijke schaal te kunnen bereiken met de informatie over de Nieuwe Tijd. Ik schrijf er o.a. columns en artikelen op. Verder kunnen mensen zich op onze site aanmelden voor een gratis tweemaandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ze direct van de nodige info voorzien. Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen en columns in diverse tijdschriften en websites en houd ik op verzoek lezingen in het land. Op die manier hoop ik zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

Heb je nog een boodschap aan de mensen mee te geven?

Op de eerste plaats zou ik iedereen willen vragen zijn keus te maken om tot bewustwording te komen en op die manier zijn eigen rol mee te gaan spelen in de omslag op aarde, die een betere wereld moet gaan teweegbrengen. Ik zou willen benadrukken dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het verdere verloop en schepping van die nieuwe werkelijkheid en dat het daarom van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust worden en ervoor gaan kiezen. Het biedt ons de mogelijkheid onze eigen hemel op aarde te gaan scheppen. De liefde zal hierbij onze leidraad moeten zijn. Droom mee over vrede op aarde en houd dit visioen vast zodat al deze positieve gedachtevormen uiteindelijk in het collectief bewustzijn de overhand krijgen en zich in de werkelijkheid kunnen manifesteren. Dan zal de terugkeer van het paradijs op aarde een feit zijn. Wij hebben dit in eigen hand dus mensen


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.