Terugkijken en vooruitzien

Zo aan het einde van het jaar past het ons een evaluatie te maken van hetgeen het afgelopen jaar ons gebracht heeft en wat het nieuwe jaar ons weer zal gaan brengen.

Je zou dit jaar in het kader van de Nieuwe Tijd een heel bijzonder jaar kunnen noemen, waarin we als mensheid een behoorlijke stap in groei voorwaarts gemaakt hebben.
De bijzondere astrologische constellaties die zich dit jaar verscheidene malen voordeden hebben er mede voor gezorgd dat er een enorme schoning kon plaatsvinden van oude, laag in frequentie zijnde energieën.
Dit gebeurde op persoonlijk vlak, denk maar aan de ongemakken van de fysieke, mentale en emotionele klachten die dit ons opleverden, maar ook in groter verband in de wereld.
Verder hebben de wereldwijd gehouden meditaties voor vrede, waaraan miljoenen mensen deelnamen, de aarde in haar geheel een oplifting in frequentie gegeven. Deze oplifting zorgt er voor dat het steeds lichter wordt op aarde en dat schept vervolgens de wonderbare ondergrond tot verdere groei in bewustwording.

Het is dus in dit opzicht een geweldig jaar geweest en deze trend zal zich het komend jaar voortzetten. Dat belooft weer veel nieuwe kansen om aan de grote omwenteling op aarde verder gestalte te geven. Iedereen die voor bewustwording kiest draagt hier zijn steentje toe bij.

Natuurlijk was het op een andere manier een heftig jaar van toenemende aanslagen door terroristische groeperingen en individuen. De aanslag in Madrid ligt ons nog vers in het geheugen evenals de brute moord op Theo van Gogh. Daardoor neemt ook in Nederland de angst toe. De bedreigingen aan personen lijken een steeds grotere rol te gaan spelen en de roep om meer veiligheid is groot. Toch zal blijken dat de weg van steeds strengere veiligheidsmaatregelen niet tot de gewenste oplossing zal leiden.

Ja de polarisatie neemt toe en dit is eigenlijk heel begrijpelijk als je het proces van verandering dat nu plaatsvindt op aarde in dat kader bekijkt.
Alle onderhuids opgeslagen spanningen en emoties vinden door de oplifting in frequentie een uitweg naar buiten. Zij passen niet langer in een lichter wordende omgeving en komen daarom als vanzelf aan het licht om geleefd en opgelost te worden. Alles is energie en wil tot uitdrukking gebracht worden en dit gebeurt nu op grote schaal en in een versneld tempo.
Het zou goed zijn niet in de angst mee te gaan, maar er licht en liefde voor in de plaats te zetten. Angst lost perfect op in liefde en dat maakt uiteindelijk de weg vrij naar werkelijke vrede en veiligheid. Juist als we bang en angstig worden trekken we datgene aan waar we bang en angstig voor zijn. Het is een geestelijke wet die dat in werking stelt.

Ook met onze sombere gedachtes en overtuigingen creëren we zelf onze werkelijkheid van ellende en somberheid. Door onze gedachtes dus positief en optimistisch te blijven richten zal een daaraan verbonden werkelijkheid zich automatisch manifesteren. Het is allemaal eenvoudiger dan je zou vermoeden.Je hoeft er alleen maar voor te kiezen en het in praktijk te brengen.

We hebben het echt allemaal in eigen hand hoe ons leven en de wereld er het komend jaar uit zal zien.
Ik wens iedereen veel wijsheid, licht en liefde toe en een mooie, vreedzame Kerst waarin we ook oog zullen hebben voor eenzame of zieke mensen in onze omgeving of elders op de wereld.

Laten we de vreugde van het Kerstfeest en de jaarwisseling met elkaar delen door onze harten te verbinden en de liefde te laten stromen.De uitwisseling van deze grootste kracht werkt helend en versterkt onze eenheid en verbondenheid.
Dan luiden we op de meest fantastische wijze het nieuwe jaar 2005 in!

Veel plezier allemaal.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.