Wat verstaan we onder spiritualiteit?

spirituality creation1In deze tijd waarin je te hooi en te gras deze term hoort gebruiken, rijst onwillekeurig de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk inhoudt. Het blijkt voor nogal wat interpretaties vatbaar te zijn.

Het woord spirit verwijst naar het geestelijke aspect en in dat kader laat de betekenis zich raden. Spiritualiteit heeft te maken met je geestelijke ontwikkeling. Vaak wordt spiritualiteit verward met paranormaal zijn, maar er is wel degelijk verschil. Als je paranormaal begaafd bent, hoef je niet perse spiritueel ontwikkeld te zijn, terwijl als je jezelf spiritueel ontwikkelt, je als het ware als vanzelf ook op paranormaal gebied ontwikkeld wordt. Je zou kunnen zeggen dat de weg van spiritualiteit te maken heeft met een toenemend bewustzijn en Godsbesef door het terugkomen bij je goddelijke kern, waarin de liefde als universele kracht zich in en door je gaat manifesteren. Door de groeiende kracht van liefde en licht in jezelf zul je steeds meer je onbegrensde mogelijkheden op velerlei gebied, dus ook op paranormaal gebied, leren kennen.Ben je alleen paranormaal aan het werk, dan ben je eigenlijk hoofdzakelijk bezig een soort kunstje in praktijk te brengen. Bovendien is dan het gevaar groot dat je bij je afstemming op de bovenwereld in de lagere astrale gebieden terechtkomt, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Gevaarlijke situaties, omdat de verbinding onzuiver is en allerlei informatie doorgegeven kan worden, die niet juist is en schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zowel de afstemmer als degene voor wie de boodschap bestemd is. Een waarschuwing je zomaar met paranormale zaken bezig te houden zonder kennis van die bovenwereld is hier dan ook zeker op zijn plaats. Velen worden misleid zonder het zelf te weten. Juist je spirituele ontwikkeling als mens in liefde en licht dient centraal te staan. Hoe meer liefde je in jezelf weer hebt teruggevonden en je bewust van bent geworden, des te zuiverder en hoger je afstemming naar de bovenwereld kan zijn als je dit zou willen.
Begin daarom eerst met het pad van bewustwording. Ontdek wie je in werkelijkheid bent. Neem je gevoel als je leidraad en voed je met liefde en licht zo vaak als maar kan. Dan ontwikkel je jezelf in spiritualiteit, gewoon in het leven van alledag. Je bent je steeds meer bewust van wat het leven inhoudt en je let op alle tekens en aanwijzingen die je pad als vanzelf kruisen. Je leert alle toevalligheden een plek te geven en je krijgt de gelegenheid al je opgebouwde ballast uit je rugzakje op te lossen. Je hoeft hier in principe geen cursussen voor te volgen, al is soms het werken in een groep heel stimulerend en ondersteunend. Ook kan een spiritueel leraar handig zijn om je even de weg te wijzen, zodat je zelf weer verder kunt. Kortom, onderscheid goed de begrippen spiritualiteit en paranormale begaafdheid en laat je gevoel je leiden als je iemand op dit gebied wil raadplegen.

Het is voor veel mensen, zeker in deze Nieuwe Tijd, heel aantrekkelijk om zich met paranormale zaken bezig te houden. het is fascinerend en men wil zelf ook graag deze technieken onder de knie krijgen. Heel begrijpelijk allemaal, maar je moet er in je persoonlijke ontwikkeling aan toe zijn, dan komt het a.h.w. vanzelf naar je toe. Je weet dan van binnenuit wat kan en wat het voor jou betekent. Laat het verlangen om paranormaal te zijn daarom liever los en richt je aandacht op je spirituele ontwikkeling en zie maar hoe je leven zich dan gaat ontvouwen. Verlangen kan je namelijk op het verkeerde been zetten, waardoor je verkeerde keuzes kunt maken en in zee gaat met mensen die je verder van de wijs brengen. In mijn praktijk kom ik regelmatig in aanraking met soms schrijnende gevallen van praktijken van goedbedoelende mensen die zelf misleid worden door de bovenwereld. Een goede bescherming biedt je de liefde. Omgeef je daarom met liefde, handel vanuit liefde en laat je levensweg zich ontvouwen. In deze tijd is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen dit pad van spirituele ontwikkeling zullen volgen.

Angel

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.