Hemelvaartsdag in een nieuw jasje

Het is dit jaar een vroege Hemelvaartsdag die tevens samenvalt met de viering van bevrijdingsdag. Voor veel mensen zal dit dan ook een bijzondere dag worden. Een dag met vele mogelijkheden om door te brengen. Oorspronkelijk wordt Hemelvaartsdag gevierd als een religieuze feestdag van de christelijke kerken. De betekenis ervan is echter door de jaren heen voor veel mensen naar de achtergrond geraakt of zelfs verloren gegaan.In deze Nieuwe Tijd, waarin bewustwording centraal staat is het aardig toch even, naast alle activiteiten in de buitenwereld, bij de betekenis van Hemelvaartsdag stil te staan. Je hoeft daarvoor niet perse met een kerk of religie verbonden te zijn. Jezus vertegenwoordigde 2000 jaar geleden ons allemaal in de gedaante van wie wij in werkelijkheid zijn, nl. een goddelijk wezen voortgekomen uit de Bron van al wat is waartoe wij ooit weer terug zullen keren en die wij God noemen.
Ieder mens bezit deze goddelijke kern in zich, we zijn hem alleen min of meer vergeten, doordat we in een onbewuste staat van zijn terecht kwamen afgescheiden van die lichtbron. Die lichtbron, die louter uit liefde bestaat, zijn we echter nooit kwijt geraakt. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Het Christusbeginsel vertegenwoordigt die liefdeskracht en vormt daarmee de weg om onszelf, ons ware Zelf weer terug te gaan vinden.

In deze Nieuwe Tijd wordt deze boodschap om onszelf te leren kennen en het leven te leren zien, zoals het werkelijk in elkaar steekt, weer onder onze aandacht gebracht. Je zou kunnen zeggen dat de boodschap van toen wordt herhaald, maar nu aangepast aan deze tijd.
Deze Hemelvaartsdag herinnert ons wederom aan onze terugkeer en eenwording met onze goddelijke bron, met de ten Hemelopneming van Jezus symbolisch voorgesteld. Het biedt ons de gelegenheid om bij jezelf naar binnen te gaan, even stil te worden en te kijken naar waar jij staat op dit punt. Welke betekenis voel jij hierbij van binnen? In dit moment van bezinning herinner je je wellicht ook jouw bestemmingsplan en versterkt dit jouw bewustwordingsproces als vanzelf. Dat zou een mooi begin van deze dag kunnen zijn om daarna weer van alle wereldse zaken te gaan genieten, die zeker ook bij het leven horen. Je kunt er wellicht nog meer van genieten, omdat je van binnenuit een ander gevoel gekregen hebt. Het contact met je wezenskern brengt rust, vrede en grote blijdschap in jezelf teweeg.

Tot slot opent zich op deze dag 05-05-05 een sterrenpoort, waardoor de instroom van kosmische energie vanuit het melkwegstelsel sterker zal zijn dan op andere dagen. Deze energieën, afkomstig van de Centrale Zon, zijn bedoeld om de aarde te helpen bij de veranderingen die de omslag mogelijk moeten maken.
Je kunt je speciaal op deze dag met die energie verbinden en samen met alle andere mensen vanuit liefde voor de aarde een groot lichtveld om de wereld creëren om alle negativiteit te transformeren en de aarde te voeden. Zo wordt deze energie door ons gegrond en het Christusbewustzijn verder geïnitieerd. Betrek ook de natuur erbij door de natuurwezens en deva’s uit te nodigen om samen de natuur een grote impuls tot ecologisch herstel te geven.

Een in alle opzichten stralende dag toegewenst.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.