Het feest van herkenning

feestDe aarde is in deze Nieuwe Tijd volop in beweging. We zijn op weg ons te ontdoen van een scala aan opgebouwde overtuigingen die ons in staat stelden een illusiewereld te scheppen. We worden wakker uit een soort droomwereld waarin wij als mens onze vele ervaringen hebben opgedaan en waarbij we in een soort staat van zijn verkeerden waarin we ons niet meer konden herinneren wie we in werkelijkheid waren. Lang geleden werd ons bewustzijn versluierd en vielen we in een soort slaap waardoor we verstrikt raakten in de illusie van angst en pijn. Natuurlijk was dit geen toeval, maar hoorde het bij de fase van het spel dat wij hier op aarde spelen. In deze onbewuste fase ging de mens het mannelijk machtsaspect ten volle ervaren en zou de polariteit tot in alle uitersten geleefd kunnen worden. Op die manier dwaalden we verder af van ons innerlijk licht en groeide ons ego tot grote hoogte. Onderdrukking, mishandeling, oorlog en geweld teisterden de wereld en de mensheid schiep zichzelf de hel. Kerk en religie smolten samen en groeiden uit tot een instituut dat door zijn doctrines macht over de gelovigen verkreeg, hetgeen heel veel ellende tot gevolg had.

Het hoorde er allemaal bij zou je kunnen stellen. De wereld gleed echter meer en meer af en stevende zelfs af op een totale vernietiging van aarde en mensheid als het tij niet op tijd gekeerd zou worden. De mens was destructief geworden en bedreigde het voortbestaan van de gehele planeet.

Het spel kreeg daarom een nieuwe impuls met de introductie van het Christusbeginsel. Hiermee werd een aanzet gegeven de mens weer terug te voeren naar een moment van ontwaken en de neergaande spiraal op aarde te stoppen. De reis terug moest aanvangen en de mensheid weer tot werkelijkheidzin terugbrengen.
Dat moment in de tijd is nu aangebroken. De Nieuwe Tijd schudt ons wakker uit onze slaap en spoort ons aan ons weer te herinneren wie we in werkelijkheid zijn.

De illusie hoeft ons niet langer in haar ban te houden, het licht mag weer in zijn volle omvang bezit van ons gaan nemen. Het instrument om deze weg te gaan is bewustwording. We kunnen ons bewust worden door terug te gaan naar ons gevoel. Ons denken, geworteld in ons ego, zal een stap terug moeten doen en ons niet langer voor de gek mogen houden. Langzaam maar zeker verbetert onze helderheid en worden we ons gewaar van de verstrikkingen die we angst noemen. Langzaam maar zeker wordt de sluier der vergetelheid dunner en kunnen we ons licht op die angsten laten schijnen om ze vervolgens door transformatie los te laten. Stap voor stap ontdoen we ons dan van alle aan illusie gebonden gedachtepatronen, overtuigingen en emoties en groeit het inzicht in de werkelijkheid. Kennis van de geestelijke wetten helpt ons nieuwe wegen in te slaan en ons leven vanuit een hoger perspectief te bezien.

De tijd van verlossing is hier en nu en steeds meer mensen voelen zich hiertoe geroepen. Het feest van herkenning is aangebroken. Steeds meer herkennen we in onszelf, maar ook in de ander het goddelijk licht, onze ware aard. Angst maakt plaats voor diepe vreugde over het hernieuwde contact met onze verstopte lichtkern, onze godcel.
Het leven verandert van een hel naar een meer hemelse manier van gevoel en ervaring. We creƫren immers zelf onze hemel of hel. Dat nieuwe bewustzijn stelt ons in staat te kiezen voor de vorm die wij willen ervaren. De hemel is niets anders dan een bewustzijnstoestand en nu hebben wij de sleutel tot de toegangspoort in handen. Niemand bepaalt de kwaliteit van ons leven behalve wijzelf. Die ontdekking brengt de verantwoordelijkheid voor je leven volledig terug bij jezelf. De omgeving is een weerspiegeling van je innerlijke staat van zijn. Hoe lichter je binnenin weer wordt des te meer zal het licht in de buitenwereld weerkaatst worden.

Elk mens kan zijn hemel op aarde leren scheppen in deze nieuwe fase van het aardespel. Die evolutiesprong kunnen we nu maken. Het is een geweldige tijd, vol mogelijkheden om te scheppen en te worden wie je in werkelijkheid bent. Als je er op die manier naar kunt kijken en handelen, zul je ook anders naar elkaar kunnen kijken. Respect zal terugkeren voor al wat leeft en het feest van herkenning kan in volle omvang losbarsten.

Angel

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.