Problematiek rondom Nieuwe Tijdskinderen

kinderenWe leven in een bijzondere tijd waarin de aarde een kwantumsprong in haar evolutionaire ontwikkeling zal maken. Met de aanvang van het Watermantijdperk komt er een einde aan diverse cyclische perioden die het leven op aarde beheersten. Het is een overgangsperiode naar een leven in een hogere dimensie werkelijkheid, waarin we ons nu bevinden. In deze Nieuwe Tijd, die door de Maya’s lang geleden al voorspeld werd, zullen wij ons weer bewust worden van wie we zijn en van wat het leven precies inhoudt. Vele levensvragen zullen beantwoord worden en we zullen tot onze verbazing ontdekken dat alle antwoorden in onszelf besloten liggen.

Om toegang tot die antwoorden te krijgen zullen we moeten leren om naar ons gevoel te luisteren. Ons gevoel is de poort zou je kunnen zeggen, die toegang geeft tot ons potentieel aan vermogens. We bezitten, zonder dit nog te beseffen, vele vermogens die niets te maken hebben met kennis of vaardigheden die via ons verstand verkregen zijn. De kennis binnenin jezelf handelt over het leven in de breedste zin van het woord. Wat weten we nog van wie we in werkelijkheid zijn, van wat het leven inhoudt of van alles wat er meer is tussen hemel en aarde? Deze kennis valt niet te beredeneren, is ook niet altijd wetenschappelijk te bewijzen, maar wordt daarentegen van binnenuit gevoeld als waarheid. Het is dan ook onmogelijk iemand op verstandelijk niveau deze kennis op te laten doen. Bovendien zijn onze huidige zintuigen door onze onbewuste staat van leven nog zeer beperkt ontwikkeld en kunnen het ongeziene daardoor nauwelijks waarnemen.

In deze Nieuwe Tijd is dit echter aan het veranderen. Steeds meer mensen komen tot bewustwording en leren naar hun gevoel te luisteren. Ze ontwikkelen daarbij nieuwe vermogens om waar te nemen, ze worden gevoeliger, waardoor contact met andere werkelijkheden steeds gemakkelijker wordt. Hun intuïtie gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven.
Het ligt in de bedoeling dat ieder mens ertoe zal komen voor deze weg van bewustwording te kiezen en zichzelf op die manier zal ontwikkelen. Een mens van de Nieuwe Tijd zal leren om steeds meer naar zijn hart te luisteren om te weten wat wel of niet goed voor hem is. Hij zal daardoor andere keuzes maken en zaken afstoten die niet langer passend zijn. Dit zal vervolgens grote maatschappelijke gevolgen teweegbrengen op het gebied van onderwijs, werk, zorg en relaties. De hoofdrol van het denken wordt overgenomen door het gevoel.

De evolutie schrijft deze veranderingen voor en zo zal het ook gebeuren. Het is daarom niet verwonderlijk dat kinderen die de laatste decennia geboren zijn van nature al op deze nieuwe manier van leven ingesteld zijn. Zij zijn reeds bij hun geboorte toegerust met de nieuwe vermogens, waardoor zij zich vaak niet prettig voelen in een mentaal gerichte omgeving, waarin ze niet of nauwelijks begrepen worden. Deze kinderen zijn veel gevoeliger, kunnen al communiceren met andere werkelijkheden en hebben de kennis van wat er meer is binnen hun bereik. Ze weten al goed gebruik te maken van hun intuïtie en zien of weten regelmatig zaken van tevoren die nog staan te gebeuren. Het zien van aura’s of geesten is voor hen vaak een vanzelfsprekendheid, zodat ze er behoorlijk verbaasd over zijn, dat anderen uit hun omgeving deze zaken niet opmerken. Het gevaar is dat deze kinderen zich hierdoor onvoldoende begrepen kunnen voelen en zich in hun eigen wereldje terug gaan trekken. Eigenlijk willen deze kinderen op hun manier gehoord en begrepen worden. Ze willen niet als vreemd of niet goed wijs aangezien worden, hetgeen een zeker isolement tot gevolg kan hebben. Het liefst communiceren zij op een gevoelsmatige manier.

Veel kinderen voelen precies aan wat hun ouders denken, voelen of willen en verwachten dit ook andersom. Door hun overgevoelige natuur en zintuigen kunnen ze last hebben van teveel prikkels van buitenaf, waardoor ze zich soms afsluiten voor hun omgeving of juist overactief reageren.
Ouders krijgen te maken met nieuwe problemen bij het grootbrengen van hun kinderen. Het valt ook niet mee om een dergelijke omschakeling te maken. Gelukkig komt er steeds meer kennis over deze tijd en de problemen van deze Nieuwetijdskinderen ter beschikking. Ouders die zelf al de weg van spirituele ontwikkeling volgen hebben het relatief gemakkelijker dan ouders die nog tot bewustwording moeten komen. De maatschappij is er nog niet op ingesteld en dat leidt tot veel onbegrip en verkeerde conclusies. Ook medici zijn te snel geneigd bepaalde gedragsproblematiek met medicatie te behandelen, hetgeen in veel gevallen niet in het belang van het Nieuwetijdskind is. Daarom is het een goede zaak dat er een maatschappelijke discussie op gang komt en de noodzakelijke veranderingen worden aangebracht op de diverse gebieden van de samenleving om deze kinderen in de toekomst de gewenste begeleiding te kunnen bieden.

In mijn boek “Kinderen van deze Nieuwe Tijd” vind je een uitgebreide beschrijving van alle ontwikkelingen die nu op aarde plaatsvinden en wordt ruim aandacht besteed aan de rol van Nieuwetijdskinderen en hun problematiek.

Angel

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.