Gevoel en emotie

gevoelIn deze Nieuwe Tijd wordt er veel gesproken over ons gevoel, maar wat verstaan we daar nu onder? Waren we tot nu toe voornamelijk mentaal gericht en bedachten we onze antwoorden, vanaf deze tijd is het de bedoeling dat ons gevoel onze leidraad wordt. Het blijkt in de praktijk voor nogal wat verwarring te zorgen. Veel mensen zijn doordat ze zo mentaal geworden zijn niet meer gewend naar hun gevoel te luisteren. Anderen zijn door allerlei, vaak pijnlijke of traumatische ervaringen van hun gevoel afgesneden geraakt. Deze mensen kunnen daarom moeilijk contact met hun gevoel maken en blijven steken in emoties.Gevoel wordt veelal verward met emotie. Emoties zijn echter van een andere orde en behoren bij de reacties van ons lagere zelf, onze persoonlijkheid. Emoties refereren aan onze afgescheidenheid van de eenheid van ons hogere zelf, van al wat is. Pijn, verdriet, boosheid, angst of haat zijn van een lage energiefrequentie die ons in de polariteit parten heeft gespeeld. Ons gevoel is gerelateerd aan het vrouwelijk aspect dat in de afgelopen tijdperken steeds meer aan invloed heeft verloren. Ons gevoel werd onder invloed van het heersende mannelijke aspect een ondergeschoven kindje. Gevoel werd vereenzelvigd met slap, week, een watje of minachtend als vrouwelijk afgedaan. Onze intuïtieve vermogens, geleid door ons gevoel, raakte min of meer buiten bedrijf.

Nu, in deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat dit vrouwelijk aspect weer terugkeert in ons bestaan en ieder mens dit deel, zowel mannen als vrouwen, weer in zichzelf naar boven haalt. Met behulp van dit hernieuwde contact met ons gevoel kunnen we binnenin onszelf de bron van alle wijsheid, onze goddelijke bron, vinden. Gevoel brengt ons terug naar wie we in werkelijkheid zijn en leidt ons naar alle antwoorden die we hiervoor nodig hebben.

Emoties zijn eerder stoorzenders dan dat ze ons dichter bij ons ware zelf brengen. Dit wil niet zeggen dat emoties verkeerd zouden zijn, integendeel ze horen bij het leven en mogen ook geleefd worden. Onderdrukking van emoties leidt juist tot problemen door de vorming van blokkades. Emoties zijn energie├źn die we een bepaalde lading gegeven hebben en daardoor gekleurd zijn. Ze vertellen iets over onze kijk, over onze houding, over onze persoonlijkheid, maar die persoonlijkheid vertegenwoordigt slechts een deel van ons ware zelf. Het is de rol die we als ziel in een lichaam op aarde spelen en die we met emoties kleuren. Het is een uitdrukkingsvorm die we in al onze ervaringen beleefd en geleefd hebben.
Ze hebben echter niets met het gevoel te maken dat de poort opent naar het ware leven, naar ons ware zelf.

De bedoeling is dat de bewuster wordende mens zijn emoties leert overstijgen en steeds meer in contact met zijn gevoel komt. Nieuwe inzichten over de werking van de geestelijke wetten en hoe het leven van uit een hoger perspectief bekeken kan worden helpen ons hierbij.
Als we nog teveel in onze emoties verstrikt zitten is het lastiger om zuiver op je gevoel afgestemd te zijn.
We zullen deze emoties eerst los moeten laten en met liefde helen om de rust en de vrede terug te vinden. In de stilte kunnen we dan naar binnen gaan en de antwoorden vinden die we nodig hebben op ons pad.

Oefening baart kunst geldt ook op dit gebied. Onze groei in bewustwording ondersteunt deze processen. We zullen zelf steeds meer het verschil leren ontdekken tussen emoties en gevoel.

Angel

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.