Houd het maar voor mogelijk!

dolfijnenNog niet zo lang geleden werd je voor gek versleten als je in contact met bomen of natuurwezens probeerde te komen. Wie gelooft er nu in sprookjesfiguren? Wie kan er nu echt iets vertellen over het hiernamaals? Hoe kun je met bomen, dieren of mineralen communiceren? Is het bestaan van buitenaardse wezens werkelijkheid? Hoe kunnen we dat te weten komen?

Scepsis alom, begrijpelijk als deze deels bovennatuurlijke zaken lange tijd taboe waren, ontkend werden en er bijna de doodstraf op stond als je je ermee bezig wilde houden.
Verstrikt in de illusiewerkelijkheid wisten we niet beter. Angst regeerde ons leven en alleen wat we met onze beperkte zintuigen konden waarnemen bestond. Religie en politieke machtsspelletjes hebben heel lang geprobeerd de mensheid van zijn ontdekkingstocht naar de waarheid afgehouden.

Gelukkig is nu de tijd aangebroken waarin spiritualiteit en kennis van het ontstaan van het leven weer volop onder de aandacht staan. De tot nu toe mentaal gerichte mens zal het vrouwelijk aspect, zijn gevoel en intuïtie, weer tot ontwikkeling kunnen laten komen. Vanuit ons gevoel kunnen we onze zoektocht naar binnen aanvangen en ontdekken wie we in werkelijkheid zijn. We zijn machtiger, krachtiger, grootser en vermogender dan we ooit dachten en voor mogelijk hielden. We kunnen weer onze eigen verantwoordelijkheid voor ons leven ter hand nemen en stap voor stap, op ons eigen tempo ons leven gaan verkennen. De bevrijding van oude opgebouwde belemmeringen brengt ons dichter bij ons ware zelf. We leren op die manier niet alleen onszelf kennen, maar vergaren tevens inzichten in hoe het leven en de geestelijke wetten in elkaar steken. Deze groei in bewustzijn brengt ons de sleutel voor toegang naar andere dimensiewerkelijkheden en contact met andere levensvormen.

Een wereld van ongekende mogelijkheden en een scala aan levensvormen doemen op aan het levensfirmament om verkend te worden. Wat we nooit voor mogelijk hielden wordt mogelijk, als we beseffen dat er in werkelijkheid geen grenzen zijn, dat we zelf de begrenzing waren door onze onbewuste staat van zijn.
Nu de sluier van ons bewustzijn verdwijnt stromen er informatiegolven van nieuw te ontdekken werelden ons bewustzijn binnen. Om deze informatie te kunnen verwerken worden we lichamelijk aangepast met de uitbreiding van ons zevenvoudig naar een dertienvoudig chakrastelsel, waardoor onze vermogens tot waarnemen en ervaren vele malen groter zijn.

Dit proces is nu gaande, deze mogelijkheid tot groei ligt binnen ieders bereik, we hoeven er alleen maar voor te kiezen. De rest wordt feilloos door ons onderbewuste geregeld. Alles zal dan op ons pad verschijnen wat nodig is deze gewenste groei naar een hoger bewustzijn door te maken. Een fantastische tijd is aangebroken, sprookjes worden werkelijkheid. Houd het maar voor mogelijk!

In mijn nieuwe boek “Houd het maar voor mogelijk”, dat begin september verschijnt, ga ik hier uitgebreid op in en deel ik mijn ervaringen met de leze

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.