Wel of geen donor worden

artsen donorMet een spraakmakend televisieprogramma over donorschap is het onderwerp nationaal en internationaal een veel besproken onderwerp geworden. Heel nadrukkelijk en indringend worden we opgeroepen onze organen af te staan aan mensen die ziek zijn. Het komt bijna over alsof je een misdaad begaat als je hieraan geen gehoor geeft of er anders over denkt. Enerzijds begrijpelijk vanuit de visie van de medische wereld en onze rationele kijk op ziek zijn, anderzijds een actie waarbij door onwetendheid en onbekendheid voorbij wordt gegaan aan een belangrijk spiritueel aspect van de kwestie. In ieder geval is het een discussiestuk geworden en daar kunnen we blij mee zijn. Het opent de weg voor het bereiken van een bredere kijk, een meer holistische benadering van het probleem donorschap.

De visie van de medische wereld en veel burgers is nog steeds dat als je ziek wordt de dokter met medische ingrepen of het voorschrijven van medicatie het lichaam/geest moet genezen. De voortschrijdende ontwikkeling van medische technologie ondersteunt deze vorm van medisch handelen.
Je zou het lichaam op deze manier oneerbiedig kunnen vergelijken met een auto, een menselijk vervoermiddel om hier op aarde ons leven vorm te geven. Is er een onderdeel kapot of functioneert het niet meer naar behoren, dan vervangen we dit onderdeel gewoon of doen er nieuwe olie of andere vloeistoffen bij, zodat de machine weer draait. Desnoods gaan we naar de sloop om uit een oude, afgeschreven auto de benodigde onderdelen te halen. Een perfecte oplossing als ons lichaam te vergelijken zou zijn met een auto, een mechanisch gevormd voertuig, maar dit blijkt niet de gehele waarheid te zijn.

Ons lichaam en ook onze organen zijn niet louter fysiologische stukken weefsel met een bepaalde functie, maar bezield met ons persoonlijke bewustzijn. In elk deel van ons lichaam zit een stukje persoonlijk bewustzijn besloten, dat geheel en al jou toebehoort. Het is onlosmakelijk verbonden met de informatie van dit leven en andere levens. Je kunt het er dus niet zomaar uithalen en aan iemand anders geven, dan geef je als het ware je eigen informatie weg dat zorgvuldig in bijvoorbeeld je nier zit opgeslagen en o.a. alles over jouw persoonlijke levensweg in het kader van relaties herbergt. De ontvanger krijgt dus vreemde, onjuiste informatie in zijn leven die hem op het verkeerde been kan zetten en hem parten kan gaan spelen. Hij gaat situaties aantrekken volgens de informatie van de donornier, die niet voor hem bedoeld zijn. Het is bekend dat mensen na ontvangst van een donororgaan ander gedrag gaan vertonen, bv. vegetariërs hebben ineens de drang vlees te eten of hebben ineens een sterke boosheid voor iets, wat later bleek overeen te komen met het gedrag van de orgaangever.

Het lichaam heeft met de zieke nier juist een signaal willen afgeven over de disharmonie die deze persoon op zou moeten lossen in zijn leven. Juist het luisteren en onderkennen van de lichaamstaal van ziek zijn leert ons door bewustwording deze signalen te begrijpen en tot werkelijke genezing te komen. Dit behelst een holistische kijk op ons leven en gezondheid. In mijn boek “Anders ziek in de Nieuwe Tijd” ga ik daar uitgebreid op in.

In deze Nieuwe Tijd, waarin we spiritueel ontwaken kunnen we beseffen dat ons lichaam de manifestatie is van onze ziel en persoonlijkheid in dit leven. Bij onze incarnatie wordt ons lichaam met ons bewustzijn bezield. Elke cel, dus ook elk orgaan, bezit een stukje informatie van dat bewustzijn helemaal afgestemd op de ervaringen en groeipatronen van die ziel op aarde. Gedurende het leven bouwen we verder aan dat bewustzijn en als we sterven nemen we deze bewustzijninformatie mee om boven in de spirituele wereld onze ervaringen te verwerken. Deze verwerking van onze ervaringen en informatie hieromtrent is bedoeld om goed voorbereid een volgende incarnatie in te kunnen gaan.

De ontvanger van een donororgaan ontvangt verkeerde informatie, opgeslagen in dat orgaan van de gever, en mist zijn kans op werkelijke genezing, omdat niet bewust geworden is wat de werkelijke oorzaak van de ziekte was. Het signaal van het lichaam, zijn eigen bewustzijnsinformatie, is met het verwijderen van het zieke orgaan verloren gegaan en ook dit zal deze ziel parten spelen. De nieuwe nier kan afgestoten worden of opnieuw ziek worden.

Het technisch verlengen van ons leven, hoe begrijpelijk en goed bedoeld ook, met deze eenzijdige technische benadering gaat voorbij aan dit spirituele aspect.
Het is niemand kwalijk te nemen, deze holistische benadering staat in onze westerse wereld nog in de kinderschoenen, maar zal bij toenemende bewustwording aan terrein gaan winnen. Een nieuwe kijk op ons leven en onze gezondheid zal ook de discussie over donorschap beïnvloeden.
Willen we in de toekomst toch gebruik van donororganen maken dan zou dit met veel meer kennis van zaken moeten gebeuren, zodat niemand er schade van ondervindt. Het hele proces zou met de juiste spirituele begeleiding voor de gever, de ontvanger en hun naaste familie tot een bewustwordingsproces moeten leiden. Voorlopig missen we nog veel kennis hieromtrent en is voorzichtigheid geboden.
De discussie is geopend, ieder mens zal zijn gevoel moeten raadplegen wat zijn waarheid hierin is. Wel of geen donor zijn gaat verder dan een formulier invullen.

Angel

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.