Vrijheid in 2012

Rein2012In de afgelopen maanden werden we geconfronteerd met het fenomeen dat er voor dictators geen plaats meer is. In Syrië is het volk nog steeds aan het protesteren, ondanks de bloedige onderdrukking door het regiem en het ontbreken van directe steun van de wereld, maar enorm gesterkt door de successen van hun broeders in Egypte, Tunesië en Libië. De mensen zijn niet meer angstig, ze voelen dat het nu moet gebeuren en geven hun levens voor de bevrijding van de totalitaire regiems die hen al decennia onderdrukt.

Voor de vrouwen zal het ook een interessante tijd gaan worden en dan heb ik het over de moslimvrouwen die zich ook nog moeten gaan bevrijden van hun ondergeschikte plaats in de samenleving waar alleen de mannen het voor het zeggen hebben. De mannen bepalen of hun vrouw of dochter wel volgens de traditie van de Islamitische voorschriften leeft. Er is niets mis met een godsdienst zoals de islam, ware het niet dat er geen vrijheid bestaat voor vrouwen, maar ook niet voor mannen die bijvoorbeeld willen uittreden.

Dit is uit den boze, omdat men dat nu eenmaal zo vindt. Dit heeft dus ook alles met vrijheid van keuze te maken. Ik voel dat het niet alleen blijft bij het zich ontdoen van een verkeerd regiem of dictator, ook de vrouw en daarna de man zal zich in de Islamitische cultuur gaan bevrijden. Dit laat niet lang op zich wachten.

Als de economische crisis goed gaat huishouden, dan voorspel ik een grote uittocht van moslims naar hun thuislanden. Noem het van mijn part een grote volksverhuizing. Goed, dit is nog maar een aspect van bevrijding in de ruimste zin van het woord, want waarom zou dit niet gebeuren, de geest is toch al uit de fles.

Waarom denk ik dit te weten? Gewoon door logisch te denken en mijn diepste gevoel te raadplegen. De komende tijd gaat het over de gehele wereld erg spannend worden. Ik denk vanaf september 2011 tot maart 2012 zal het er om gaan spannen. De economische crisis zal zich steeds meer laten zien in welke vorm dan ook. Het eerste kwaad is al geschied, namelijk de landen die een grote schuld hebben, laten zich helpen door de landen die het nog redelijk goed hebben. En hier zit hem nou net de kneep. De politiek denkt het kwaad te kunnen bezweren, maar ze houden onvoldoende rekening met het vertrouwen dat mensen moeten hebben in regeringen, banken en grote organisaties. Hier zal het fout gaan, pas maar op. Gelukkig zal de ommekeer in denken en handelen snel gaan plaatsvinden, dus weten we het binnen een half jaar of ik gelijk heb of niet.

De euro-, banken- of landencrisis, het doet er niet toe hoe de crisis heet, zal zijn weerslag hebben op de gehele zorgvuldig opgebouwde infrastructuur waar ook ter wereld, geen enkel land uitgezonderd. Het internet, de media, de zorgvuldigheid in handelen door alle regeringen die de zaak proberen te redden en er uiteindelijk niet uit komen met elkaar, de aandelenbeurzen, de huizenmarkt en niet te vergeten onze staatskas en pensioenen. Ja, waar we zo bang voor zijn gaat echt gebeuren. Is het niet een geestelijke wet dat als je ergens bang voor bent je het juist aantrekt?

Zoals ik het voel zal het zich heel snel gaan voltrekken. Eerst trekt de financiële crisis nog meer aan, dan volgt de instorting van de beurzen, de huizenmarkt en natuurlijk ontstaan er tekorten bij de overheden en de pensioenfondsen. Ik voel dat het wel eens erger zal worden dan wie dan ook voor mogelijk houdt. Wat betekent dat nu? Daar kan ik heel kort over zijn; het is de bedoeling. Waarom weet ik dit dan, zou u zich kunnen afvragen. Gewoon mijn gevoel raadplegen en checken wat er in de wereld gebeurt. We zien toch om ons heen dat het economisch niet meer klopt, dat het geld in de verkeerde zakken zit en dat het zeker bij de grote bedrijven alleen nog maar gaat om snel nog meer winst te maken en ethische aspecten, zoals het welzijn van mensen, nagenoeg geen rol meer mogen spelen. Is het niet lastig als mensen het opnemen tegen bijvoorbeeld een te bouwen kolencentrale in Groningen? Ik kan nog wel uren doorgaan met voorbeelden noemen, maar ik denk dat iedereen wel weet waar ik het over heb.

Ik voorspel dat we het binnen een half jaar zo moeilijk krijgen dat we weer voor onszelf moeten gaan zorgen, omdat de overheid niet meer in staat is dit te doen, gewoon door geldtekort en het ontbreken van noodscenario’s. Dit krijg je als de wereldeconomie die op groei is gebaseerd en nu op ontploffen staat door noem het maar die vaak aangehaalde luchtbel. Zie Amerika die maar steeds geld bijdrukt en zijn begrotingstekort gigantisch ziet toenemen, de economie die steeds ingewikkelder wordt door de onderlinge afhankelijkheid tussen de landen, de absurde bezuinigingen die ons moeten leiden naar een betere balans van de staatsfinanciën, de staatsobligaties die niet blijvend kunnen worden opgekocht. Zo zal het vertrouwen in ons financiële stelsel zodanig afnemen dat de economische motor niet meer aan de gang te krijgen is.

Als we het nu verder uitdiepen wat hier achter schuilt, dan komen we op een opmerkelijke stand van zaken. We hebben dit allemaal zo gewild, het kan zo niet langer dat geld de enige drijfveer is in de wereld. We willen uiteindelijk met zijn allen gewoon weer tot ons recht komen. Dat heet zelfontplooiing, weer voor elkaar zorgen op welk terrein dan ook, maar dan op een veel kleinere schaal waar we zelf weer verantwoordelijk kunnen zijn voor het wel en wee van onze groep, dorp, familie, bedrijf, e.d.

Dit is wat we gaan winnen; zelfrespect, zelfontplooiing, zelf weer verantwoordelijkheid nemen voor je leven, meer vrije tijd, geen overheidsbemoeienis meer en maar niet te spreken over de regelzucht van de EU, misschien zelfs geen belastingen meer. Ik weet zeker dat zelfs als alles op de schop is gegaan en de gehele infrastructuur onder uit is gehaald, dat dan ook elk nu nog functionerend overheidsorgaan niet meer in staat is naar behoren te werken.

Zo, maar er is nog meer. Waarom zou het hier bij blijven? Ik ben nog niet klaar, de kerken moeten nog ontmaskerd worden en dan bedoel ik dat alle vervalsingen van bijvoorbeeld de bijbel of de koran aan het licht zullen komen, maar ook het instituut kerk als geheel. We zullen ons na die grote golf van bevrijding overal van willen bevrijden, dus van alles wat niet meer goed voelt. Alleen dan is er een nieuwe tijd mogelijk waar we het met zijn allen anders gaan doen, dus precies zoals het goed voelt voor ons. Dan is er ook geen plaats meer voor mensen met dubbele agenda’s of regeringen die feiten achterhouden of hard gezegd de zaak beflikkeren. Grote bedrijven zullen het heel moeilijk gaan krijgen, in de eerste plaats door de neergang van de economie en in de tweede plaats doordat de medewerkers zichzelf niet meer zullen herkennen in de manier waarop ze in hun bedrijf werkzaam zijn.

Dit is nog niet genoeg. De natuur zal ook van zich laten horen, de aarde schudt zich op. Dat betekent meer vulkaanuitbarstingen, stormen, overstromingen en ga zo maar door. De aarde is namelijk ook een bewustzijn die zich momenteel opschudt om zich van alle opgeslagen spanningen te ontdoen, maar ook om zo de mens weer het respect bij te brengen dat wij allemaal een zijn.

Hoe zal deze crisis ons persoonlijk treffen? Is een mens niet alleen maar bereid te veranderen als hij zich in een flinke crisis bevindt? Ja, dit heeft ons gezamenlijke onderbewustzijn zou je kunnen zeggen zo gewild, omdat nu eenmaal een andere tijd moet gaan aanbreken waar de liefde en het respect weer de boventoon moeten gaan voeren.

Iedereen en dan ook niemand uitgezonderd zal een keuze moeten maken. Je kan niet anders, zou je kunnen zeggen als de nood aan de man is en er niets meer blijkt te werken en je gevoel van veiligheid ver weg is. Het zal er weer op aan komen dat we zelf gaan bepalen wat goed voor ons is. Ik voorspel dat veel zieke mensen niet ziek meer zullen zijn, omdat doodgewoon daar geen ruimte meer voor is. Natuurlijk heb ik het dan over die mensen die eigenlijk al onbewust een ziekte hebben aangetrokken om niet meer mee te hoeven doen.

Wat moeten we nu met deze informatie. Helemaal niets, alleen maar onszelf bewust zijn dat we naar een andere tijd gaan waar alles, maar dan ook alles er anders uit zal zien. Het wordt ook wel de Nieuwe Tijd genoemd, een tijd waar weer ruimte is voor keuzes naar je hart.

Ik daag iedereen uit over zijn angst heen te stappen, de ogen te sluiten en eens naar binnen te gaan. Neem niet alles zomaar aan, alle informatie zal je altijd moeten toetsen aan je eigen gevoel en dat kan alleen maar als je stil bent in jezelf.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.