Midden in de omslag van de oude naar de nieuwe tijd

20.eu4In Europa kraakt alles in zijn voegen, de politiek leiders proberen ferm te zijn, maar de economen vinden het maar niks. Wat is er toch werkelijk aan de hand? Dit is nu echt een vraag die ik graag wil beantwoorden. Natuurlijk heeft deze crisis te maken met de omslag die we nu doormaken. Je zou kunnen zeggen dat deze crisis de bedoeling is, dus ‘ment to be’.

Waarom dan crisis op elk niveau? Omdat de mensheid in een diepe crisis de kans heeft nieuwe keuzes te maken. Behoud het goede en kom af van wat je niet meer past.

We zullen de komende tijd voor allerlei keuzes komen te staan die ons naar een betere wereld moeten leiden. Wat de politiek leiders nu doen is zo veel mogelijk in stand houden van de ‘oude wereld’, dus alles gaat op de oude manier zoals de economie moet groeien om je schulden terug te kunnen betalen en overheidsbemoeienis op elk niveau. Er wordt niet over nagedacht of we dit wel willen en dan maar niet te praten over de bemoeienis over van alles wat met lokale keuzes te maken heeft door de regelzucht van de EU. Dit wordt ons als zege voorgehouden. De winst is dan dat de waarde van de pensioenen behouden wordt, onze handelsbelangen beter gediend worden en er vrij handelsverkeer is. Dat dit gepaard gaat met steeds meer opgelegde regels en dictaten vanuit de EU is nu nog geen belemmering, maar straks als we op deze voet doorgaan, dan wordt het een blok aan ons been. Want wees nu eens eerlijk, willen we dit echt wel dat de EU verregaande bemoeienis krijgt over onze vraagstukken hoe we met onze huizenmarkt omgaan met betrekking tot de aftrek van hypotheekrente of hoe we ons pensioenstelsel vormgeven of wat er op het etiketje op het potje jam moet komen of wanneer we met pensioen gaan of ….. en ga maar zo door. Waarom willen de Engelsen zo graag het weer zelf voor het zeggen hebben en willen ze af van de bemoeizucht van de EU?

Dit waren zo maar een paar statements, er zijn er natuurlijk nog veel meer. Wat wij vergeten is dat het misschien ook wel eens heel anders zou kunnen. Bijvoorbeeld dat we zelf weer kunnen uitmaken hoe en met wie we willen handelen of hoe we geitenkaas maken zonder de vele inspecties van de gezondheidsinstanties omdat de EU dat zo voor elk land heeft afgesproken. Mogen we niet zelf uitmaken hoe we iets verbouwen en maken en wanneer we met pensioen gaan.

De nieuwe tijd heeft een andere energie, de energie van eigen verantwoordelijkheid, van zelfontplooiing, van innerlijke groei en bewustwording op elk vlak en dat kan nu eenmaal niet als iedereen voor jou alles gaat bepalen, dus zal iedereen van binnenuit andere keuzes gaan maken. Gewoon doen wat zelf fijn voelt en met vallen en opstaan weten wat goed voor je is.

Ook zal respect voor elkaar weer hoogtij gaan vieren, omdat we allemaal weten hoe moeilijk het kan zijn om weer bewuste keuzes te maken die niet zijn voorgekauwd door overheden of instanties. Pas dan weet je waar een ander ook voor staat, hij of zij is net als jij weer bezig om te onderzoeken wat het beste bij hem of haar past. Vergeet niet als we weer bij onze passie zijn dat we het leven weer de moeite waard gaan vinden, omdat we onze eigen keuzes mogen maken en ondervinden, waaronder ook de foute keuzes.

Waarom mogen de mensen niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten? Laat ze toch, je groeit toch het beste als je door schade en schande tot inzicht komt?

De nieuwe tijd gaat anders worden, eerst zal de oude manier op de schop gaan. Natuurlijk moet eerst op elk gebied schoon schip worden gemaakt of dit nu de kerk is of de multinationals, het moet gebeuren. Alles wat niet meer werkt in deze nieuwe tijdsgeest zal onderuit gehaald worden, dat gaat als vanzelf. Niemand kan het meer tegenhouden. Je ziet ook om je heen dat de oude manier niet meer werkt en geloof me dat we uiteindelijk er allemaal veel beter voorstaan.

Kleine gemeenschappen die weer zelf verantwoordelijkheid nemen voor alles en waar het goed toeven is omdat alle mensen van zo’n gemeenschap bij elkaar horen. Ja, want er is maar één manier om goed met elkaar samen te leven en dat is als de mensen met dezelfde intentie samen wonen en werken, hun kinderen opvoeden, etc.

Dit betekent dat degene die hier niet bij hoort zijn eigen gemeenschap opzoekt waar hij of zij bijpast. Zo komt ook de couleur locale weer terug.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.