Verrassingen zijn de wereld nog niet uit

Weten jullie wel wat een verrassing is? Natuurlijk en iedereen laat zich ook graag verrassen. Wat is het niet leuk als iemand zomaar bij je aanbelt of opbelt of mailt of je een sms stuurt. Waarom vinden we dat zo leuk? Om de doodeenvoudige reden dat het kleur en plezier in je leven brengt. Als we er nu eens vanuit kunnen gaan dat je hele leven uit verrassingen bestaat, dan dienen zich leuke mensen aan die je niet meer verwacht had, omdat je al wat ouder geworden bent en het niet zo gemakkelijk meer was om iemand te ontmoeten. Of dat er toch een lieve partner voor je is, ondanks dat je er zelf niet meer in geloofde. Of dat je ineens in een baan rolt die je nooit verwacht had te krijgen. Of dat je ineens tegen een prachtig huis aanloopt, waar je altijd al had willen wonen. Ga zo maar door, het leven kan vol verrassingen zitten.

Maar waarom komen er geen verrassingen meer voor bij sommige mensen? Omdat ze zelf alles met hun gedachten gaan invullen. Zullen we er eens een paar onder de loep nemen? Het wordt nooit meer zoals het was nu mijn man is overleden of nu mijn kind is verongelukt! Ernstige ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven, waar je eerst over heen moet komen om later weer nieuwe kansen te kunnen creëren. Of je hebt veel wisselende ideeën over je leven en je weet niet precies waar je heen moet, dit gaat vaak gepaard met veel zorgen. Zorgen zijn de eerste belemmering voor het uitkomen van je gedachten, omdat je als het ware ‘mist’ creëert.

Als mensen positief denken, zal dat dan zijn uitwerking hebben op de omstandigheden, met andere woorden is je denken van invloed op de zaken die je aantrekt in je leven? Ja, natuurlijk, maar dan moet het wel de kans krijgen dat het kan gebeuren. Alles moet als vanzelf kunnen ontstaan, de energieën moeten hun vrije weg hebben en niet belemmerd worden door storende gedachten die de vrije loop blokkeren.

Hoe natuurlijker en ontspannen je leeft, des te meer verrassingen je krijgt in je leven. Dit is een houding, een levenswijze die je je zelf kunt aanleren. Dit geldt natuurlijk ook voor de wereld. Als alle mensen een collectieve gedachte vormen op een bepaald gebied, dan gebeurt dat ook. Die gedachten gaan op zoek naar gelijke energieën om zich te manifesteren.

Ok, nu zijn we aanbeland waarom het gaat zoals die gaat in de wereld. Eerst kwamen de gedachten van; ik pik het niet meer, ik wil vrij zijn en uiteindelijk kwam er een grote golf van bevrijdingsenergieën vrij in de vorm van echt handelen. Je zou kunnen zeggen dat de stof de geest volgt. Dit is een geestelijke wet. Er zijn nog meer geestelijke wetten, de meest belangrijke is; iedereen heeft een vrije wil. We steken als het ware elkaar aan. Wat de een kan bereiken dat kan de ander ook bereiken. We hebben elkaar nodig als het moeilijke zaken betreft. Moed om door te gaan, maar ook gewoon ‘handelen’ is heel belangrijk. Veel mensen praten dan ook meer dan ze doen.

De wereld staat op uitbarsten. We kunnen nu begrijpen dat het alles te maken heeft met datgene wat we zelf wilden bereiken. Eerst waren er de gedachten die een sterk collectief vormde en die later iedereen sterker maakten om ook te kunnen handelen naar die gedachten van het collectief. Je zou kunnen zeggen dat wij allemaal de toekomst invullen van hoe wij zelf willen leven, dus ook de toekomst van de totale wereld. Alles wat er gebeurt doet je iets, dus ook het negatieve om daarna een keus te maken dat je dit niet meer wilt. Keuzes zijn belangrijk. Zonder een keuze te maken is geen verandering mogelijk. En zonder handelen geen veranderen.

Zo, nu zijn we rond. We hebben nu door dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat er in je eigen leven en in de wereld gebeurt. Doordat wij veel denken en keuzes maken worden je innerlijke overtuigingen steeds sterker. Dit voedt weer het collectief en uiteindelijk leven we allemaal wat we zelf bedacht hebben. Nu zou je kunnen denken; zijn we dan verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld? Nee, natuurlijk niet. Als je iets wilt bereiken door een nieuwe keus te maken in je leven, dan bieden eerst alle in de weg zittende energieën zich aan om gewist te worden. Zo is het ook in de wereld. Als een volk vrij wil zijn, dan zal eerst de onderdrukkende factor zich laten zien om vervolgens geen schijn van kans meer te krijgen omdat het volk jarenlang de gedachte heeft opgebouwd dat ze vrij wil zijn en zich niet meer wil onderwerpen aan een verkeerd regiem.

In je eigen leven doe je vaak eerst de dingen die voor de hand liggen om daarna steeds meer naar je gevoel te handelen. Zo verander je in je leven naar iemand die steeds meer op zichzelf gaat lijken. Ja, ik zeg dit, omdat we allemaal weer ons ware zelf willen zijn.

Ik kan dit het beste vertalen in; gewoon alles naar je gevoel doen. Deze tijd kenmerkt zich dan ook dat er een omslag is van ratio naar gevoel. Kijk maar om je heen, iedereen worstelt en probeert zelf weer de verantwoordelijkheid terug te krijgen over zijn eigen leven. De tijd is voorbij dat we luisteren naar anderen die zo goed weten wat goed voor ons is. Natuurlijk gaat dit met vallen en opstaan, want moeten we ons niet eerst bevrijden van alle achterhaalde collectieve gedachten en overtuigingen die nog in de samenleving leven?

Wat ik wil is meer duidelijkheid geven van wat er precies aan de hand is met de wereld. Mijn stelling is dan ook dat we zeer verrast zullen zijn met de uitkomst. Ik zal hier nog vele malen op terug komen, want begrijpen wat er gebeurt, is het mooiste wat er is.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.