Posts Tagged ‘politiek’

Het grote uitstel

14 February 2012

22.debat 2e kamerWaarom stellen mensen en ook veel politici de grote vraagstukken altijd uit? Omdat ze gewoonweg er niet mee overweg kunnen. Zou het niet zo zijn dat mensen eerst een proces ingaan van overweging, rijping en klaar zijn voor de grote stap? Natuurlijk, als we dat eens nader beschouwen dan komen we tot opmerkelijke conclusies.

Eerst gist er iets, het moet anders, zo gaat het niet langer, maar ik weet nog niet of ik het aan durf. Dan gooi je een balletje op, je gaat er zomaar eens over praten en kijkt hoe een ander er op reageert. Als dan iedereen bekend is dat je met een probleem zit, dan is het gemakkelijker om met voorstellen te komen om dat probleem te tackelen. Je hebt als het ware eerst jezelf en toen je omgeving die er mee te maken kreeg klaargestoomd om met een nieuwe kijk of maatregel te leren leven. Meestal zijn de beslissingen niet zo leuk, omdat er tegenstand verwacht wordt of men verwacht het niet van je. En vergeet niet dat diegene die het voorstel doet om het ontstane probleem te tackelen eerst ook klaar moet zijn om dit te doen. (more…)

Vrijheid in 2012

1 September 2011

Rein2012In de afgelopen maanden werden we geconfronteerd met het fenomeen dat er voor dictators geen plaats meer is. In Syrië is het volk nog steeds aan het protesteren, ondanks de bloedige onderdrukking door het regiem en het ontbreken van directe steun van de wereld, maar enorm gesterkt door de successen van hun broeders in Egypte, Tunesië en Libië. De mensen zijn niet meer angstig, ze voelen dat het nu moet gebeuren en geven hun levens voor de bevrijding van de totalitaire regiems die hen al decennia onderdrukt.

Voor de vrouwen zal het ook een interessante tijd gaan worden en dan heb ik het over de moslimvrouwen die zich ook nog moeten gaan bevrijden van hun ondergeschikte plaats in de samenleving waar alleen de mannen het voor het zeggen hebben. De mannen bepalen of hun vrouw of dochter wel volgens de traditie van de Islamitische voorschriften leeft. Er is niets mis met een godsdienst zoals de islam, ware het niet dat er geen vrijheid bestaat voor vrouwen, maar ook niet voor mannen die bijvoorbeeld willen uittreden.

Dit is uit den boze, omdat men dat nu eenmaal zo vindt. Dit heeft dus ook alles met vrijheid van keuze te maken. Ik voel dat het niet alleen blijft bij het zich ontdoen van een verkeerd regiem of dictator, ook de vrouw en daarna de man zal zich in de Islamitische cultuur gaan bevrijden. Dit laat niet lang op zich wachten. (more…)

Griekenland gaat failliet

18 June 2011

16.protestgriekenlandWaarom zijn politici zo vasthoudend in hun steun aan Griekenland? Waarom hebben zij niet door dat ze geld pompen in een bodemloze put? Waarom is er niet een persoon die aanvoelt dat de Grieken niet in staat zijn om nog meer bezuinigingen door te voeren? Waarom zijn wij zo blind dat we niet willen weten wat de gevolgen zullen zijn voor ons economisch stelsel? Ons economisch stelsel kraakt in zijn voegen en wij maar denken dat alles maakbaar is.

De tijd is voorbij dat we door middel van groei de waarde kunnen zien toenemen van ons onroerend goed, onze aandelen en de waarde van onze bedrijven. Het is verworden tot een grote luchtbel die straks zo enorm uiteenspat dat we met zijn allen beter kunnen gaan nadenken hoe we onze maatschappij anders en beter kunnen inrichten. We zijn zo naïef en dan bedoel ik, onze geleerde economen en onze politici, dat we gewoon blijven geloven dat we deze terugval kunnen stoppen. De vrije val is al begonnen, zie alle landen die zware tekorten hebben en de ingewikkelde samenhang van onze economieën. (more…)

Politieke keuzes

24 June 2010

DEN HAAG-TWEEDE KAMER-SPOEDDEBATWat is er toch aan de hand met de politieke keus van mensen? Is dit normaal of kunnen we hier een trend bespeuren? We zullen eens ingaan op de verrechtsing van de politiek. Sinds Geert Wilders, je kunt ook zeggen sinds Pim Fortuyn, aan het firmament van de politiek in Den Haag is verschenen, zien we enorm veel bijval, maar ook veel tegenspel die zijn weerga niet kent. Je kunt je afvragen waarom mensen zo graag stemmen op deze eerlijke mensen. Of moeten we het anders formuleren, waarom kreeg Pim Fortuyn en nu Geert Wilders zoveel tegenstand te verwerken, ondanks dat ze gewoon iets heel krachtig wilden overbrengen en dat is de stop van geweld, intimidatie door de islam en de extreme uitingen van de islam. Het heeft dus alles met een veiligheidsgevoel te maken. (more…)

Verschuiving in de politiek

1 October 2002

Ook in politiek opzicht zien we de eerste wereldwijde veranderingen plaatsvinden. Tot voor kort regeerde in veel landen de links georiënteerde partijen. Neem nu ons eigen land, de mensen waren steeds minder geïnteresseerd in de politiek. De politiek stond ook ver van de mensen af. In de zg. achterkamertjespolitiek voelden de bevolking zich nauwelijks betrokken bij de besluitvorming van de regering. Het aantal mensen dat nog wilde stemmen nam sterk af. De politiek was afgescheiden van de samenleving. De politici waren kleurloze grijze muizen geworden, die niemand meer konden boeien. (more…)