Posts Tagged ‘terrorisme’

Op zoek naar waarheid

5 October 2006

twinOnlangs herdachten we de ramp met de Twin Towers in New York. Vijf jaar na dato blijven vele vragen nog officieel onbeantwoord. Toch zijn er mensen zelf op onderzoek uitgegaan, mensen die geen genoegen namen met het verhaal van de autoriteiten over de gang van zaken. Deze journalisten, onderzoekers, wetenschappers en deskundigen hebben een aantal feiten geanalyseerd en op de rij gezet in een documentaire, die op de avond van 11 september jl. op de televisie werd uitgezonden. (more…)

De weg van oorlog naar vrede

26 July 2006

oorlogDe crisis in het Midden Oosten schudt de wereld wakker om onder ogen te zien dat het probleem van macht en agressie nog steeds niet is opgelost. Al vele jaren suddert het conflict voort, nu eens met een uitbarsting van geweld, dan weer met pogingen om tot overeenstemming te komen. We zien dat oplossingen nog steeds gezocht worden in het voeren van oorlog en vervolgens het stationeren van vredestroepen als buffer tussen de strijdende partijen. (more…)

Omgaan met angst

20 August 2005

angst 2In deze hectische tijd van aanslagen en dreiging van het terrorisme neemt de angst onder de mensheid toe. Zeker in landen waar reeds aanslagen hebben plaatsgevonden worden mensen steeds banger om hun normale leven te blijven leven. Alleen al het feit dat er telkenmale gewaarschuwd wordt voor het geval dat er iets zou gebeuren vormt dit al een reden om de angst en paniek onder de bevolking aan te wakkeren. Geen goede zaak, maar wat dan? (more…)

De aanslag van 11 september in Amerika

12 March 2002

De aanslag van 11 september in Amerika heeft ons allemaal behoorlijk wakker geschud.
De wereld stond op zijn kop. Het was een afschuwelijk drama en de gevolgen bleven niet uit. Hoe kon dit gebeuren? In wat voor wereld leven wij? Een nieuwe vijand was geboren; het terrorisme. In grote eensgezindheid werd besloten de krachten te bundelen en deze nieuwe dreiging voor de vrije wereld te gaan bestrijden. (more…)