Gelukkig nieuwjaar

Dit is een tijd, waarin we terugblikken naar het afgelopen jaar, de hoogte- en dieptepunten nog eens beschouwen om uiteindelijk een soort balans op te maken. Was het een goed of een slecht jaar? Het is maar net hoe je het wilt bekijken, vanuit welk perspectief je er naar kijkt. Het is te vergelijken met het opmaken van de balans in je eigen leven. De belangrijkste gebeurtenissen komen bovendrijven en worden vanuit een bepaalde beleving gehonoreerd met een predikaat goed of slecht. Dat predikaat is heel subjectief, maar in het algemeen kun je stellen dat bepaalde gebeurtenissen, vooral die te maken hebben met agressie, geweld of verlies, door de meeste mensen wel als negatief ervaren worden.In veel gevallen is dit een aanleiding goede voornemens te gaan maken om het volgend jaar het anders, beter te gaan doen. Vaak is het een probleem hoe er anders, beter mee om te gaan, waardoor de kans van slagen niet groot is.

Met oplossingsgericht denken en handelen benader je het probleem op een constructieve manier met aanzienlijk beter resultaat. Het heeft te maken met een stukje bewustwording, jezelf bewust zijn van het wezenlijke van het probleem.
Nu, aan de vooravond van 2003, zou het goed zijn je bewust te worden van jezelf, je leven, maar ook van de gebeurtenissen in de wereld, met de dreiging van een oorlog met Irak en nog vele andere problemen, zoals economische malaise, hongersnood, armoede, vluchtelingenkampen zonder uitzicht, aidsproblematiek, terrorisme om maar een greep eruit te nemen. Niet bepaald een prettig begin van een nieuw jaar.

Goede voornemens alleen zullen niet voldoende zijn, al is het een stap in de goede richting. Om constructief deze problemen van de wereld aan te pakken, zal er wezenlijks iets moeten veranderen. Dat wezenlijke zit in ieder mens, het is de verandering van binnenuit. Het is een mentaliteitsverandering, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Tezamen vormen we het geheel van de wereld met een gedeelde verantwoordelijkheid per persoon. Hoe meer mensen dit gaan beseffen des te meer effect dit op het algemeen welzijn zal hebben. Nu regeert de angst. Een grote tegenkracht zal nodig zijn deze angst te overwinnen. De enige kracht die daarvoor geschikt is, is liefde. Geweld is de slechtste optie, Liefde overwint alles. Bij massaal gebruik zal het effect verbijsterend zijn. Wij hebben het met elkaar in de hand hoe het nieuwe jaar 2003 zal gaan verlopen. Draag je steentje bij aan een betere wereld en daarmee ook een beter leven voor jezelf door voor de liefde te kiezen en deze dagelijks in gedachten te sturen naar alle destructieve, negatieve energieƫn, zoals agressie en angst in de wereld om die te transformeren naar positieve constructieve energieƫn, die hun positieve uitwerking zullen hebben op ons welzijn.

Dan kan het tij keren en kunnen we met recht iedereen een Gelukkig Nieuwjaar wensen.

Angel

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.