Archief Bewustwording – Angel

Wel of geen donor worden

13 June 2007

artsen donorMet een spraakmakend televisieprogramma over donorschap is het onderwerp nationaal en internationaal een veel besproken onderwerp geworden. Heel nadrukkelijk en indringend worden we opgeroepen onze organen af te staan aan mensen die ziek zijn. Het komt bijna over alsof je een misdaad begaat als je hieraan geen gehoor geeft of er anders over denkt. (more…)

Houd het maar voor mogelijk!

13 June 2007

dolfijnenNog niet zo lang geleden werd je voor gek versleten als je in contact met bomen of natuurwezens probeerde te komen. Wie gelooft er nu in sprookjesfiguren? Wie kan er nu echt iets vertellen over het hiernamaals? Hoe kun je met bomen, dieren of mineralen communiceren? Is het bestaan van buitenaardse wezens werkelijkheid? Hoe kunnen we dat te weten komen?
(more…)

Mijn idool

23 April 2007

mijn idoolGillende meisjes, schreeuwende jongens, gehuil, gekerm tot flauwvallen aan toe, schetsen een tafreel van het optreden van een idool. De ster of groep wordt geconfronteerd met een grote groep mensen/jongelui die zich als een geobsedeerde meute op hen stort. Deze sterren zijn een identificatie model geworden voor deze fans tot soms in extreme vorm aan toe. (more…)

Wie ben ik?

23 April 2007

auraOp het eerste gezicht wellicht een vreemde vraag, maar toch wordt hij door menigeen gesteld.

Hoe was tot voor kort onze gedachtegang hierover? (more…)

Wie heeft de schuld?

13 January 2007

godEigenlijk wil niemand ergens de schuld van krijgen. Liever wijzen we naar een ander, een organisatie of zelfs naar God. Schuld is een belast onderwerp en menig mens gaat eronder gebukt. Kerk en religies hebben daar een belangrijke rol in gespeeld door hun gelovigen als zondaren te bestempelen. (more…)

Onderweg naar morgen

12 January 2007

balNee, ik heb het hier niet over een televisieprogramma, maar over onze werkelijkheidsbeleving van alledag. Ons leven wordt veelal gekenmerkt door het bezig zijn met het maken van plannen voor de toekomst of het blijven steken in gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden. (more…)

Weg met de winterdepressie!

12 January 2007

depressieLast van winterdepressie? Ja, zullen vele mensen zeggen. Het is een van de vele vormen van depressie waar we in ons leven mee te maken kunnen krijgen. Het is bijna tot een volksziekte aan het groeien. Van jong tot oud voelen mensen zich down en depressief en dit is op zijn zachts gezegd een heel vervelende ontwikkeling. Medicatie brengt soms even verlichting, maar helpt niet de oorzaak weg te nemen. Nu moeten we wel onderscheid maken in vormen van depressie. We zijn al snel geneigd als we ons down voelen of het niet zo naar ons zin hebben dit als depressief te bestempelen. (more…)

Op weg naar huis

5 October 2006

luchtWe zijn op weg in deze Nieuwe Tijd onszelf te bevrijden van de illusiewerkelijkheid van de dualiteit om weer terug te keren naar de eenheid van het bestaan. Om die terugkeer mogelijk te maken zullen we onszelf moeten leren kennen en ons rugzakje aan ervaringen letterlijk en figuurlijk in het licht moeten zetten om ervan bewust te worden en los te laten. In liefde kan alles getransformeerd worden en kan heelheid bereikt worden. Daarnaast zullen we het mannelijk en vrouwelijk aspect in onszelf weer volledig moeten erkennen, pijn hierop moeten helen met liefde, om tot volledige integratie van beide delen te komen. (more…)

Op zoek naar waarheid

5 October 2006

twinOnlangs herdachten we de ramp met de Twin Towers in New York. Vijf jaar na dato blijven vele vragen nog officieel onbeantwoord. Toch zijn er mensen zelf op onderzoek uitgegaan, mensen die geen genoegen namen met het verhaal van de autoriteiten over de gang van zaken. Deze journalisten, onderzoekers, wetenschappers en deskundigen hebben een aantal feiten geanalyseerd en op de rij gezet in een documentaire, die op de avond van 11 september jl. op de televisie werd uitgezonden. (more…)

Op weg naar huis

5 October 2006

We zijn op weg in deze Nieuwe Tijd onszelf te bevrijden van de illusiewerkelijkheid van de dualiteit om weer terug te keren naar de eenheid van het bestaan. Om die terugkeer mogelijk te maken zullen we onszelf moeten leren kennen en ons rugzakje aan ervaringen letterlijk en figuurlijk in het licht moeten zetten om ervan bewust te worden en los te laten. In liefde kan alles getransformeerd worden en kan heelheid bereikt worden. Daarnaast zullen we het mannelijk en vrouwelijk aspect in onszelf weer volledig moeten erkennen, pijn hierop moeten helen met liefde, om tot volledige integratie van beide delen te komen. (more…)

Wat is de Nieuwe Tijd?

2 October 2006

De Nieuwe Tijd staat voor de fase, waarin de wereld zich nu bevindt. De Nieuwe Tijd, omdat het de bedoeling is dat er veranderingen zullen gaan plaatsvinden op allerlei gebieden van het maat-schappelijk gebeuren, maar vooral ook op het persoonlijk vlak.

De tijd is gekomen dat we ons “bewust” moeten gaan worden van ons leven hier op aarde.
Bewust gaan worden wat het eigenlijke doel is in ons leven en van het leven zelf. Het accent zal verlegd moeten worden van de buitenkant naar de binnenkant, van de materiële en rationeel georiënteerde mens naar een op geestelijk, spiritueel gerichte ontwikkeling van de mens. (more…)

De weg van oorlog naar vrede

26 July 2006

oorlogDe crisis in het Midden Oosten schudt de wereld wakker om onder ogen te zien dat het probleem van macht en agressie nog steeds niet is opgelost. Al vele jaren suddert het conflict voort, nu eens met een uitbarsting van geweld, dan weer met pogingen om tot overeenstemming te komen. We zien dat oplossingen nog steeds gezocht worden in het voeren van oorlog en vervolgens het stationeren van vredestroepen als buffer tussen de strijdende partijen. (more…)

Maria Magdalena

3 July 2006

maria magdalenaDat Maria Magdalena momenteel volop in de belangstelling staat is geen toeval. Lange tijd is deze historische vrouw door kerkleiders uit Rome in een verkeerd daglicht geplaatst, evenals zij dit met zovele andere zaken hebben gedaan. Het motief was macht van het mannelijk principe dat hoogtij vierde en dat het uitbannen van de invloed van het vrouwelijke moest overschaduwen. Mannen kregen het voor het zeggen en vrouwen werd een ondergeschikte rol toebedeeld. (more…)

Gevoel en emotie

3 July 2006

gevoelIn deze Nieuwe Tijd wordt er veel gesproken over ons gevoel, maar wat verstaan we daar nu onder? Waren we tot nu toe voornamelijk mentaal gericht en bedachten we onze antwoorden, vanaf deze tijd is het de bedoeling dat ons gevoel onze leidraad wordt. Het blijkt in de praktijk voor nogal wat verwarring te zorgen. Veel mensen zijn doordat ze zo mentaal geworden zijn niet meer gewend naar hun gevoel te luisteren. Anderen zijn door allerlei, vaak pijnlijke of traumatische ervaringen van hun gevoel afgesneden geraakt. Deze mensen kunnen daarom moeilijk contact met hun gevoel maken en blijven steken in emoties. (more…)

Kiezen

3 July 2006

kiezenIn deze Nieuwe Tijd is het van belang ons bewust te worden van ons recht om te kiezen. We zijn in de loop van de tijd vergeten, dat we dit recht bezaten en hebben vaak ook niet geleerd hier goed mee om te gaan. Onze ouders, de school, de kerk, onze baas, ze wisten allemaal te vertellen wat goed voor ons was en wij dachten dat zij het beter wisten dan wijzelf. Normen en waarden bepalen de cultuur van een tijdperiode en we gedroegen ons het liefst conform de geldende regels. Ieder mens probeerde te voldoen aan de verwachtingspatronen die de maatschappij en het thuisfront aan hem stelde. (more…)

Leven naar je hart

2 June 2006

half gezichtHet lijkt een utopie te kunnen leven naar je hart, je vrij te voelen in je keuzes en je leven op zo’n manier in te richten dat je elke dag de levensvreugde kunt ervaren. In menig hart woelt de wens om zich te bevrijden uit de verstrikkingen waarin de mens zichzelf heeft gemanoeuvreerd. De eisen die aan de Westerse mens gesteld worden zorgen voor een heilig moeten om datgene te doen wat maatschappelijk wenselijk is. (more…)

Blijf kritisch

20 April 2006

kritischHet wordt steeds duidelijker dat er veranderingen op aarde plaatsvinden die te maken hebben met de omslag in bewustzijn die evolutionair bepaald is. De spirituele beweging rukt op in velerlei varianten en met alle uitwassen van dien. Ook de commercie speelt handig in op deze gang van zaken. Menigeen voelt zich geroepen zijn medemens te moeten helpen om zo snel mogelijk zijn spirituele ontwikkeling door te maken. Channeling met hooggeplaatste geesten uit de bovenwereld vindt op grote schaal plaats om ons van de nodige informatie te voorzien. (more…)

Help, ik ben burn-out

16 March 2006

burnoutWe rennen door het leven. Even dit, even dat. We gunnen ons nauwelijks tijd bij zaken stil te staan. Werk, gezin en relaties eisen ons op, althans dit laten we zo gebeuren. We zijn vaak gewend geraakt onze energie naar buiten te richten en zijn onszelf daarbij uit het oog verloren.
De gewenning gaat meestal geleidelijk, je hebt het zelf nauwelijks in de gaten. Je probeert aan alle verwachtingen van anderen te voldoen, je denkt zelfs dat dit zo hoort en aanvaart het als een vanzelfsprekendheid. (more…)

Spotprenten

20 February 2006

De wereld is in rep en roer naar aanleiding van de publicatie van de Deense spotprenten. Verbijsterd vragen velen zich af hoe deze affaire zo kon escaleren. Waar gaat dit over? Feit is dat objectief gezien een dergelijke uitbarsting van geweld niet in verhouding tot het gebeuren lijkt te zijn. De diepe gekwetstheid van de moslimgemeenschap werpt vraagtekens op en staat niet op zichzelf. (more…)

Problematiek rondom Nieuwe Tijdskinderen

2 December 2005

kinderenWe leven in een bijzondere tijd waarin de aarde een kwantumsprong in haar evolutionaire ontwikkeling zal maken. Met de aanvang van het Watermantijdperk komt er een einde aan diverse cyclische perioden die het leven op aarde beheersten. Het is een overgangsperiode naar een leven in een hogere dimensie werkelijkheid, waarin we ons nu bevinden. In deze Nieuwe Tijd, die door de Maya’s lang geleden al voorspeld werd, zullen wij ons weer bewust worden van wie we zijn en van wat het leven precies inhoudt. Vele levensvragen zullen beantwoord worden en we zullen tot onze verbazing ontdekken dat alle antwoorden in onszelf besloten liggen. (more…)

Alles is mogelijk

2 December 2005

Angel in bosHeerlijk vertoevend op een mooi plekje in de natuur mijmer ik over alle gebeurtenissen die de wereld nog te wachten staan in het kader van de omslag op aarde. Het is hier rustig en vredig en zo stel ik me een nieuwe wereld voor. Een leefwereld waarin de natuur weer een centrale rol kan spelen en de mensen weer het respect voor al wat leeft in praktijk brengen. De natuur heeft het zwaar te verduren en de aarde zucht en steunt onder de zware last die we haar bezorgd hebben. Het kan zo niet doorgaan en dat zal ook niet gebeuren. Een doorbraak zal wellicht geforceerd moeten worden om de wereld met al wat leeft te redden. (more…)