Op zoek naar waarheid

twinOnlangs herdachten we de ramp met de Twin Towers in New York. Vijf jaar na dato blijven vele vragen nog officieel onbeantwoord. Toch zijn er mensen zelf op onderzoek uitgegaan, mensen die geen genoegen namen met het verhaal van de autoriteiten over de gang van zaken. Deze journalisten, onderzoekers, wetenschappers en deskundigen hebben een aantal feiten geanalyseerd en op de rij gezet in een documentaire, die op de avond van 11 september jl. op de televisie werd uitgezonden. Deze onderzoeksresultaten, bekend als de conspiracy theory, schetsen een heel ander beeld van de werkelijkheid en plaatsen grote vraagtekens bij de officiële verklaringen. Ze laten een beeld ontstaan van leugens en bedrog, van manipulatie, machtsspelletjes en geldbejag met als doel het ontnemen van steeds meer privacy en vrijheid van de mensheid. Het idee dat eigen geheime diensten en regeringsleiders betrokken zouden zijn bij deze grote ramp lijkt een bizar scenario, maar is dit wel zo onmogelijk? Is het echt ondenkbaar dat terreur aanslagen georganiseerd worden om meer controle over de mensheid te verkrijgen onder het mom van bescherming? Is deze ongeloofwaardigheid niet juist de kracht van dit machtsspel? Wie zou het willen geloven? Wie zou het voor mogelijk durven houden?
Is het niet zo dat door het zaaien van angst voor dreigende en werkelijk uitgevoerde terreuracties de mensheid meer en meer bereid is concessies te doen om beschermd te worden? Riekt dit niet naar manipulatie en vrijheidsberoving uit macht overwegingen? Is veiligheid wel te garanderen op deze manier? Loopt Amerika niet voorop bij het verscherpen van controle maatregelen, waarbij steeds meer persoonlijke gegevens worden opgeëist? Wordt de druk van Amerika op Europa om dezelfde lijn te volgen niet opgevoerd onder de noemer terreurbestrijding?
Is Amerika zo betrouwbaar gebleken in wat het beweert? Komen er niet steeds meer leugens aan het licht betreffende de oorlog in Irak, geheime gevangenissen, martelingen enz? Moeten wij Amerika wel onvoorwaardelijk als bondgenoot blijven steunen en mede verantwoordelijk worden voor grote menselijke misstanden? Is Amerika niet uit op wereldmacht?

In deze Nieuwe Tijd komen alle zaken, die eerst gemakkelijk in de doofpot konden verdwijnen, versneld aan het licht door de oplifting in energiefrequentie van de aarde die ten grondslag ligt aan de evolutiesprong in bewustwording die nu plaatsvindt. Het wordt letterlijk en figuurlijk lichter op aarde zodat we steeds meer de ware gezichten en politieke, economische en sociale spelletjes kunnen ontdekken en ontmaskeren. We krijgen de kans om te zien wat er werkelijk gebeurt achter de schermen en maskerades van het wereldtoneel. We kunnen bij toenemende bewustwording onze rechten weer opeisen als we het voor mogelijk houden dat we zwaar gemanipuleerd worden. Onze vrijheid is in het geding en dat is een grondrecht van de mens waar niet langer aan getoornd zou mogen worden. Een kritische houding en eigen waarheidsvinding door ons gevoel, ons helder weten, te raadplegen en te zien wat er werkelijk gebeurd kan een eind aan deze praktijken maken. Het is tijd om wakker te worden voordat het te laat is. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven en onze leefwereld. Met onze gedachten en overtuigingen beïnvloeden we het collectief bewustzijn. Kiezen we voor angst en onderdrukking van onze vrijheid of kiezen we voor vrede en vrijheid zonder angst?

In november gaan we weer naar de stembus en krijgen we de kans opnieuw te kiezen. Onze eigen verantwoordelijkheid vereist niet alleen een duidelijk standpunt innemen, maar er ook naar handelen.
Word je bewust van wat er werkelijk gebeurt, doe aan waarheidsvinding en maak dan je keuze. De weg naar het licht is aangevangen, er ligt een nieuw tijdperk van eenheid en liefde voor ons, we zullen het samen waar moeten maken. Onze zoektocht naar waarheid ondersteunt dit proces.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.