Posts Tagged ‘terreuraanslagen’

Op zoek naar waarheid

5 October 2006

twinOnlangs herdachten we de ramp met de Twin Towers in New York. Vijf jaar na dato blijven vele vragen nog officieel onbeantwoord. Toch zijn er mensen zelf op onderzoek uitgegaan, mensen die geen genoegen namen met het verhaal van de autoriteiten over de gang van zaken. Deze journalisten, onderzoekers, wetenschappers en deskundigen hebben een aantal feiten geanalyseerd en op de rij gezet in een documentaire, die op de avond van 11 september jl. op de televisie werd uitgezonden. (more…)

Noodzakelijke veranderingen

1 November 2002

Het nieuwe Watermantijdperk brengt de noodzakelijke veranderingsprocessen op gang. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Om de maatschappelijk gesettelde orde te veranderen zullen soms noodgrepen nodig zijn. Noodgrepen in de vorm van rampspoed. (more…)