Noodzakelijke veranderingen

Het nieuwe Watermantijdperk brengt de noodzakelijke veranderingsprocessen op gang. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Om de maatschappelijk gesettelde orde te veranderen zullen soms noodgrepen nodig zijn. Noodgrepen in de vorm van rampspoed.Immers, wie wil veranderen als alles goed gaat? Zeker niet de grote financiële belanghebbende bedrijven, geld en macht zijn sterk verankerd in de wereld. Politieke leiders worden steeds machtelozer in hun poging de economische teloorgang van hun land te voorkomen. Alle tekenen wijzen al op een daling van de enorme welvaartspiek, die we in de negentiger jaren als wereld hebben doorgemaakt. Daarnaast bleef een ander deel van de wereld arm en leed nog steeds honger. Deze grote verschillen zullen moeten gaan verdwijnen. Het verdelen van de welvaart zal uiteindelijk de honger uit de wereld verdrijven. Nu wordt er nog veel over gesproken, worden er goede voornemens genomen en dringt het besef door dat er iets moet gebeuren. De daadkracht blijft echter nog op een laag pitje. Betere samenwerking en goede plannen van de rijke landen moeten het armoede- en hongerprobleem te lijf te gaan. De terreuraanslagen ontwrichten steeds meer onze samenleving. Bestrijding alleen hiervan leidt niet tot de oplossing. Nadenken over wereldwijde veranderingen wel.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.