Posts Tagged ‘vrijheid’

Op zoek naar waarheid

5 October 2006

twinOnlangs herdachten we de ramp met de Twin Towers in New York. Vijf jaar na dato blijven vele vragen nog officieel onbeantwoord. Toch zijn er mensen zelf op onderzoek uitgegaan, mensen die geen genoegen namen met het verhaal van de autoriteiten over de gang van zaken. Deze journalisten, onderzoekers, wetenschappers en deskundigen hebben een aantal feiten geanalyseerd en op de rij gezet in een documentaire, die op de avond van 11 september jl. op de televisie werd uitgezonden. (more…)

De angst regeert

29 May 2005

angstNederland is in een heftig debat gewikkeld over het referendum van a.s. woensdag 1 juni. De regering tracht ons op de valreep nog te overtuigen om ja te zeggen tegen deze grondwet. Zij doet dit met dreigementen en het aanjagen van angst in geval we NEE zouden zeggen. Een uiterst merkwaardige en dubieuze gang van zaken als je in aanmerking neemt dat een referendum een vrije keuze aan het volk verleent. (more…)