De angst regeert

angstNederland is in een heftig debat gewikkeld over het referendum van a.s. woensdag 1 juni. De regering tracht ons op de valreep nog te overtuigen om ja te zeggen tegen deze grondwet. Zij doet dit met dreigementen en het aanjagen van angst in geval we NEE zouden zeggen. Een uiterst merkwaardige en dubieuze gang van zaken als je in aanmerking neemt dat een referendum een vrije keuze aan het volk verleent. Die vrijheid is door deze vreemde houding van de politiek dus een illusie en dat lieve medeburgers hebben veel Nederlanders in de gaten.
Onze vrijheid staat op het spel en wij willen die vrijheid niet uit handen geven aan een stel op macht beluste regeringsleiders die van Europa een machtsblok willen maken, waaraan later weinig meer te veranderen valt.
Er zijn dubbele agenda�s en het volk heeft er steeds meer onvrede mee dat er niet naar hen geluisterd wordt. Terecht wordt er daarom een signaal afgegeven en wordt, zoals het er nu uitziet, in navolging van Frankrijk ook in Nederland in meerderheid NEE gezegd tegen deze grondwet. In Frankrijk heeft men ook de moed gehad om tegen verdere escalatie van macht te stemmen. Zoals gezegd zijn er dubbele agenda’s en wordt veel verhuld, verzwegen of in een verkeerd kader geplaatst. Op www.unitynet.nl vind je een heel overzicht van dit soort zaken, die dit beeld bevestigen.

In deze Nieuwe Tijd zien we ook op maatschappelijk gebied veranderingen optreden. De bewuster wordende mens voelt steeds meer aan dat het waarheidsgehalte van wat politici ons vertellen niet erg betrouwbaar is. Vroeger namen we alles sneller aan omdat we dachten dat die gestudeerde politici het beter wisten dan wij als gewone burger. Zo gedragen deze heren zich nog steeds en daar mee komt een grote vergissing aan het licht. We willen onze belangen goed vertegenwoordigd weten door gehoord te worden. Onze mening moet gerespecteerd worden en politici moeten daar naar handelen vindt de mondig geworden burger.
Dit verschijnsel zie je ook in andere Westeuropese landen opduiken. Deze onvrede van burgers en de kloof met de politiek is een duidelijk teken dat de veranderingen op gang zijn gekomen. We mogen er blij mee zijn!!
Er zal een einde moeten komen aan de greep van een kleine groep elite die het bestuur van de wereld steeds meer naar zich toe willen trekken en die door het zaaien van angst en het verspreiden van doemscenario’s de mensen monddood trachten te maken.
Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad wil de mensheid beheersen en onder controle houden, de goede kant wil samenwerken en gelijkwaardigheid en verdeling van goederen bewerkstelligen, zodat honger en armoede tot het verleden kunnen gaan behoren. Deze grondwet ondersteunt het machtsblok en past niet in het nieuwe wereldbeeld dat de Nieuwe Tijd voorstaat. We zullen ons gevoel moeten raadplegen voor welk scenario we willen kiezen zonder ons iets aan te trekken van die belachelijke dreigementen. Het laat zien hoe politici in werkelijkheid zijn en daar moet een einde aan komen.

Woensdag is de dag waarop we met onze stem de koers voor de toekomst bepalen. Samenwerken in een verenigd Europa is op zich een goede zaak, maar op dit moment zitten daar de verkeerde mensen nog op de verkeerde plaatsen met de verkeerde instelling van machtshonger.
Veranderingen moeten er komen door andere keuzes te maken en meer spiritueel ontwikkelde politici aan te stellen die ander normen en waarden vertegenwoordigen zoals respect voor de burger. Het volk laat van zich horen en dat is een buitengewoon belangrijke zaak. De angst mag niet langer regeren!!

Lees verder de argumenten in de nieuwsbrief van www.unitynet.nl

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.