De weg van oorlog naar vrede

oorlogDe crisis in het Midden Oosten schudt de wereld wakker om onder ogen te zien dat het probleem van macht en agressie nog steeds niet is opgelost. Al vele jaren suddert het conflict voort, nu eens met een uitbarsting van geweld, dan weer met pogingen om tot overeenstemming te komen. We zien dat oplossingen nog steeds gezocht worden in het voeren van oorlog en vervolgens het stationeren van vredestroepen als buffer tussen de strijdende partijen.Als eerste aanzet bieden deze vredesmissies even wat rust, maar haal ze weer weg en de kans is groot dat opnieuw de zaak escaleert. (Zie Libanon) Het blijkt toch geen definitieve oplossing te bieden. De wereld kijkt nu toe, landen zijn verdeeld in hun mening, eigenlijk wil niemand zijn vingers branden in dit moeilijke strijdtoneel. Gelukkig is er een groeiende wens dat er een definitief einde komt aan het over en weer beschieten en onderdrukken van bevolkingsgroepen.

Die wens staat echter nog haaks op de starre standpunten van betrokken partijen. Niemand wil toegeven en de haat neemt toe naarmate het geweld voortduurt en verder wordt opgevoerd. De wereld ziet dit gebeuren, maar denkt machteloos te staan. Achter de schermen trekken machtige partijen met grote belangen, zoals geestelijk leiders, leiders van de machtigste landen, de wapenindustrie en banken, etc. – ook wel leden van de geheime regering genoemd – aan de touwtjes. Zij zijn bij dit conflict gebaat vanuit eigen motieven van geld en macht. Bovendien wil deze geheime regering, gevormd door de rijkste mensen der aarde en verenigd in geheime genootschappen, de macht over de wereldbevolking graag behouden en zelfs uitbreiden naar totale overheersing. Dergelijke conflicten brengen enerzijds veel geld in het laatje (b.v. de wapenindustrie) en generen anderzijds angst en onzekerheid onder de mensheid. Die angst maakt mensen kwetsbaar en ondermijnt hun zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, waardoor er maatregelen genomen kunnen worden om de macht over hen te vergroten. Maatregelen om zogenaamd onze veiligheid te waarborgen, maar ze leiden enkel en alleen tot minder vrijheid van het individu, veiligheid kan immers onmogelijk gegarandeerd worden. We worden voor de gek gehouden als we ons zonder meer hierin mee laten voeren. Het grootste gevaar schuilt in de sluipende inperking van onze vrijheid door verregaande controle maatregelen van overheden, aangestuurd van achter de schermen, met als doel de wereldmacht in handen te krijgen. Dit is helaas gaande, al lijkt het op het eerste gezicht misschien een absurd verhaal.

Het Midden Oosten conflict en andere terroristische aanslagen worden gebruikt om onze aandacht van het werkelijke probleem af te leiden en ons langzaam maar zeker in een wereldwijd gecontroleerd keurslijf op te sluiten. Er lopen dus een aantal zaken door elkaar heen, die een helder zicht op het wereldtoneel vertroebelen. In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we wakker worden, dat we zelf gaan nadenken i.p.v. de macht over ons leven en leefgemeenschap zonder meer aan overheden overgeven. Zie wat er werkelijk gebeurt, voel van binnen je eigen waarheid hierover, maak je vrij van angst en kies voor vrede en vrijheid. Geef de macht niet verder uit handen en zeg nee tegen al die manipulatieve maatregelen.

We hebben het recht om in vrijheid te leven en zelf onze beslissingen te nemen door onze verantwoordelijkheid te nemen. Laat angst je helderheid niet vertroebelen, is de boodschap. Vrede is slechts mogelijk als mensen bereid zijn haat los te laten en met liefde te helen, als mensen bereid zijn er samen uit te komen en elkaar te willen vergeven. Wapens zijn uit den boze, ze lossen niets op, integendeel alles wat met geweld onderdrukt wordt zal met nog meer kracht tot uitbarsting komen.

Veel mensen willen vrede, zij hebben de liefde al hervonden. Door die liefde te delen met alle harten van mensen over de wereld en speciaal met mensen uit de oorlogsgebieden kan haat en angst geheeld worden hetgeen uiteindelijk een vruchtbare ondergrond voor ware vrede vormt. Vrede kan nooit van buitenaf opgelegd worden, maar moet uit de mens zelf voortkomen. De liefdeskracht kan ons hierbij als enige kracht van dienst zijn. Dit besef zal moeten doordringen, we hebben lang genoeg kunnen zien en ervaren dat geweld, haat en agressie evenals angst het alleen maar erger maken en zaken in stand houden.
Dit is wat ieder mens kan doen, op die manier kan ieder mens zijn steentje bijdragen om een einde aan oorlog en onderdrukking te maken. Laat de vredesgedachten in liefde over de wereld uitwaaien en angst omzetten in vrijheid. De dualiteit uit zich in deze conflicten, onze nieuwe houding leidt ons naar eenheid en liefde. Automatisch zal dan het wereldbeeld zich hieraan aanpassen.

Met onze positieve gedachten creëren we een nieuw collectief bewustzijn dat het oude zal overschaduwen. Door het Christusbewustzijn in onszelf te laten groeien verheffen we onszelf en daarmee de wereld naar een hoger plan. Al het geweld en ellende zoals die zich nu aan ons laat zien, zijn uitingen van de laatste stuiptrekkingen van het tijdperk van dualiteit en macht. Ze spiegelen ons waartoe het leven van het machtsaspect ons gebracht heeft. Ze laten ons zien waartoe een mens, die afgescheiden is van zijn ware zelf, van de liefde, in staat is te doen. Waar geen licht en liefde is ontstaat angst, haat en agressie. Het is daarom de hoogste tijd nieuwe keuzes te maken die het respect voor al wat leeft weer terugbrengt. Liefde heelt alle wonden, alle angst, alle haat en leert ons elkaar lief te hebben en als gelijkwaardig te zien.

We zijn in wezen allen één. Moge dit besef groeien in de harten van alle mensen, ongeacht ras of afkomst, religie of geslacht, zodat we met succes een nieuwe tijd kunnen introduceren waarin we alle conflicten achter ons kunnen laten en werkelijk vrede op onze planeet zal heersen. Iedereen kan hier nu voor gaan kiezen, wij zullen het zelf samen moeten oplossen. De weg van oorlog naar vrede is dan ingezet.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.