Posts Tagged ‘traumatische ervaringen’

Gevoel en emotie

3 July 2006

gevoelIn deze Nieuwe Tijd wordt er veel gesproken over ons gevoel, maar wat verstaan we daar nu onder? Waren we tot nu toe voornamelijk mentaal gericht en bedachten we onze antwoorden, vanaf deze tijd is het de bedoeling dat ons gevoel onze leidraad wordt. Het blijkt in de praktijk voor nogal wat verwarring te zorgen. Veel mensen zijn doordat ze zo mentaal geworden zijn niet meer gewend naar hun gevoel te luisteren. Anderen zijn door allerlei, vaak pijnlijke of traumatische ervaringen van hun gevoel afgesneden geraakt. Deze mensen kunnen daarom moeilijk contact met hun gevoel maken en blijven steken in emoties. (more…)