Op weg naar huis

luchtWe zijn op weg in deze Nieuwe Tijd onszelf te bevrijden van de illusiewerkelijkheid van de dualiteit om weer terug te keren naar de eenheid van het bestaan. Om die terugkeer mogelijk te maken zullen we onszelf moeten leren kennen en ons rugzakje aan ervaringen letterlijk en figuurlijk in het licht moeten zetten om ervan bewust te worden en los te laten. In liefde kan alles getransformeerd worden en kan heelheid bereikt worden. Daarnaast zullen we het mannelijk en vrouwelijk aspect in onszelf weer volledig moeten erkennen, pijn hierop moeten helen met liefde, om tot volledige integratie van beide delen te komen.

In het Christusbewustzijn kan deze heelwording tot eenheid met al wat is plaatsvinden. Met de verkregen inzichten op onze reis kunnen we het leven in zijn ware aard leren kennen, de geestelijke wetten weer als leidraad ter hand nemen en er weer naar gaan leven. De liefde van de Christus helpt ons te genezen en ons te bevrijden van alle facetten van illusie en dualiteit. Liefde is de enige en sterkste kracht om alles te overwinnen en ons weer vrij te maken van alle aan angst verbonden emoties en verstrikkingen. Door de Christus weer in onszelf te erkennen kunnen we ons onze werkelijke aard, ons hogere, zelf weer herinneren en in bezit nemen.

Dit betekent dat we weer over al onze goddelijke vermogens kunnen beschikken en weer bewust schepper van ons leven, van onze werkelijkheid kunnen worden. Deze weg is voor ieder mens weggelegd. Ooit hebben we ervoor gekozen de afgescheidenheid van het licht te gaan ervaren in het spel van dualiteit op aarde. In die afgescheidenheid van ons licht, van de liefde mochten we de tegenpool, het duister, gaan beleven. De vrijheid van keuzes bracht ons in allerlei situaties waarin we zowel de rol van dader als van slachtoffer gingen spelen. Samen met andere zielen speelden we het spel en creƫerden we met groepen zielen de decors van onze levens. Op weg van het licht naar het duister raakten we steeds meer afgescheiden en verstrikt in de tegenpool van de liefde, de angst.

We vergaten wie we werkelijk waren en dachten dat we de persoonlijkheden waren die we als rol aangenomen hadden. We gingen in onze zelf geschapen illusiewereld geloven en verdwaalden steeds meer. Op die manier hebben we onze rugzakjes aan ervaringen gevuld en hebben we kunnen zien en ervaren wat het betekent afgescheiden van het licht en de liefde te leven. We hebben kunnen leren waartoe een mens zonder liefde in staat is. We kunnen in de wereld de gevolgen aanschouwen in het gedrag van mensen en de leefwereld zoals die door onszelf geschapen is.

We hebben door onze afscheiding God buiten onszelf geplaatst en de verschillende stromingen van religies hebben deze stelling alleen maar versterkt en ons als mens nietiger en betekenislozer gemaakt. Dit alles in het kader van macht en het leven van het mannelijk aspect. Nu is er evolutionair een andere tijd aangebroken, waarin het spel van dualiteit inde 3e dimensie wordt beƫindigd en we naar een hoger bewustzijn in de 5e dimensie kunnen groeien. Dit luidt het tijdperk in waarin eenheid en liefde weer centraal staan. Het onderdrukte vrouwelijk deel zal weer in ere hersteld worden en ons helpen beide aspecten in balans te brengen. Hierdoor zal de weg terug van het donker naar het licht een aanvang nemen en kan ieder mens, iedere ziel, zijn keuze maken deze weg terug in te slaan.

Door ons bewust te worden van dit gegeven en ons open te stellen voor onze eigen waarheid kan de grote omslag in onszelf zijn beslag krijgen. De verandering die ieder mens op deze manier van binnenuit ondergaat heeft zijn weerslag op het collectief bewustzijn en onderbewustzijn en zal de werkelijkheid veranderen naar het hogere perspectief van de 5e dimensie werkelijkheid. We kunnen ons weer verbinden met vader/moeder God die niet langer buiten ons staat maar verbonden is met ons ware zelf. We kunnen onze aarde en kosmische verbindingen weer herstellen en in gebruik nemen. We kunnen de oerkracht van moeder aarde, ook wel de zwarte madonna genoemd, weer erkennen en in onszelf toelaten om ons te voeden. Als deel van het geheel versmelten we zo naar eenheid in liefde met al wat is en worden we als het ware herboren als kosmisch wezen.

Teruggekeerd naar die eenheid in het Christusbewustzijn beschikken we weer over onze goddelijke vermogens en kunnen we in een menselijk lichaam als God alles scheppen wat we maar willen. We mogen onze hemel op aarde leren scheppen en weer blij en vrij ons leven vorm gaan geven. Op die manier kunnen we de aarde in haar paradijselijk staat herstellen door de keuzes vanuit eenheid en liefde geboren te laten worden. Deze immense operatie vindt nu plaats en wij kunnen allemaal van de mogelijkheid van bewustwording gebruik maken om voor het licht te kiezen en de illusie van het donker onder ogen te zien. Acceptatie van zowel het donker als het licht als deel van de schepping brengt ons nader tot het licht. Veroordeling, verwerping van het donker of onderdrukking van de uitingsvormen van het donker leiden tot meer excessen en afgescheidenheid van het licht. Alles is goed zoals het is. Zonder strijd kan het licht alle duister verdrijven als we alles in het juiste kader willen zien.

De schepping, het goddelijk plan, is volmaakt en boven elke twijfel of oordeel verheven. In volmaakte eenwording hoort volmaakte acceptatie te geschieden. Dan zal het wonder van wedergeboorte naar een kosmisch mens zich voltrekken en zal liefde zegevieren Vol vreugde zal een nieuwe tijd van scheppen de kosmische mens weer talloze nieuwe mogelijkheden en kansen van groei bieden. De gong is gegaan, we hoeven ons alleen maar op het lichtnet aan te sluiten en de weg naar huis is begonnen.

Angel

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.