Help, ik ben burn-out

burnoutWe rennen door het leven. Even dit, even dat. We gunnen ons nauwelijks tijd bij zaken stil te staan. Werk, gezin en relaties eisen ons op, althans dit laten we zo gebeuren. We zijn vaak gewend geraakt onze energie naar buiten te richten en zijn onszelf daarbij uit het oog verloren.
De gewenning gaat meestal geleidelijk, je hebt het zelf nauwelijks in de gaten. Je probeert aan alle verwachtingen van anderen te voldoen, je denkt zelfs dat dit zo hoort en aanvaart het als een vanzelfsprekendheid. Dan, op een dag, slaat een allesverlammende vermoeidheid toe. De arts constateert een burn-out, overspannenheid of plakt er een soortgelijk etiketje op. Je zit uitgeblust thuis. Hoe ga je hier nu het best mee om?
Je lichaam en geest zijn moegestreden en willen je een signaal afgeven. Nu komt het er op aan te luisteren naar dat signaal. Je krijgt een belangrijke kans je opnieuw te bezinnen over je manier van in het leven staan. Niets gebeurt zomaar in je leven. Dergelijke situaties heb je zelf onbewust aangetrokken om je als het ware te dwingen naar jezelf te kijken. Het is geen kwestie van een weekje flink slapen om vervolgens quasi uitgerust je oude leventje weer op te pakken. Dat zal je waarschijnlijk ook niet lukken, ondanks de druk die bedrijfsartsen of gezinsleden op je uitoefenen. De tijd van introspectie is aangebroken en de rust, die je noodgedwongen moet nemen, biedt een uitstekende gelegenheid hiertoe.

Wat is de les die je voor jezelf kunt trekken?
Om hier achter te komen zul je antwoorden moeten zoeken op een aantal essentiële vragen. Hoe sta je in het leven? Ben je je bewust van je eigen behoeftes en komen ze ook aan bod of ben je alleen maar bezig het anderen naar de zin te maken? Hoe is het gesteld met je gevoel van eigenwaarde? Stel je wel voldoende grenzen aan anderen of laat je een ander meestal bepalen wat er gebeurt? Houd je wel van jezelf? Geef je jezelf liefde of denk je dat juist van anderen te moeten ontvangen? Staat je handelen in het teken van “moeten” of van “ ik wil dit graag”? Voel je je voor iedereen verantwoordelijk, terwijl je in feite alleen voor jezelf verantwoordelijk bent? Hoeveel tijd besteed je aan jezelf, aan wat jij prettig vindt? Neem je wel genoeg pauzes om tot rust te kunnen komen tussen alle activiteiten door? Ben jij wel nummer 1 in je leven?

Tja, heel wat vragen om eens bij stil te staan en er jezelf aan te spiegelen. Schrijf de antwoorden eens op, dat vergroot de helderheid. Deze inzichten maken nieuwe keuzes mogelijk. Weet dat je altijd nieuwe keuzes kan maken, dat je de vrijheid toekomt jouw leven te veranderen. Niemand heeft het recht jouw manier van leven te bepalen. Je hebt de vrije wil en eigen verantwoordelijkheid als geboorterecht meegekregen. Als je dit recht door allerlei factoren tijdens je leven bent kwijtgeraakt, neem het dan terug. Kies voor jezelf, je bent meer dan de moeite waard, je bent een wezen om van te houden. Maak je los van wat anderen van je vinden en ontdek wat jouw waarheid is. Leef voortaan naar je hart, volg je gevoel in wat goed is voor jou. Herstel de stroom van het leven door je kosmische en aardeverbindingen te herstellen. Richt je energie voortaan ook naar binnen om jezelf steeds beter te leren kennen. Op die manier word je je steeds meer bewust van wie je bent en wat je pad is in dit leven.

Je kunt het leven leren dansen en jezelf het geluk schenken waar je naar verlangt. Alles is mogelijk en zal zich als vanzelf ontvouwen als je de keuze tot bewustwording en verandering hebt gemaakt. Geen arts kan dit voor je doen. Je kunt het heft in eigen hand nemen en jezelf weer gezond maken. Creëer je eigen zon in je leven, leef zorgeloos en vrij. Zweer het heilige “moeten” af. Kies gewoon elk moment naar je gevoel wat je wel of niet wilt doen. Zeg vaker nee als het je niet past. Begin goed voor jezelf te zorgen, want dan zorg je automatisch ook goed voor de ander.

De energie kan weer stromen, de levenszin keert terug. Met een glimlach kijk je achterom, dag oude manier van leven, bedankt burn-out dat je me deze kans hebt gegeven.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.