Kiezen

kiezenIn deze Nieuwe Tijd is het van belang ons bewust te worden van ons recht om te kiezen. We zijn in de loop van de tijd vergeten, dat we dit recht bezaten en hebben vaak ook niet geleerd hier goed mee om te gaan. Onze ouders, de school, de kerk, onze baas, ze wisten allemaal te vertellen wat goed voor ons was en wij dachten dat zij het beter wisten dan wijzelf. Normen en waarden bepalen de cultuur van een tijdperiode en we gedroegen ons het liefst conform de geldende regels. Ieder mens probeerde te voldoen aan de verwachtingspatronen die de maatschappij en het thuisfront aan hem stelde.In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we ons bewust worden van onszelf, wie we zijn en vooral ook wat het beste bij ons past. Dit betekent dat we moeten leren luisteren naar ons gevoel, dat innerlijke stemmetje om daar achter te komen. Daarmee laten we de “omdat het zo hoort” reden los en baseren onze keuzes op onze innerlijke raadgever, ons gevoel. We gaan keuzes maken naar ons hart en die kunnen behoorlijk afwijken van wat ons verstand, de geldende regels, ons daarover zou zeggen.

We mogen weer gaan kiezen en dat zal een hele omslag in onze samenleving teweeg brengen. Kiezen voor onszelf, voor wat goed is voor ons is niet egoïstisch, ook al zal dit in het begin zo voelen of ons door onze omgeving verteld worden. Het is ons recht om onszelf te mogen zijn en daar naar te leven.
Het zal even wennen zijn, maar het werkt zeer bevrijdend. Eerst zullen we onszelf dit recht weer toe moeten kennen om het vervolgens in daden om te zetten. Angst voor de gevolgen kunnen ons parten spelen, want die gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Verlies van een baan of relatie is geen gemakkelijke opgave. Er is moed voor nodig om schoon schip te maken in ons leven en de voor ons juiste keuzes te durven maken.

Bij toenemende bewustwording zullen we van binnenuit weten dat de enige juiste keuze is om onszelf beter te leren kennen. De kracht om onze keuzes ten uitvoer te brengen zal ons altijd gegeven worden De meeste mensen bezitten in principe voldoende kracht om hun leven richting te geven als ze die kracht maar durven grijpen. We zijn soms bang geworden voor de gevolgen, voor wat men er wel van zal zeggen of gewoon bang niet over voldoende kracht en wijsheid te beschikken. Begrijpelijke redenen die we eens tegen het daglicht zouden kunnen houden. De vraag rijst of ze juist zijn en of we niet alsnog de vrijheid van keuzes ter harte moeten nemen.

Kiezen maakt het leven weer een avontuur, maakt het spel van de aarde weer spannend en biedt ons vele nieuwe mogelijkheden om onszelf en het leven te leren kennen. Het leven lacht ons in deze Nieuwe Tijd weer toe, de kansen scheppen we zelf met onze keuzes. Kiezen maar!

Angel

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.