Spotprenten

De wereld is in rep en roer naar aanleiding van de publicatie van de Deense spotprenten. Verbijsterd vragen velen zich af hoe deze affaire zo kon escaleren. Waar gaat dit over? Feit is dat objectief gezien een dergelijke uitbarsting van geweld niet in verhouding tot het gebeuren lijkt te zijn. De diepe gekwetstheid van de moslimgemeenschap werpt vraagtekens op en staat niet op zichzelf.Het ziet er naar uit dat in deze tijd steeds meer mensen geneigd zijn zich te ergeren, aanstoot aan iets te nemen of zich gekwetst dan wel gediscrimineerd te voelen. We hebben een kort lontje gekregen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van agressie in woord en daad.

Waarom voelen we ons zo snel aangesproken en belaagd? De wereld is volop in verandering in deze Nieuwe Tijd en de bewustwordingsprocessen brengen alle zaken, die onderhuids aanwezig zijn aan het licht. De polarisatie verhevigt zich in een strijd om de macht. Er is maar een klein vonkje nodig om een enorme brandhaard te creƫren. De aanleiding hoeft dus niet zo groot te zijn om de gevoelens van in dit geval groepen moslims tot explosie te brengen. Groepsgedrag en de invloed van geestelijk leiders hebben een stimulerend en versterkend effect.
De ontbrekende factor in het geheel is respect. De mensheid is zijn respect voor een groot deel verloren en leeft zich grenzeloos uit in een ordinair machtsspel. Niemand hoeft met de vinger naar een ander te wijzen als de schuldige. Niemand hoeft de schuld op het bordje van een ander te leggen. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en trekt zijn eigen omstandigheden aan. Je hebt zelf de keuze hoe je er mee om wenst te gaan. God heeft nooit bedoeld dat we elkaar afmaken of bestrijden, zeker niet omwille van zijn naam. God is liefde en respecteert ieder mens zoals hij is. Geloof je in God en wens je volgens zijn richtlijnen te leven dan zou je verwachten dat je je ook net als God vol liefde, begrip en respect naar een ander zult gedragen. Als je je heel sterk met God verbonden weet kun je alleen maar trots en blij zijn deze waarheid in jezelf gevonden te hebben. Wat een ander daar van vindt is in feite van weinig of geen belang. Het gaat immers om de vrijheid van ieders beleving en waarheid. Je kunt in naam van God alleen maar liefdevol handelen en agressie staat daar haaks op.
Je hoeft je geen slachtoffer te voelen van een mening van iemand anders of je pijnlijk te laten treffen in gekwetstheid. Het is een illusie dat je gekwetst moet zijn als een ander het niet met jou eens is of er een grap over maakt. Het zegt veel over de manier waarop je er naar kijkt. Je eigen houding bepaalt hoe je hier op reageert. Je hebt zelf de keuze je schouders op te halen, er om te lachen of het als een kwetsuur binnen te laten komen.
Natuurlijk kun je aangeven als je iets niet leuk vindt of dat een grap minder geslaagd is, maar het gaat om de manier waarop dit gebeurt. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienstbeleving, vrijheid van je leven leiden is een groot goed en van buitengewoon belang voor de leefbaarheid. Respectvol omgaan met elkaar zal een belangrijke wijziging in ons gedrag teweeg kunnen brengen. Geweld is nooit een oplossing, maar een uiting van macht of machteloosheid. Agressief gedrag is een probleem dat mensen zelf onder ogen moeten zien om de oorzaak in zichzelf te leren vinden zodat het omgebogen kan worden naar constructief gedrag.

In deze Nieuwe Tijd worden al deze problemen zichtbaar en zal ieder mens de hand in eigen boezem moeten steken. Elke gemeenschap zal zijn problematiek van binnenuit moeten oplossen, dit is een bewustwordingsproces die tot werkelijke groei leidt. Religies kunnen hun leringen tegen een nieuw daglicht houden en ze van het machtsaspect losmaken. Religies hoeven elkaar niet te blijven bestrijden, de strijdbijl kan begraven worden door ieders waarheid te respecteren en de gemeenschappelijke factor God te benadrukken. Het machtsspel van het oude tijdperk loopt ten einde, de laatste stuiptrekkingen vinden nu plaats.

Het nieuwe Watermantijdperk staat voor eenheid en liefde. We kunnen ons weer bewust worden van onze eenheid met al wat leeft en in liefde met elkaar omgaan. Liefde is de verbindende kracht, liefde heelt alle wonden, liefde dooft elke vorm van agressie, liefde is het antwoord op al het kwaad. Laten we liefde weer toelaten in ons hart en met elkaar op een respectvolle, vreedzame wijze gaan bouwen aan een andere leefwereld in vrijheid en verbondenheid. Spotprenten zullen dan van geen enkele invloed meer kunnen zijn op wie dan ook, want waar zou je je nog druk over maken als je blij en gelukkig leeft in je eigen waarheid. De tijd van nieuwe keuzes is voor iedereen aangebroken.

Angel

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.