Onderweg naar morgen

balNee, ik heb het hier niet over een televisieprogramma, maar over onze werkelijkheidsbeleving van alledag. Ons leven wordt veelal gekenmerkt door het bezig zijn met het maken van plannen voor de toekomst of het blijven steken in gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden. We maken ons zorgen over de toekomst of over zaken uit het verleden en vergeten in het NU te leven. We denken vaak dat als we maar die ene partner tegenkomen, die speciale baan hebben, in dat mooie huis wonen of over meer geld zouden beschikken we pas gelukkig zijn en ons beter zullen voelen.
Dit gegeven kan ons leven dermate in beslag nemen dat we vergeten dat feitelijk alleen het moment NU bestaat. Het verleden is geweest, de toekomst zit nog in de pen, rest ons te leven in het NU.

Als we ons hiervan bewust worden kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor ons dagelijks bestaan. We hoeven ons dan nog slechts te bekommeren om de kwaliteit van ons leven op dit moment. We kunnen ervoor kiezen op dit moment gelukkig te zijn zonder achterom of vooruit te kijken. Zorgen over hetgeen geweest is of nog komen gaat kunnen op die manier gemakkelijker losgelaten worden om vervolgens zorgeloos en vrij in dit moment te zijn op weg naar het volgende moment. Op die manier wordt ons leven in een klap een stuk eenvoudiger, wat telt is slechts het NU, waarin we al onze energie kunnen bundelen. Het stelt ons in staat voller te leven en te genieten omdat onze energie niet meer weggegeven wordt aan verleden of toekomst.

We zullen ons energieker voelen zonder die energievretende zorgen. In het NU kunnen we ons ideale levensmoment scheppen. Onze keuzes voor de kwaliteit in het NU bepalen de gesteldheid van het volgende moment. Met onze gedachten en overtuigingen scheppen we immers de vorm en beleving van ons bestaan. We kunnen met onze kijk zelf onze werkelijkheid kleuren en ons leven richting geven op de meest positieve manier. Controle en beheersingsmechanismen kunnen losgelaten worden als we ons met de stroom van het leven mee laten voeren van het ene moment naar het andere. Het leven neemt dan steeds meer zijn natuurlijke loop.

Stap voor stap kunnen we deze levenskunst onder de knie krijgen door ons leven zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met het leven in het NU. Bewustwording is de eerste stap op weg naar het scheppen van meer levensvreugde en ruimte om onszelf en het leven beter te leren kennen.
Onderweg naar morgen zal elk moment alles wat het leven ons te bieden heeft zich als vanzelf ontvouwen.
Het zal je werkelijkheidsbeleving voor altijd veranderen.

Angel

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.