Wie heeft de schuld?

godEigenlijk wil niemand ergens de schuld van krijgen. Liever wijzen we naar een ander, een organisatie of zelfs naar God. Schuld is een belast onderwerp en menig mens gaat eronder gebukt. Kerk en religies hebben daar een belangrijke rol in gespeeld door hun gelovigen als zondaren te bestempelen.Normen en waarden, door de mens zelf vastgesteld bepalen in hoeverre iemand schuldig wordt bevonden. We oordelen en veroordelen elkaar gemakkelijk en zoeken voor ons eigen gewin de schuldige buiten ons. Tot nu toe wisten we niet beter. In het spel van de illusie van goed en kwaad zochten we zowat alles buiten onszelf.

In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we ons hiervan bewust worden en een andere koers gaan varen. Op de eerste plaats zullen we de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze daden en zelfs voor alles wat ons overkomt bij onszelf neer moeten leggen. We zullen beseffen dat we niemand de schuld in de schoenen kunnen schuiven, maar alles zelf tegen het daglicht moeten houden om onze rol erin te onderzoeken. Op de tweede plaats zullen we moeten inzien dat het leven anders in elkaar steekt dan we tot nu toe dachten. Onze zelf gemaakte normen en waarden kunnen eens nader bekeken worden en vanuit een hoger perspectief worden geëvalueerd.

Als we onszelf beter leren kennen en ontdekken wie we in werkelijkheid zijn zullen we God ook in een andere context plaatsen. God is niet langer de hoogste rechter, de man die boven op zijn troon over ons oordeelt. Nee, niemand oordeelt over ons, want God is het allesomvattende principe, de intelligentie die uit licht en liefde bestaat. Hij oordeelt niet, hij is alleen. Wij zijn ook stukjes God, ooit afgesplitst van die Bron van alle leven. Als er al geoordeeld wordt dan doen we dat helemaal zelf. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor ons leven en onze daden. We trekken zelf al onze omstandigheden aan, ook ziekten en ellende. Hoe vreemd dit ook klinkt, niets gebeurt zomaar, toeval bestaat niet. Het idee van schuld zit in ons hoofd, zit in het collectief bewustzijn van de mensheid als overtuiging opgeslagen. Deze overtuiging kunnen we ook loslaten en onze eigen waarheid hierin vinden.

Schuld is slechts een etiketje dat uit angst geboren is en waaronder we gebukt gaan. We kunnen ons bij toenemend inzicht hoe het werkelijk in elkaar steekt, hiervan vrij maken. Schuld hoorde bij het spel van goed en kwaad dat we hier op aarde gespeeld hebben, maar dat slechts een illusiewerkelijkheid vertegenwoordigde. In werkelijkheid, vanuit een hoger perspectief gezien, is er geen goed en kwaad, bestaat er geen duivel, is er geen etiket van schuld waarvoor we boeten moeten doen. Vanuit dit hoger bewustzijn is er alleen licht en liefde, is er eenheid met al wat is en kunnen we de rest scharen onder alle ervaringen die we in het spel van dualiteit hebben opgedaan.

We hebben als ziel ooit besloten dit spel te gaan spelen en eens te zien wat het betekent afgescheiden van het licht te leven. Op die manier belandden we steeds meer in het duister en ontstond de tegenpool van liefde het kwaad.Onze opgedane ervaringen in het kwaad zijn niet goed en zijn niet slecht, ze zijn zonder oordeel, dus ook zonder schuld.
Dit is de nieuwe waarheid die ons in deze Nieuwe Tijd wordt aangereikt. Ons gevoel kan ons vertellen of dit ook zo door ons gevoeld en ervaren kan worden.

In dit nieuwe tijdperk zal het spel van dualiteit beëindigd worden. Dit is evolutionair bepaald. Hiervoor in de plaats komt het principe van eenheid en liefde als uitgangspunt van het leven op aarde. De aan het kwaad gerelateerde schuldvraag zal geen issue meer zijn, niemand krijgt nog onnodig de schuld. Ieder mens zal voortaan de hand in eigen boezem moeten steken in elke situatie die zich voordoet. Eindelijk kunnen we onszelf bevrijden van onze ballast uit het verleden en als vrije, volledig verantwoordelijke mensen ons leven opnieuw naar ons hart vorm geven. De reis terug naar het licht is hiermee aangevangen.Ieder mens zal hierin zijn eigen weg moeten vinden.

Angel

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.