Kerstboodschap

Het is weer bijna Kerstmis, een feest dat helaas nog niet voor iedereen een feest betekent. Behalve geloofsovertuiging spelen ook sociale omstandigheden hierbij een rol. De decembermaand is, vooral voor hen die een verlies te verwerken krijgen, een extra moeilijke maand om te ervaren. Het lijkt wel of eenzaamheid juist in deze periode meer voelbaar wordt. Gezien het feit dat er tegenwoordig steeds meer alleenstaanden zijn, zal dit verschijnsel van invloed zijn op de beleving van het Kerstfeest.

Toch is het een feest om, in het kader van de Nieuwe Tijd, eens bij stil te staan. De geboorte van Jezus 2000 jaar geleden, aan het begin van het Vissentijdperk, bracht de wereld de boodschap van liefde en licht. Jezus was de boodschapper, die het Christusbeginsel weer onder de aandacht van de mensheid wilde brengen.
Nu 2000 jaar later is er een nieuw tijdperk aangebroken, het Watermantijdperk, waarin opnieuw, maar dan wel in een andere vorm, dezelfde boodschap van licht en liefde (het Christusbewustzijn) naar de aarde gestuurd wordt om de mensheid weer een stap verder in bewustwording te brengen. Een stap verder richting het Christusbewustzijn, hetgeen betekent dat liefde en licht als leidraad in ieders leven kan terugkeren. Opnieuw wordt symbolisch met Kerst de Christus geboren in de harten van een ieder die zich hier voor openstelt.

Het is van wezenlijk belang de kracht van liefde weer te leren ervaren en haar onbegrensde mogelijkheden opnieuw te ontdekken en ermee te gaan werken. Wie licht en liefde weer toe kan laten in zijn leven, zal zich nimmer meer eenzaam voelen, zal nimmer meer in zijn leven verdwaald raken, maar zal zich daarentegen vervuld, gesterkt en gelukkig gaan voelen. Open dan ook je hart en voel je deze Kerst wedergeboren worden in licht en liefde. Sluit je zo aan bij de Nieuwe Tijdsbeweging, die het Christusbewustzijn voorstaat.

Tezamen kunnen we dit licht in de wereld verenigen tot één grote kracht. De enige kracht die de transformatie van de aarde zal kunnen bewerkstelligen en de wereld veranderen.

Doe mee en stuur in gedachten op Kerstavond je liefde en licht naar de aarde met de intentie alle donkere energieën te helen en te transformeren naar het licht. Ondersteun dit met het branden van een kaars, als symbool van het licht. Help zo mee een betere leefwereld te scheppen voor onszelf en onze kinderen.

Ik wens allen een mooie Kerst en veel licht en liefde toe.

Angel

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.