Vrijheid

Een mens lijkt soms moeilijk met vrijheid om te kunnen gaan. We hebben dat ook niet echt goed geleerd. Vroeger hadden we meer respect voor autoriteiten en waren aan de geldende regels gebonden. In het dagelijks leven waren we ons van onze rechten, maar vooral ook van onze plichten bewust. Steeds meer proberen we ons nu aan dat gezag te ontworstelen. Anarchie uit zich in uitbarstingen van geweld en vandalisme. Niet voor niets staat het onderwerp veiligheid hoog op de agenda van de politiek. Met al die zogezegde vrijheid voelen we ons niet prettiger en gelukkiger in onze samenleving. Vrijheid op deze manier geïnterpreteerd gaat voorbij aan de ware bedoeling van vrijheid. Vrijheid is een grondrecht van ieder mens. Vrijheid is slechts mogelijk als ieder mens die vrijheid op de juiste wijze in praktijk gaat brengen. Daar hoort eigenverantwoordelijkheid deel van uit te maken. Je verantwoordelijk voelen voor je handelen en daarmee ook voor de consequenties. Daar hoort respect voor je medemens, maar ook voor de dieren en de natuur bij.

Een andere levenshouding van betrokkenheid, tolerantie en liefde voor al wat leeft is de sleutel tot ware vrijheid. De huidige onverschilligheid schept de ondergrond voor de problematiek waar we de oplossingen maar niet van kunnen vinden. De politiek breekt zich er het hoofd over. Meer politie, zwaardere straffen en meer cellen zijn maatregelen die de gevolgen bestrijden, niet de oorzaken. Het is symptoombestrijding die niet tot het gewenste resultaat zal leiden. We worden op die manier eerder een politiestaat dan een vrij land.

Verandering van binnenuit, vanuit de mensen zelf is noodzakelijk om het tij te keren. Door je bewust te worden van je eigen verantwoordelijkheid en jezelf wezenlijk te gaan veranderen draag je je steentje bij aan een vreedzame samenleving. Vrijheid komt dan van binnenuit, vanuit liefde voor al wat leeft. Er is dan aan de oorzaak gewerkt, waardoor de symptomen als agressie en onveiligheid op straat ook sterk zullen gaan verminderen. Met elkaar kunnen we dit voor elkaar krijgen, niet alleen de politiek.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.