Irene Bruyninckx ontmoet Angel

Interview boekenkrant Religie & Mystiek

Angel is de schrijfster van de succesvolle boeken over de Nieuwe Tijd. Onlangs verscheen haar 4e boek “Anders ziek in de Nieuwe Tijd”. Ik heb dit boek met veel interesse en plezier gelezen en ben er erg enthousiast over. Vele vragen¬†over ziekzijn worden beantwoord en technieken tot zelfgenezing gegeven, maar ook inzicht in de ware betekenis van het leven komt aan bod. Wat me zo aanspreekt, is dat het zo helder en begrijpelijk geschreven is en je er in de praktijk zo mee aan de slag kunt. Een echte aanrader. Genoeg reden om eens nader kennis met haar te maken.


Wat vind je van religie, mystiek en liefde?

Religie, mystiek en liefde zijn voor mij onlosmakelijk met het leven verbonden. Naarmate mijn bewustzijn toenam, groeide een nieuwe visie op het leven, hoe het leven werkelijk in elkaar steekt. Vele inzichten mocht ik ontvangen en kwam daarmee tot een nieuw Godsbesef. In plaats van God buiten mijzelf te plaatsen, voel ik God in mijzelf en zie ik God in de ander en de gehele schepping. Het is voor mij de grootste kracht, de energie die alle leven bezield en alles mogelijk maakt. De ontdekking van die Goddelijke kracht in mijzelf is mijn spirituele weg. Die kracht wordt in licht en liefde tot uitdrukking gebracht. Dat licht en die liefde tracht ik naar buiten en in mijn handelen uit te stralen, zodat ook anderen daardoor bewust kunnen worden van zichzelf. Liefde is voor mij de grootste kracht die alles mogelijk maakt.

Zelf heb ik wel eens het gevoel dat ik met mijn schrijven iets kan toevoegen aan een beter wereldbeeld. Herken je daar iets van?

Ja, dat herken ik zeker. Het doel van mijn boeken is zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap van de Nieuwe Tijd. Een Nieuwe Tijd die grote veranderingen op aarde teweeg zal gaan brengen en die aandringt op bewustwording van wat er meer is tussen hemel en aarde. Ook bewustwording van de essentie van het leven, leren ontdekken wie je bent en wat je op aarde komt doen. De vele levensvragen komen in mijn boeken aan bod en worden helder en begrijpelijk uit de doeken gedaan. Verder worden handvatten aangereikt om tot oplossingen en groei in bewustwording te komen.

Denk je dat het mogelijk is dat mensen door hun spiritualiteit te ontwikkelen daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan een betere wereld?

Door licht en liefde in je leven toe te laten groei je als vanzelf naar een andere kijk op de dingen en ga je er anders naar handelen. Je instelling wordt positiever wat zijn effect op de omgeving heeft en daarmee lever je ook een positieve bijdrage aan een betere wereld. Hoe meer mensen tot dit besef gaan komen, des te groter het effect. Een betere wereld kan eigenlijk alleen maar ontstaan door verandering van binnenuit, door de liefde toe te laten en je bewustzijn te ontwikkelen, dus je spiritualiteit te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen van deze kennis op de hoogte gebracht worden, zodat zij ervoor kunnen kiezen er al of niet in mee te gaan. Ieder moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Mijn boeken kunnen daar een grote bijdrage in leveren.

Hoe ben je er toe gekomen om te gaan schrijven?

Na jaren van zelfontwikkeling werd mij duidelijk dat ik deze taak mocht gaan vervullen en ben ik op een dag gewoon begonnen. Elk boek vloeide als vanzelf uit mijn pen na afstemming op mijn bron. Ze zijn echt geinspireerd geschreven en ben heel blij dit te mogen doen. Het is van eminent belang voor het welzijn van de wereld dat de mensheid ge√Įnformeerd wordt. Ik draag als boodschapper hiertoe mijn steentje bij. Inmiddels heb ik 4 boeken geschreven en zal ik steeds wanneer ik nieuwe informatie doorkrijg het in boekvorm publiceren. Zo zal er in de loop van de tijd een reeks ontstaan over alle aspecten van de Nieuwe Tijd.

Als men jouw boeken niet kent, hoe zou je die dan zelf beschrijven?

Mijn boeken zijn zowel informatief bedoeld als een hulpmiddel om tot bewustwording te komen. Daartoe worden inzichten en oplossingsmethoden aangereikt. Het bijzondere van mijn boeken is dat ze in heldere klare taal geschreven zijn, zodat zelfs de moeilijkste materie van het leven zelf voor een ieder begrijpelijk gemaakt wordt. Het inspireert en activeert de lezer met zichzelf aan de slag te gaan op weg naar een betere gezondheid, meer geluk en zelfredzaamheid en inzicht in het leven zelf. Daarmee bouw je tevens mee aan het proces naar een betere leefwereld. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mijn boeken kunnen je daarbij tot leidraad zijn. Eigenlijk zou iedereen mijn boeken moeten lezen.

Hoe kunnen mensen in het bezit komen van jouw boeken?

Ze zijn in de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen via onze website www.denieuwetijd.nl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.