SARS

Een nieuwe angst rukt op. Sars begint ons in de greep te gaan houden. Vooral in China en omringende landen is paniek uitgebroken en de rest van de wereld houdt zijn adem in. Het virus houdt de gemoederen behoorlijk bezig en heeft daarnaast ook al de nodige gevolgen op economisch en maatschappelijk gebied. We proberen de oplossing te vinden in het bestrijden en onder controle krijgen van de boosdoener. Nu is het onder controle houden van iets een illusie. Je kunt wellicht tijdelijk de greep op iets denken te hebben, maar in werkelijkheid is dit op langere termijn niet mogelijk. Het is namelijk een krampachtige manier van een soort macht uitoefenen en valt dan ook in de categorie beheersingsdrama�s. Deze vorm verliest altijd aan macht en kracht. Ook het onderdrukken van iets leidt naar het tegenovergestelde. Datgene wat onderdrukt wordt zal zich, wellicht in een andere vorm, met dubbele kracht gaan manifesteren. Angst is bovendien een slechte raadgever en heeft de eigenschap juist datgene waar men bang voor is aan te trekken. Al met al geen bemoedigend vooruitzicht op deze manier.

Het is echter begrijpelijk dat mensen en overheden dergelijke maatregelen nemen. Zij weten immers geen andere oplossing. Uitgaande van de visie dat toeval niet bestaat zouden we ons beter af kunnen vragen waarom juist Sars de kop opgestoken is in de wereld. Wat zou de betekenis van deze ziekte kunnen zijn voor de mensheid? Welke les zouden we eruit kunnen leren?

In deze Nieuwe Tijd van veranderingen op aarde kan Sars als een boodschap gezien worden. Een boodschap dat we ons leven in bepaalde opzichten niet op een juiste wijze vormgeven. Zou het niet te maken kunnen hebben met vrijheid, met openheid in de breedste zin van het woord? (Zie het symptoom longontsteking wat te maken heeft met vrijheid) Zou Sars ons erop kunnen wijzen dat iedere samenleving het individu de kans moet geven in vrijheid zijn levenspad te gaan en we als mogendheden in openheid zouden moeten streven naar een ander samenwerkingsverband? Niet gestoeld op onderdrukking en macht, maar op gelijkwaardigheid?

Sars als symbool lijkt zich niet te laten onderdrukken, Sars wil gehoord en begrepen worden. Dat kan niet door angst te verspreiden. Angst ondermijnt, zo ook je gezonde gestel en maakt je vatbaarder voor het virus. Zo dreigt een vicieuze cirkel te gaan ontstaan. Door nu als individuen van binnenuit tot inzicht te komen en onszelf met liefde te helen, zal dit inzicht van allen het collectief onbewuste positief gaan beïnvloeden en deze ziekte bij de kiem, de oorzaak, aangepakt en opgelost kunnen gaan worden. Als we ons dit massaal bewust zijn geworden zal Sars als collectieve ziekte vanzelf ophouden te bestaan.

Het is echter nog voor veel mensen moeilijk ziekte op deze manier te bekijken en voor de politiek geen punt van discussie. Deze visie zal nog moeten gaan groeien wil het genezing kunnen brengen in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Hoe meer mensen zich hiervan bewust gaan worden, des te meer ziektes als Sars begrepen en opgelost kunnen gaan worden. Tot dan zullen er nog vele slachtoffers te betreuren vallen.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.