De invloed van de planeet Nibiru

Eens in de 3600 jaar komt de planeet Nibiru ons zonnestelsel binnen en in deze tijd is het weer zover. In deze maand mei hebben we te maken met extra versterkte transformerende energieën, die naar de aarde uitgezonden worden. Dit komt doordat Nibiru deze maand in zijn kosmische baan het dichtst bij de aarde zal staan.
Uit de geschiedenis van de aarde blijkt dat deze planeet een grote invloed uitoefent op het leven hier op aarde, zeker als hij zo dichtbij gekomen is. Het is een planeet met een dichtheid 100 maal groter dan de aarde, waardoor hij de eigenschap heeft aan de kern van alles bij ons op aarde te gaan trekken en alles vanuit de schaduw van het onbewuste naar boven haalt en tot verandering dwingt.In deze Nieuwe Tijd, waarin evolutionair gezien grote veranderingen zullen plaatsvinden, is zijn invloed van groot belang. In dit kader gezien is de komst van deze planeet dus geen toeval en omdat toeval al helemaal niet bestaat, kun je je weer in verwondering de grootsheid en ingenieuze werking van de kosmos gaan realiseren. Het leven wordt op een wonderlijke manier, met een natuurkundige wetmatigheid als basisgegeven, bestuurd en verder ontwikkeld. Planetaire invloeden spelen hierbij zeker een rol, zoals in het heelal alles met elkaar samenhangt. Dit geldt ook voor onze relatie als aarde, als mensheid met het universum.
De komst van de planeet Nibiru laat ons duidelijk zien dat er bijzondere dingen staan te gebeuren op onze aardbol. Het is een planeet die de diepte van alles blootlegt, die de onderste steen boven haalt. Dit betekent in de praktijk dat alle zaken, die eerst onder tafel werden geschoven in de doofpot worden gestopt of het daglicht niet konden verdragen, boven komen drijven. Alles kan onder deze invloed sneller aan het licht komen. Het is een heftige planeet zou je kunnen zeggen voor zowel maatschappelijke ontwikkelingen als voor de mens persoonlijk. Kijk maar eens naar alle schandalen die wereldwijd iedereen wakker schudden.

Deze energie zal alles “aanraken” en tot op de bodem willen belichten, ook jouw kern als persoon. Je kunt in deze periode dan ook last hebben van onverklaarbare onrust binnenin jezelf en daarmee samenhangende lichamelijke ongemakken, omdat ook bij jou zaken aan het licht gebracht worden. Het is goed hier dan bij stil te staan en de bovendrijvende gevoelens te gaan onderzoeken. Introspectie leert je dan je schaduwkant bewust te worden, zodat je deze naar het licht kunt brengen en transformatie kan plaatsvinden.

Met liefde kunnen pijn, verdriet, boosheid en angst geheeld worden en ben je weer een stapje verder in je persoonlijke ontwikkeling gekomen. Zo helpt deze planeet ons bij onze ontwikkeling in bewustwording. De weg die de Nieuwe Tijdsgedachte ook voorschrijft, de weg van de spiritualiteit, die wij uiteindelijk allen zullen moeten gaan. De komst en nabijheid van Nibiru geeft de aarde een flinke duw in de goede richting. In de media wordt er nauwelijks tot geen aandacht aan geschonken, terwijl het toch een belangrijk gegeven is. Het toont aan dat de wereld zich nog maar weinig bewust is van wat er gaande is en hoe het leven in relatie tot het heelal in elkaar steekt. Genoeg redenen om er hier extra aandacht aan te besteden. Je kunt er namelijk ook je voordeel mee doen door deze energie te gebruiken om verandering en vernieuwing op allerlei gebieden van de samenleving en verschillende niveaus van ontwikkeling van jezelf te gaan bewerkstelligen. Op die manier zullen veranderingsprocessen gemakkelijker verlopen, omdat de energie op een constructieve manier gebruikt wordt. Verzet en tegenstand leveren alleen maar pijnlijk langdurige ongemak op. Uiteindelijk zullen de veranderingen op aarde toch plaats moeten gaan vinden, waarom dan niet op een plezierige, gemakkelijker manier?

Laat de energie van Nibiru onze helende hulpbron zijn en laten we dankbaar zijn voor dit kosmische geschenk als wonder van het leven zelf, waardoor we onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en liefdevolle vreedzame keuzes kunnen gaan maken.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.