Zijn we nog blij met de zon?

Al dagen puffend, verkoeling zoekend, komt deze vraag zo af en toe wel eens bij je op. Het is zomer en de vakantie viert hoogtij. In deze tijd zijn veel mensen vrij en kunnen naar hartelust genieten van dit mooie weer. Tropenroosters worden ingesteld voor de werkenden onder ons. Scholen zijn vrij en de jeugd kan zich in zwembaden ook prima vermaken. Niets aan de hand dus, of toch wel een beetje misschien?

Het extreem warme weer begint ons soms toch wel parten te spelen. De klimatologische veranderingen in de wereld, waaronder heel Europa, geven toch aan dat de zon meer en sterker onze aardbol verwarmt dan voorheen. Weerdeskundigen beginnen toch steeds meer aan te geven dat klimaatgegevens te maken hebben met een waarschijnlijk blijvende stijging van de gemiddelde temperatuur. Dit zou betekenen dat de extreme hitte, die zich nu voordoet hier, wel eens standaard kan worden. De situaties doe zich nu voordoen in de zuidelijke landen van Europa baren ons toch al enige zorgen. Veel mensen hebben last van de hitte en sommigen bezwijken er zelfs aan.

En wat te denken van al die verschrikkelijke bosbranden? De natuur is kurkdroog en voorzichtigheid met vuur is noodzakelijk. Toch lijken vele branden te zijn aangestoken. Een bizar gegeven, nietwaar? Is het een onvoorzichtige roker, een dwaas die met vuur speelt, een uit de hand gelopen barbecue party of spelen er belangen van projectontwikkelaars een rol? Je zou het wel eens willen weten, welke redenen in hun ogen dergelijke verwoesting van zoveel natuurschoon kunnen rechtvaardigen.

Onze aarde verandert dus ook op klimatologisch gebied. We zullen ons hiervan terdege bewust moeten gaan worden. Er zullen maatregelen genomen moeten gaan worden om excessen te gaan voorkomen. De watervoorzieningen zullen onder de loep genomen moeten worden om te zorgen dat er voldoende water voor iedereen zal zijn en data de teelt van gewassen niet in gevaar zal komen. Wijzelf kunnen onze verantwoordelijkheid daarin gaan nemen door bijvoorbeeld waterverspilling zoveel mogelijk te voorkomen door extra voorzichtig met vuur te zijn in de natuur.

Sociaal gezien behoeven zieken, jonge kinderen en ouderen extra zorg en aandacht. We kunnen eens wat meer letten op deze mensen die in onze eigen omgeving leven en een helpende hand bieden waar dit nodig is. Met elkaar kunnen we zo de gevolgen van de klimaatverandering de baas worden en er mee om leren gaan op een zo plezierig mogelijke manier.

Het hoort allemaal bij die Nieuwe Tijd, die ons leven op aarde drastisch zal gaan omgooien. Laten we vooralsnog blij blijven met de zon en alle soms moeilijke veranderingen die nodig zijn voor die grote omslag op aarde, toch zonnig in te blijven zien. Tenslotte zal onze beloning een hemel op aarde kunnen gaan betekenen en wie wil dit niet.

Angel


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.