De Harmonische Concordantie

Belangrijk nieuws over de gebeurtenissen die in het weekend van 8 en 9 november a.s. zullen gaan plaatsvinden.

In het kader van alle veranderingen die nu in deze Nieuwe Tijd op aarde plaatsvinden, zal er het aankomende weekend van 8 en 9 november een belangrijke shift plaats gaan vinden. Er zullen door een speciale planetenconstellatie in de vorm van een zespuntige ster en een maansverduistering energieën vrijkomen die een sterke impuls naar de aarde toe zullen veroorzaken om het trillingsniveau van de aarde verder te verhogen. We noemen dit de Harmonische Concordantie.

De aarde transformeert naar een hoger bewustzijn en deze impulsen zijn nodig om het oude blauwdrukje van onze oude manier van leven te gaan veranderen. De veranderingen op aarde op maatschappelijk gebied, maar ook op ons persoonlijk vlak zullen vanuit deze bewustzijnsverhoging gaan plaatsvinden. Het is een unieke tijd en het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust gaan worden.
De wereld zal zich totaal gaan veranderen en wij zullen de scheppers worden van die nieuwe werkelijkheid, die niet langer gebaseerd is op het oude dualisme en wet van karma, maar geleefd zal worden vanuit eenheid en liefde. Dit zijn de nieuwe grondbeginselen van de toekomende tijd. De mens zal vanuit zijn toenemende bewustwording zichzelf als Goddelijk wezen gaan herinneren en met een geheel nieuwe potentieel aan mogelijkheden tot scheppen uitgedaagd gaan worden.

Energetisch gezien veranderen wij ook fysiek naar een meer fijnstoffelijke bestaansvorm, omdat we het licht en de liefde in onszelf zullen gaan doen groeien. Er is dus veel aan de hand zonder dat jullie je daar wellicht van bewust zijn. Veel ongeziene gebeurtenissen zijn sinds de tachtiger en negentiger jaren al gaande om de mensheid te begeleiden in dit huzarenstukje evolutieplan dat wij nu ondergaan. Of je het nu wel of niet wilt geloven of je ervoor open wilt stellen, het proces zal doorgaan en is op geen enkele manier meer tegen te houden. Dat zou je ook niet willen als je de grote voordelen kent die deze grote transformatie op aarde teweeg zal gaan brengen. Ieder mens kan er zijn voordeel mee doen om op die manier zijn karma versneld op te gaan lossen en de liefde als helende kracht te gaan gebruiken.
Alle in levens opgelopen pijn en verdriet, boosheid en haat, angst en trauma’s mogen bij bewustwording losgelaten worden en met liefde geheeld. De lijdensweg die hier eerst voor nodig was in het vorige Vissentijdperk hoeft niet meer. De nieuwe methode is transformatie. Is dit geen goed nieuws?

Aanstaand weekend vindt er weer een initiatie plaats op aarde en zullen oude structuren en oud zeer weer verder losgemaakt worden en aan de oppervlakte gebracht worden, zodat wij er als samenleving of als individu mee kunnen gaan dealen. Onze keuzes zijn hierbij van groot belang. Keuzes om het oude vast te houden zullen onherroepelijk gedoemd zijn te mislukken en zullen alleen maar tot meer chaos en ellende leiden. Keuzes vanuit liefde en eenheid zullen beloond worden en zullen ons naar onze bestemming voeren.

Je kunt hieraan meewerken door je bewust open te stellen voor de energieën die 8 en 9 november naar de aarde gezonden worden. Wereldwijd zullen mensen zich met elkaar gaan verenigen en hun harten opengaan stellen voor deze energieën in een gezamenlijke meditatie, die om 00.00 uur Nederlandse tijd gehouden zal worden.

Voeg je in gedachten bij hen, voel je verbonden met je medebroers en zussen in eenheid en liefde.
Laat die liefde vanuit je hart stromen in de grote liefdesstroom die zo gezamenlijk op gang komt en geef het de intentie mee van heling naar de aarde, de mensheid, de dierenwereld, het minerale rijk en de natuur.
Doe dit in een moment van stilte. Word je bewust van deze stroom en vul ook jezelf ermee ter heling en voeding om tot verdere bewustwording te komen en je karma op te gaan lossen.

Het is in ons aller belang dat zoveel mogelijk mensen van deze informatie op de hoogte gebracht worden, want wij zullen deze omwenteling op aarde met elkaar tot stand moeten gaan brengen. Geef deze informatie dan ook verder door aan ieder die het horen wil, zodat zij de kans krijgen mee te doen.

In licht en liefde,

Angel


Versterk de harmonie in jezelf en de harmonie op Aarde en VIER dit!
Vier de Harmonie !!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.