Gelukkig nieuwjaar?

De knallen zijn verstomd, het feestgedruis tot bedaren gekomen. De eenzame mensen onder ons hebben alle festiviteiten op hun eigen wijze weer doorleefd. De werkelijkheid van alledag dient zich weer aan. Wellicht bepakt met goede voornemens starten we een nieuw kalenderjaar. Voor de één een zucht van verlichting, voor de ander een moment van ontnuchtering. Het maakt niet uit, alles is altijd goed, zoals het is.

Het komende jaar zal op het gebied van bewustwording verder zijn sporen gaan trekken. De Kristal -energieën die ons via onze Centrale Zon op aarde bereiken, zullen hun transformerende werking voortzetten. We zullen dus ook in dit jaar niet gespeend blijven van enig ongemak, wat betreft klachten op lichamelijk of geestelijk gebied. Het is nu eenmaal noodzakelijk dat er een massale schoning plaatsvindt, waarbij donkere energieën, die laag in trilling zijn, worden losgemaakt, zodat ze bewust gemaakt kunnen worden. Vervolgens kunnen ze worden losgelaten en geheeld met de super kracht van de liefde. Weet dan ook dat een verkoudheid of een gesteldheid die aan griep doet denken, vaak met deze schoning te maken heeft. Deze wetenschap kan je geruststellen en stelt je tevens in staat bewust aan dit proces mee te werken. Daarmee help je jezelf, maar ook het grote proces van verandering van de aarde.

In dit nieuwe jaar zullen er ook weer veel door persoonlijke initiatieven tot stand gekomen, oproepen tot vereniging in eenheid en liefde gaan plaatsvinden om zo de vrede wereldwijd op aarde verder te initiëren. Zie onlangs de oproep van 27 december om wereldwijd 60 seconden stil te staan bij vrede. Dergelijke stappen zijn van wezenlijk belang om de ware vrede in de harten van de mensheid tot ontkieming en bloei te laten komen. Telkens weer worden er bij de één zaadjes geplant en zal bij de ander het zaad al tot bloei kunnen gaan komen. Met elkaar kunnen we elkaar voeden om dit resultaat te gaan bereiken. De voedende en verbindende factor hierbij is de liefde en het besef dat we allen één zijn. Door jezelf te voeden, voed je ook de ander. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor de gehele operatie hier op aarde.

Het is een machtig mooie tijd om mee te mogen maken. We worden hierbij ondersteund door de Hiërarchie van Meesters en een leger aan gidsen uit de bovenwereld. Zij steunen ons en willen ons de weg wijzen, maar wij zullen zelf in actie moeten gaan. Steeds meer krijgen wij de macht terug in handen voor het zelf scheppen van onze nieuwe werkelijkheid. De verandering in bewustzijn die nu plaatsvindt maakt het mogelijk ons eigen potentieel wat dat betreft te gaan ontdekken en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

De gebeurtenissen op aarde zullen in het juiste perspectief geplaatst moeten gaan worden. We zijn geen willoze slachtoffers van geweld en terreur. We hebben een keuze. We kunnen kiezen voor vrede en een andere leefwereld door daar in en vanuit ons hart mee te gaan beginnen. Laten we ons niet door angst mee laten voeren. Angst is een slechte raadgever. Angst berooft ons van onze vrijheid en dat is nu juist niet de bedoeling.

Wereldleiders en de media hebben er nogal eens de hand in ons schrik en angst aan te jagen. Hun motieven zijn niet altijd even zuiver. Negeer deze signalen, laat ze niet meer binnenkomen. Ga op een andere manier kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Niets gebeurt zomaar. Toeval bestaat immers niet. Alles wat plaatsvindt, hebben we zelf veroorzaakt en kan gezien worden als een escalatie van zowel positieve als negatieve gedachtes en gevoelens, die uit onszelf voortgekomen zijn met een positieve, dan wel negatieve uitkomst. Met onze gedachtes, gevoelens en daden scheppen we onze werkelijkheid. We kunnen ervan leren, we kunnen kiezen het voortaan anders te doen

Verander je gedachtes, je kijk op een positieve, liefdevolle manier en de resultaten zullen navenant zijn. Er ligt een mooie toekomst voor ons in het verschiet. Zo zie je, we hebben meer macht dan we denken. Het nieuwe jaar 2004 ligt vol mogelijkheden en beloftes weer voor ons, het is aan ons om ze te benutten en voor een liefdevolle aanpak vanuit ons hart, ons gevoel, te gaan kiezen.
Vergeet niet zoveel mogelijk te genieten van elk moment van je persoonlijke reis in dit nieuwe kalenderjaar. Het leven is zo mooi, zo bijzonder, zo wonderlijk, als je het maar wilt zien. Het geluk zit van binnen, als je daar zoekt zul je het ook echt vinden!

Een sprankelend, gelukkig Nieuwjaar!

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.