Wie stopt het terrorisme?

evil-twin-towersDe wereld is wederom opgeschrikt door een verschrikkelijke aanslag, ditmaal in Madrid. Het behoeft verder weinig toevoeging in woorden wat de beelden ons laten zien. Menselijkerwijs gesproken is het een niet voor te stellen daad, die via het brein van de daders tot uitdrukking is gebracht. Het leed is groot en zal in vele mensenlevens diepe sporen achter gaan laten.

Wat is het antwoord op dergelijke uitbarstingen van geweld? Hoe kunnen we ze stoppen?Om deze vragen te kunnen beantwoorden zullen we ons van een aantal zaken bewust moeten worden. Op de eerste plaats zullen de oplossingen buiten de emoties gevonden moeten worden. Emoties zijn echter altijd onlosmakelijk verbonden geweest met gebeurtenissen als deze. Verdriet, boosheid, verbittering, machteloze woede tot haat aan toe beheersen al snel de gemoederen.Het is een begrijpelijke reactie. De neiging het kwaad met kwaad te vergelden komt dan al snel bovendrijven. Men wil de eigen geleden pijn als het ware verhalen. Het liefst slaan we nog harder terug om de vijand in welke vorm dan ook af te schrikken. Dit is tot nu toe het beleid geweest bij de bestrijding van het terrorisme. Het wordt echter op die manier een soort machtsstrijd en tot op heden blijkt deze handelswijze nog weinig effectief.

In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling, dat we tot bewustwording gaan komen, ook op maatschappelijk gebied. We moeten ons bewust worden van de gang van zaken, zoals deze zich in de wereld voordoet. We worden er als het ware toe gedwongen onder ogen te zien hoe onze samenleving eruit ziet en hoe hij functioneert. Wat hebben we er met elkaar van gemaakt?
Allerlei zaken komen boven tafel, het ene schandaal volgt het andere op. Aanslagen volgen elkaar op. Dit gebeurt allemaal niet voor niets, zoals niets ooit voor niets gebeurt, al lijkt dit in onze ogen soms wel zo. We worden als het ware op een heftige manier door elkaar geschud, zoals door deze aanslag in Madrid. We zullen wakker moeten worden en gaan inzien welke betekenis schuilt in al deze verschrikkelijke signalen. Je kunt je wellicht afvragen hoe erg het anders moet worden, voordat we gaan beseffen dat deze spiraal van geweld tevens een aanzet is om ons tot bewustwording te laten komen. We zouden er dan anders naar kunnen gaan kijken, om te beginnen met ogen van mededogen in het besef dat er een mentaliteitsverandering op gang zou moeten worden gebracht, waarin respect en liefde sleutelwoorden zijn. We kunnen dan onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen door zelf vanuit die gedachten en houding te gaan handelen.

Vrede kun je niet opleggen, geweld niet onderdrukken en terug blijven slaan zal telkens weer een tegenaanval uitlokken. Het zijn onze oude oplosmethodes, die niet meer werken en niet meer zullen werken in deze Nieuwe Tijd. De tijd is veranderd en zal nog verder gaan veranderen. We zullen vanuit ons hart tot andere oplossingen moeten gaan komen om verdere escalatie te voorkomen.
Vele opgebouwde negatieve energieën, die tot dusverre werden onderdrukt zullen zich een uitweg naar buiten forceren. De huidige tijd laat alles naar boven komen en toont ons keer op keer hetgeen we zelf, als collectief bewustzijn, geschapen hebben. We ondervinden daar nu de gevolgen van. Het is eigenlijk een grote spiegel, die ons wordt voorgehouden en wij kunnen ervan leren. We kunnen gaan kiezen voor een andere manier van omgang met elkaar, voor het loslaten van oude machtsspelletjes en het opheffen van de grote verschillen tussen arm en rijk.

De wereld is ziek geworden en de terroristische aanslagen zouden gezien kunnen worden als een soort symptomen van die ziekte. Willen we die ziekte werkelijk genezen dan zullen we daar nieuwe wegen voor moeten vinden. Volgens de Nieuwe Tijdsgedachte zal bewustwording ons hierbij helpen. Bewustwording zal ons inzicht in de oorzaken van het ziekteprobleem van de wereld kunnen verschaffen en daardoor de noodzakelijke veranderingen op gang brengen. Met behulp van de liefdeskracht kan alle pijn, verdriet, boosheid en haat geheeld en getransformeerd gaan worden naar het licht. Het donker dat de aarde nu ziek maakt zal door het toenemende licht als vanzelf gaan verdwijnen als we onze aandacht massaal op het licht richten in plaats van op het donker. Waar licht is kan geen donker zijn, waar je aandacht aan geeft groeit, wat je negeert sterft af. Bestrijd dus niet wat je wilt laten verdwijnen, maar richt alle energie, alle aandacht op hetgeen je wilt bereiken namelijk. vrede. Onze gedachtes creëren via het collectief bewustzijn onze leefwereld. Laten we daarom proberen onze gedachtes zuiver te houden en te blijven richten op de toestand van vrede. Laat gedachtes van woede, haat en wraak oplossen in liefde en licht (hoe begrijpelijk ze ook zijn) en blijf denken aan het licht. Open je hart voor vrede en negeer zoveel mogelijk de negatieve energieën, die in de buitenwereld tot uitdrukking komen. Ga niet mee in de stroom van emoties.

Het is een heel nieuwe benadering en wellicht voor veel mensen nog moeilijk om in praktijk te brengen. Voel in jezelf of dit ook jouw waarheid is en maak dan je eigen keuzes.
Veel mensen sturen al liefde, verenigen zich om licht en liefde te verspreiden, branden kaarsen, doen al veel goed werk in het kader van de Nieuwe Tijd. Toch zal de definitieve oplossing liggen in het totale bewustwordingsproces van de mensheid. Hoe eerder we dit kunnen gaan inzien, des te eerder we aan een betere toekomst kunnen gaan bouwen en daadwerkelijk het terrorisme achter ons kunnen laten.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.