Noteer alvast in je agenda de bijzondere gebeurtenis van de Venusdoorgang op 8 juni 2004

Een belangrijke astronomische gebeurtenis van het jaar 2004 vindt plaats op 8 juni met de doorgang van de planeet Venus. Dit is voor het laatst voorgekomen in 1874 en 1882 en is dus door niemand nog levend op aarde meegemaakt.

De planeet Venus zal gedurende zeven uur voor de schijf van de zon langstrekken en fungeren als symbool van eenwording in deze tijd. Het geeft ons het besef, dat we bij een groter geheel horen, dat we eenheid kunnen ervaren met Al Wat Leeft. Dit besef brengt een proces van bewustzijnsverandering teweeg, waarbij een ieder die zich hierop afstemt een diep gevoel van eenheid zal kunnen ervaren. Van hieruit, vanuit deze beleving zal vrede tot stand kunnen komen.

Venus is de zusterplaneet van de aarde en heeft een sterke band met ons, die zich in veel symboliek in de loop der tijd door de mensen tot uitdrukking is gebracht. Venusdoorgangen treden paarsgewijs op met een gering aantal jaren ertussen, zie 1874 en 1882.

Nu zal de volgende Venusdoorgang op 6 juni 2012 zijn, waarbij het einde van een grote cyclus in de geschiedenis van de mensheid, zoals door de Mayakalender al werd aangegeven zal worden afgesloten en een nieuwe cyclus aanbreekt, waarin Verlichting voor ieder mens mogelijk zal zijn. Het eenheidsbewustzijn ofwel Christusbewustzijn schept deze mogelijkheid, omdat de eigen Goddelijke status door deze mensen weer erkend en in bezit genomen zal worden. Hierdoor zullen we bewust scheppers van een nieuwe werkelijkheid worden en zullen we hier op aarde kunnen terugkeren naar onze paradijselijke staat.

Tevens geeft de liefdevolle energie van Venus een sterke impuls naar eenwording van de mannelijke en vrouwelijke energie├źn, zodat volledige integratie kan plaatsvinden.

Wereldwijd zal er gemediteerd gaan worden en iedereen kan zich daarbij aansluiten. Er zullen naar verwachting een record aantal mensen aan mee gaan doen en dit zal een enorm effect hebben op de bewustzijnsverandering in zijn totaliteit naar eenheid op aarde.

Je bent uitgenodigd hieraan mee te doen om ca 12 uur midden Europese tijd.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.