De ware betekenis van oude kristallen schedels

Gepubliceerd in LOTUS januari 2004

schedelKristallen schedels staan weer volop in de belangstelling. De vondst van de kristallen schedel Max door een Amerikaanse vrouw heeft wereldwijd opzien gebaard. De schedel bleek op veel mensen een bijzondere uitwerking te hebben en er lijkt zelfs sprake van genezende effecten. Vele eeuwen zijn deze en andere soortgelijke schedels verborgen geweest voor de mensheid. De tijd was er niet rijp voor hun bestaan aan het daglicht te brengen. Totdat de Amerikaanse de schedel, die ze van iemand gekregen had, op een gegeven moment uit de kast haalde en hem vroeg haar dochter te genezen, met goed gevolg. Het verhaal zal verder bekend zijn. Ze noemde hem Max en verkondigde aan de wereld zijn bestaan en bijzondere vermogens. Inmiddels hebben al talloze mensen de schedel, die overal tentoongesteld wordt, bezocht. Ook in Nederland was dit mogelijk. Vele mensen hebben hun ervaringen hierbij op kunnen doen. Het is en blijft een fenomeen, waarover nog veel gesproken zal worden.

Al in de oudheid wisten mensen kristallen te gebruiken voor het vergroten van kracht en het toepassen van hun zuiverende werking. Kristallen maken deel uit van een natuurlijke bron die de mens ter beschikking staat en waarvan we in onze moderne maatschappij het gebruik bijna verleerd zijn. Onze belangstelling voor deze natuurlijke bron begint gelukkig weer wat meer op gang te komen, we zijn er in het verleden ver van afgedwaald geraakt.
Om nu op de oude kristallen schedels terug te komen, het zijn ware kunststukjes die door mensen van een hoogstaande ontwikkeling tot stand gebracht zijn. Ze zijn ook al vele duizenden jaren oud en stammen uit een beschavingsvorm, die verloren is gegaan. Er zijn al enkele van deze oude kristallen schedels ontdekt en bekend geworden, maar anderen wachten op nog verborgen plaatsen tot de tijd rijp is om tevoorschijn te komen.

Schedel Max is zo’n gecreĆ«erde schedel uit lang vervlogen tijden. Hij is door middel van gedachtekracht tot stand gekomen en geprogrammeerd geworden door verheven meesters met als doel een heilzaam en inspirerend effect op mensen over te brengen. De kristallen schedel staat symbool voor de Goddelijke liefdeskracht die puur en zuiver is en door middel van de kristal ervaren kan worden. De kristal is daar bij uitstek voor geschikt omdat hij als eigenschap juist een zuiverende en versterkende werking heeft. Hoe zuiverder het kristal in zijn vorm is, des te meer kracht zijn uitwerking zal hebben. De vorm van de schedel is gekozen om de symboliek. Ze wil laten zien dat een mens ook een Goddelijk wezen is en in wezen uit dezelfde liefde als het kristal bestaat.
Door contact te maken met de schedel kun je je weer gaan herinneren wie je in werkelijkheid bent. Het contact met de pure liefde die de schedel bevat laat je eigen liefdesstroom op gang komen. Je kunt aan deze liefdesstroom de intentie van heling toevoegen en het zal zijn uitwerking onmiskenbaar op je hebben. Vraag je de schedel om kracht dan krijg je kracht, vraag je om genezing dan krijg je genezing. De schedel is met deze intentie geprogrammeerd geworden. Ze toont ons dat de liefdeskracht alles mogelijk maakt.
Het effect is afhankelijk van de mate waarin je jezelf hiervoor wilt openstellen en het geloof en het vertrouwen dat je hebt in de werking van de liefdeskracht.

De verheven meesters hebben met hun creatie en programmering ervan de Goddelijke liefde als het ware tastbaar en zichtbaarder willen maken. De schedel is een concreet waarneembaar object, dat gemakkelijk door de mens als punt van afstemming gebruikt kan worden. De kristallen schedel overbrugt de afstand tussen de mens als persoon en zijn Goddelijke kern. Hij opent de weg terug naar eenheid met het Zelf. De helende werking van liefde helpt bij het daarvoor noodzakelijke transformatieproces.
De schepping van deze oude kristallen schedels beoogden dan ook altijd een hoger doel. Zij moesten de mensen leiden naar bewustwording en maakten de liefdeskracht waarneembaar. Lange tijd zijn deze oude schedels verborgen geweest, omdat de mensheid er door zijn onbewuste staat van zijn niet aan toe was ermee om te gaan.
Nu in deze Nieuwe Tijd komen ze weer tevoorschijn en wordt er veel aandacht aan besteed. Dit is natuurlijk geen toeval. Juist in deze Nieuwe Tijd staat de mens op het punt een groei in bewustzijn te gaan maken. We mogen weer wakker gaan worden en onszelf gaan herinneren wie we in werkelijkheid zijn. De sluier van vergetelheid, die ons bewustzijn bedekte, wordt allengs dunner en de nieuwe werkelijkheid zichtbaarder. De liefdeskracht in onszelf zal hiermee gaan ontwaken en onze vermogens als Goddelijk wezen kunnen weer herontdekt gaan worden. De manifestatie van ons innerlijk Zelf zal steeds meer naar buiten toe tot uitdrukking gaan komen. Mensen worden in deze Nieuwe Tijd aangespoord om dergelijk ervaringen op te gaan doen. Ervaringen die hen leiden naar verdere bewustwording van hun ware Zelf en al wat leeft.

De oude kristallen schedels kunnen daar een prachtige bijdrage aan leveren als hulpmiddel voor de ontwakende ziel. Helaas wordt er niet altijd goed met deze wonderschone oude schedels omgegaan. Onbegrip van de werkelijke waarde en toepassingsmogelijkheden van deze schedels en het toeslaan van commerciƫle belangen vertroebelen de reinheid van de oorspronkelijke doelstelling. Dit valt zeer te betreuren. Het kan geenszins de bedoeling zijn op een circusachtige manier met deze schedels om te gaan. Het getuigt ook van weinig respect. Het is van belang dat iedereen er goed van doordrongen raakt dat het hier om wezenlijke zaken gaat en het niet om geld mag gaan. De hoge bedragen die als toegangsprijs worden gevraagd voor een bezoek aan de oude kristallen schedel, maken de toegankelijkheid voor veel mensen onmogelijk. Dat is heel jammer, want veel mensen zouden door een juist contact met deze oude schedels geholpen kunnen worden op hun pad van herinneren. Er is geen poespas voor nodig. Juist een serene omgeving en de mogelijkheid jezelf in alle rust en stilte af te kunnen stemmen op de liefde van de schedel zal voldoende zijn om in dit contact je eigen heilzame ervaringen op te doen. Deze oude schedels zijn een bron van liefde, laten we er voor waken dat ze niet ten prooi vallen aan winstbejag.

Wil je toch graag in contact komen met zo’n oude kristallen schedel, zoals Max, stem je er dan gewoon in alle rust op afstand op af en maak er in liefde contact mee. Vraag zijn kracht en heilzame werking op je over te brengen en geniet van je ervaring. Er bestaat geen tijd en afstand, dus kun je gemakkelijk van deze wijze van contact gebruik maken, waar de schedel zich op dat moment ook bevindt. Het is zeker de moeite waard dit eens uit te proberen. De kristallen schedel vormt een bron van inspiratie voor hen die zich hiervoor open willen stellen.

Angel


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.